På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Så investerar du sent i konjunkturcykeln

Börs LONDON. På marknaden finns idag obligationer till ett värde av 16 biljoner dollar som ger negativ ränta. Trenden att allt fler obligationer ger minusränta väntas fortsätta. Det sa Eric Bernbaum, chef för JP Morgans Multi Asset Management sektion, under en presentation.

”Investerarna blir allt försiktigare. Efterfrågan på säkra hamnar driver många investerare mot statsobligationer, vilket i sin tur får räntan på de obligationerna att falla”, sa Eric Bernbaum på JP Morgans International Media Summit i London.

”Det är helt klart en utmanande marknad. Det vi ser är att den globala tillväxten saktar in i de flesta regioner med undantag av USA som håller emot lite bättre medan det går sämre för Europa och Asien. De här regionerna drabbas särskilt hårt av handelskonflikterna och nedgången för industrin. Ett annat skäl till varför de här regionerna presterar lite sämre är för att vi befinner oss sent i konjunkturcykeln.”


Eric Bernbaum

Eric Bernbaum har jobbat elva år på banken. Även om JP Morgan ser en inbromsning så är det fortfarande inte tal om någon recession.

”Vi ser inte en recession på kort sikt. Vårt bascenario är att vi inte kommer att se en recession under de kommande tolv månaderna, men riskerna för det har helt klart ökat och det är något vi nu tar hänsyn till när vi investerar.”

Det som talar emot är främst stark konsumentdata från USA.

”Arbetslösheten och konsumenthumöret är fortsatt på topp. På den andra sidan har du tillverkningsindustrin och husbyggandet som ser svagare ut. Sammantaget gör det att vi ser helt klart en inbromsning men vi ser alltså ännu inga tecken på en recession.”

”Vi är knappast ensamma om att se blandade signaler från marknaden. En rad centralbanker gör samma bedömning eftersom de sänker sina respektive styrräntor. Vi ser det även i USA där vi räknar med att centralbanken sänker räntan i slutet av oktober och kanske ännu en gång i slutet av året. Allt detta sammantaget gör att mängder med obligationer ger minusränta. Idag finns obligationer värda 16 biljoner dollar som ger negativ ränta.”

”Vi kommer att ha negativa räntor under mycket längre tid och lågräntemiljön är helt enkelt här för att stanna. Det kommer att vara en utmaning för obligationsköpare.”

Trots de låga räntorna har JP Morgans multistrategisektion valt att dra ner på aktieandelen under den senaste tiden.

”Vi har minskat aktieexponeringen för att göra portföljen mer defensiv. Under det senaste året har vi minskat aktieandelen med 10 procent. Sedan inledningen av 2018 har vi minskat aktieexponeringen med över 15 procent. Nu uppgår andelen till 31 procent.”

Reduceringen har inte skett rakt av utan med hänsyn taget till respektive marknad.

”Vi har särskilt minskat aktieandelen på de marknader som drabbas av handelskonflikten och krympande industriproduktion. Det gäller i synnerhet europeiska och asiatiska aktier. Det är på dessa marknader vi valt att sälja allt eller nästan allt. Istället föredrar vi den amerikanska aktiemarknaden som är mer motståndskraftig. Vi är alltså flexibla när det gäller tillgångsslag och regioner.”

Det handlar också om att välja sektorer som traditionellt sett är defensiva.

”Allt handlar om att hitta motståndskraft i portföljen. När aktiemarknaderna rasar är det några sektorer som brukar hålla emot som hälsovård, konsumentbasprodukter och bankaktier. Det är sektorer som brukar vara starkare när det råder oro på marknaderna.”

Bernbaum tror att den scencykliska fasen kan pågå länge.

”Den kan pågå mycket längre än man kan tro. Vi har åtminstone befunnit oss i den under de senaste två åren. Det är också på grund av den som vi valt att minska vår aktieexponering och vår andel högränteprodukter.”

Allokeringen gör också att förväntan på avkastningen har sjunkit.

”Det gör att vi förväntar oss lägre avkastning i framtiden jämfört med hur det såg ut för tre eller tio år sedan.”

Han spår inga snabba förändringar i nuläget.

”Så länge vi tror på långsam men positiv tillväxt kommer vi att ligga i samma positioner som vi gör idag. Det vi är vaksamma på är om nedgången inom industri skulle sprida sig till konsumentsidan. Det skulle kunna få oss att bli betydligt försiktigare och få oss att allokera tillgångarna ännu mer defensivt än idag.”

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -