Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat två aktier med köpsignaler, bland annat ett klassiskt svenskt bolag. Men en läkemedelsaktie får säljsignaler.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) utvecklades sidledes under måndagen och stängde på 624 punkter (+0.07 procent). Indexet har därmed stigit för fjärde dagen i rad. Utsikterna har nyligen stärkts vid brott upp genom motståndet vid 618 punkter som nu utgör en ny stödnivå. Ett ytterligare brott upp genom motståndet runt 627 punkter skulle förstärka utsikterna ytterligare. Vi bör vi dock se ett brott upp genom tidigare toppnivån kring 630 punkter för att få en stark köpsignal. Nivån utgör taket i den rektangelformation våra algoritmer identifierat i grafen för medellång sikt.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 51 på kort sikt och i 48 på lång sikt. Det indikeras därmed att det i stort sett är jämvikt mellan optimister och pessimister på marknaden på kort- och lång sikt. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 349 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 112. Köpandelen på månadsbasis är därmed 76 procent. På årsbasis är köpandelen 77 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att rekommendationen för indexet kan svänga från en dag till annan.

 

Electrolux ligger i stigande trendkanaler som Investtechs algoritmer har identifierat på graferna för kort-, medellång- och lång sikt. Investerarna är alltså optimistiska och har därmed varit villiga till att betala högre priser för att köpa in sig i bolaget. Aktier i stigande trendkanaler ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender. Vid reaktioner tillbaka har aktiekursen stöd runt cirka 238 kronor medan motstånd saknas.

En starkt positiv volymbalans indikerar att det har varit en högre handelsvolym på dagar med uppgång och lägre handelsvolym på dagar med nedgång. Detta stärker trendbilden som är stigande. Vi har fortsatt en del studier kvar innan vi kan publicera en fullständig forskningsrapport omkring volym, men efter en positiv signal från Investtechs volymbalansindikator anses det sannolikt att man kan uppnå en statistisk meravkastning över genomsnittlig avkastning på börsen. Aktien har även ett positivt momentum som indikerar en ökande optimism bland investerarna. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till ENLABS som är verksamma inom spelindustrin ligger i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det indikerar en ökande optimism och att investerarna har betalat allt högre priser för att köpa in sig i bolaget. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender så ger stigande trendkanaler isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång. ENLABS har även fått en stark köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar en vidare uppgång till 26.73 kronor eller mer.

Det saknas motståndsnivåer vilket indikerar en ytterligare uppgång. Skulle aktien få reaktioner tillbaka så återfinns stöd vid cirka 21.70 kronor. ENLABS har en starkt positiv volymbalans som indikerar att handelsvolymen under den senaste tiden har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång. Detta stärker den positiva trendbilden. En annan positiv signal är det kortsiktiga momentumet som är starkt positivt, med RSI över 70 som ger en indikation om positiva investerare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Läkemedelsbolaget Oncopeptides har marginellt brutit ner genom golvet i en fallande trendkanal på medellång sikt. Ett brott ned genom en fallande trend indikerar ofta starten på vidare nedgång med en starkare nedgångstakt än tidigare. Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier som brutit ned genom golvet i fallande trendkanaler så indikeras en kommande utveckling som är sämre än genomsnittlig börsutveckling. Det saknas stöd i den medellånga grafen och närmaste motståndsnivå ligger vid cirka 122 kronor. Om aktiekursen får en rekyl upp över 113 kronor så skulle det stärka utsikterna något då denna nivå utgör en stark stödnivå på den långsiktiga grafen.

Handelsvolymen har under de senaste månaderna varit relativt höga och aktien har en starkt negativ volymbalans som indikerar att volymen i aktien har varit lägre på dagar med uppgång och högre på dagar med nedgång. Detta bekräftar den negativa trendbilden och indikerar ökad pessimism bland investerarna. Aktien har ett negativt momentum med ett RSI-värde runt cirka 30 som indikerar en ökad pessimism hos investerare. Aktien är negativ på insiderhandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -