Pessimismen tar över hos investerarna

Fonder Investerarna har den senaste månaden blivit mer negativa den till ekonomiska utvecklingen. Det visar den senaste investerarenkäten från en amerikanska storbank.

Det är många faktorer som oroar investerarna. En överhängande global recessionsrisk, ett eskalerande handelskrig och inte minst fortsatta brexit-förhandlingar. Det visar Bank of America Merrill Lynchs senaste förvaltarenkät, som omfattar hundratals globala storinvesterare och genomfördes den 4 till 10 oktober.

"Investerarna fortsätter att vara negativa och baissiga, men det finns några gröna skott därute. Om utfallet av handelskonflikten och Brexit inte blir så dåligt som förväntat, kommer investerarsentimentet att förbättras", säger Michael Hartnett, chefsinvesteringsstrateg på Bofa Merrill Lynch.

Den negativa stämningen hos investerarna är tydlig när det gäller den senaste månadens allokering. Investerarna har köpt in sig i defensiva aktier. Och det är en klar övervikt av defensiva sektorer som hälsovård, dagligvaror och fastigheter. Dagligvaruaktier har nått den största övervikten sedan maj 2013, samtidigt som investerarna ratar råvarubolag. De är mest underviktade sedan februari 2016.

Och inte minst så har investerar kollektivet under månaden ökat på nettokassan. Den har under månaden stigit till 5,0 procent, från 4,7 procent. Men det är en minskning från juni månads rekordnotering på 5,7 procent. Den stora kassan gör att förvaltarna fortfarande kan köpa mer aktier utan att bli fullinvesterade – är man positiv så kan man säga att det finns torrt krut kvar. Historisk har det varit en köpsignal när nettokassan stiger över 4,5 procent.

Värt att notera är att ”köpsignalen” när nettokassan överstiger 4,25 procent har varit positiv i 20 månader.

Det är tydligt att recessionsrisken är en av de stora faktorerna som skapar en lägre riskaptit. Knappt en tredjedel av investerarna förväntar sig att världsekonomin hamnar i recession det närmaste året. Den lägre riskaptiten speglar sig i att investerarna trots den senaste månadens sektorrotation fortfarande är underviktade aktier.

Amerikanska aktier är fortfarande den mest överviktade regionen. Samtidigt som fördelningen till aktier i eurozonen fortsatte att sjunka. Även tillväxtmarknadsaktier fortsätter att sjunka i popularitet tillsammans med japanska aktier.

Frankrike och Tyskland är de populäraste marknaderna att övervikta det närmaste året. Investerarna har minskat sin positiva syn på svenska aktier. Men klart minst populärt är fortfarande brittiska aktier.

På den positiva sidan hittar vi att bara 18 procent tror att det blir några räntehöjningar det närmaste året. En stor kontrast mot september i fjol då hela 87 procent såg en hög sannolikhet för kommande räntehöjningar.

Förväntningar på statliga stimulanser har ökat betydligt och det ser investerna som positivt som sannolikt hjälper till att lyfta den ekonomiska tillväxten.

Ett slut i handelskriget mellan USA och Kina skulle vara den viktigaste enskilda faktorn som skulle vara mest positivt för aktier det närmaste halvåret.

Att vara investerad i amerikanska statsobligationer är fortfarande överst på för listan över den populäraste handelstrenden eller ”Crowded Trade”, vilket innebär att många investerare gör samma typ av aktieaffär och det kan sannolikt bli trångt när investerarna vill sälja. Att vara investerad i amerikanska teknikaktier är kvar på en andr plats men har minskat under månaden. Värt att notera är att den amerikanska dollarn har försvunnit från listan.

De största riskerna och hoten mot fortsatt börsuppgång är fortsatt oron för ett handelskrig. Det har varit det största hotet sedan 2018. Oron för att centralbankerna ska ha skygglappar och göra policymisstag ligger kvar på en andraplats. Risken för en minskad kinesisk tillväxt har sjunkit till en femteplats. Ny på listan över riskfaktorer är riksrättshotet mot President Trump.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -