Geopolitiskt hopp eller konjunkturoro?

Utblick Efter en sväng nedåt under slutet av september och inledningen av oktober har de flesta av världens börser vädrat lite morgonluft under de senaste veckorna. Hopp om lösningar på geopolitiska knutar ställs nu mot oro över den globala tillväxten.

I slutet av september och inledningen av oktober var det rejält surt på flertalet av världens börser. Den globala konjunkturoron fick förnyad fart samtidigt som det kunde noteras en mindre besvikelse efter att de stora centralbankerna levererat sina penningpolitiska besked. Det tycks som att många på marknaden hade hoppats på ännu mer stimulanser, framför allt från amerikanskt håll. Fed-chefen Jerome Powell var dock ovillig att ge några vidlyftiga löften kring framtida räntesänkningar.

Dessutom fanns, som vanligt nödgas man konstatera, ett antal geopolitiska oroshärdar att ta hänsyn till där handelskriget mellan USA och Kina samt frågan om Brexit varit de två som främst påverkat börshumöret.

Att det nu rör sig framåt i både handelsfrågan och Brexitprocessen har gett riskviljan en ny skjuts uppåt och börser världen över har återhämtat sig på bred front. Det ser bland annat möjligt ut att få till ett partiellt handelsavtal och vapenvila mellan USA och Kina, även om mycket också återstår att lösa.

 

Det pågår dessutom intensiva förhandlingar mellan Storbritannien och EU för att få fram ett avtal innan tidsfristerna löper ut. Helst bör parterna vara klara redan till EU-toppmötet torsdag – fredag denna vecka och innan det brittiska parlamentets tidsfrist löper ut på lördag. Det formella brittiska utträdet ur EU är planerat till den 31 oktober.

Visst finns det mycket som fortfarande kan gå snett, men volatilitetsindex på den amerikanska börsen har i alla sjunkit rejält under de senaste dagarna. Vilket väl får tolkas som att investerarna ser den närmaste framtiden an med viss tillförsikt.

På konjunktursidan har däremot oron vuxit under senare tid. Citigroups Economic Surprise Index (ESI), som mäter hur makrostatistiken rullas ut i förhållande till analytikernas prognoser, har vänt ner i USA och bland tillväxtekonomierna. I USA ligger ESI visserligen fortsatt en bit över nollstrecket men risken för att USA ska trilla ner i en recession under 2020 anses ha ökat. Dessutom fortsätter ESI för EMU-området, trots en liten knyck uppåt, att signalera ett fortsatt dystert konjunkturscenario.

Att globala inköpschefsindex tappade en del i septembermätningarna har också spätt på oron för en svagare tillväxt framöver.

Däremot kan det fortsatt konstateras att tjänstesektorn fortsätter att hålla emot hyggligt när industrin går svagt och att det ännu inte syns några tydliga tecken på att arbetsmarknaden skulle svalna av på något betydande sätt. Här finns det förvisso undantag, av vilka Sverige är ett.

Till det positiva hör att framgångar i handelsförhandlingarna och ett ordnat brittiskt utträde ur EU (alternativt att utträdesdatum skjuts fram ytterligare en gång) skulle kunna ge företagen lite mer framtidstro. För ett av de stora problemen i världsekonomin just nu är att företagen håller tillbaka på investeringar när det är oroligt på många fronter samtidigt. Då biter det inte ens med superlåga räntor.

Så löses en del av knutarna upp kan det bidra både till stigande optimism och börslyft. Just nu är annars fokus i högsta grad inställt på den rapportperiod som redan börjat ta fart.

Developed Markets

Sett över hela den senaste 30-dagarsperioden så har det varit en förhållandevis lugn börsutveckling med en genomsnittlig nedgång på 0,3 procent bland de utvecklade ekonomierna. Över tid har det dock rört sig ganska rejält med en svag utveckling under slutet av september och början av oktober men med en tydlig återhämtning under senare tid. Börsen i Irland ser ut att ha fått lite extra skjuts efter framgångarna i Brexit-förhandlingarna men samtidigt kan konstateras att den brittiska börsen fortsatt att tappa.

Sverige hamnar i mitten av fältet med en uppgång på 0,4 procent. Mest imponerande är ändå att den genomsnittliga uppgången för året ligger på höga 19,3 procent. Detta trots konjunkturoro, handelskrig, Brexit och annat som borde stört finansmarknadens aktörer. Det är egentligen bara Hong Kong-börsen som faller igenom efter den politiska oron som eskalerat ytterligare.

  30 dagar årsskiftet
Irland 3% 24%
Spanien 2% 12%
Israel 2% 10%
Japan 2% 12%
Nya Zeeland 2% 26%
Portugal 1% 14%
Frankrike 1% 23%
Tyskland 1% 18%
Italien 1% 25%
Danmark 1% 18%
Sverige 0% 23%
Holland 0% 30%
Schweiz 0% 25%
Belgien 0% 28%
Österrike 0% 15%
Australien 0% 22%
Finland 0% 14%
USA 0% 21%
Norge -1% 10%
Singapore -2% 10%
Storbritannien -2% 12%
Kanada -2% 16%
Hong Kong -5% 3%
DM, genomsnitt 0% 19%

 

Emerging Markets

Även bland tillväxtekonomierna har det varit förhållandevis lugnt sett över den senaste 30-dagarsperioden. Den genomsnittliga nedgången landar på 0,3 procent och här har det dessutom svängt lite mindre än bland de utvecklade ekonomierna. Att världen är på väg mot en period med penningpolitiska stimulanser bidrar till visst lugn bland dessa länder. Dessutom har dollaruppgången kommit av sig lite grann, vilket också är positivt. I börstoppen hittar vi svängiga Argentina som rekylerat uppåt efter en mycket svag utveckling tidigare under året.

Grekland fortsätter i sin tur sin resa uppåt och årsuppgången landar nu på imponerande 46,6 procent. Det ser ut att löna sig att vara lite försiktigare med slantarna samtidigt som ECB:s nya stimulanspaket också bidrar till optimismen. Indien ser ut att vara på väg att försiktigt återhämta sig efter en svag utveckling under året. I botten hittar vi bland annat Saudiarabien och Turkiet. I det sistnämnda fallet kan man nog räkna med fortsatt press så länge krigshandlingarna i norra Syrien fortsätter.

  30 dagar årsskiftet
Argentina 9% -30%
Pakistan 7% -2%
Taiwan 4% 22%
Chile 3% -1%
Grekland 2% 47%
Sydkorea 2% 5%
Ungern 2% 8%
Mexico 1% 7%
Indien 1% 1%
Brasilien 1% 20%
Qatar 1% -1%
Colombia 0% 25%
Ryssland 0% 24%
Malaysia -1% -2%
Förenade Arabemiraten -2% 5%
Filippinerna -2% 7%
Sydafrika -2% 7%
Kina -2% 11%
Peru -2% -3%
Thailand -3% 3%
Polen -3% -4%
Indonesien -3% 0%
Tjeckien -4% 2%
Saudiarabien -5% -2%
Egypten -6% 14%
Turkiet -8% 7%
EM, genomsnitt 0% 9%

 

Frontier Markets

De nya tillväxt- eller förhoppningsekonomierna har som grupp haft en lugn resa under den senaste 30-dagarsperioden och den genomsnittliga nedgången stannar vid 0,1 procent. Det är också mindre splittrat på börslistan än det brukar vara inom den här gruppen länder. I toppen finns flera östeuropeiska länder medans vi hittar en del tunga råvaruekonomier i botten. Den libanesiska börsen fortsätter dessutom att gå synnerligen svagt.

  30 dagar årsskiftet
Kroatien 7% 20%
Slovenien 4% 16%
Mauritius 4% 2%
Rumänien 3% 39%
Kenya 2% 22%
Sri Lanka 1% -9%
Estland 1% 9%
Kuwait 1% 20%
Jordanien 0% 6%
Litauen 0% 28%
Vietnam 0% 9%
Oman -1% 4%
Serbien -1% -7%
Tunisien -1% -3%
Bangladesh -1% -9%
Bahrain -2% 33%
Marocko -2% 4%
Nigeria -3% -22%
Kazakstan -4% 21%
Libanon -4% -18%
FM, genomsnitt 0% 8%
Mer från förstasidan

Mest läst

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -