På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Aktien har svårt att få rum i portföljen

Aktieanalys Scandic Hotels-aktien har varit trög en längre tid. Efterfrågan på hotellrum är fortfarande relativt god men konjunkturen blir ett allt större frågetecken.

Scandic Hotels-aktien har inte direkt rosat marknaden i år. Kursen har harvat sidledes och är i skrivande stund upp knappt 5 procent sedan årsskiftet. De två kvartalsrapporterna som hittills presenterats för 2019 har inte förmått lyfta vare sig aktie eller humör kring Scandic.

Siffrorna har varit rejält stökiga till följd av kalendereffekter, valutaeffekter, engångsposter och nya redovisningsregler för leasingskulder. Justerar vi för alla dessa poster så var rörelseresultatet för det första halvåret, ebitda, marginellt högre än i fjol.

De underliggande marknaderna har varit fortsatt bra, åtminstone sett till efterfrågan. På vissa marknader, framför allt Oslo och i Köpenhamn, har dock utbudet av hotellrum ökat kraftigt under första halvåret. Räknat som intäkt per tillgängligt hotellrum backade marknaden i Oslo med 6 procent under andra kvartalet och med 10 procent i Köpenhamn. Även i Stockholm backade RevPAR under det andra kvartalet.

Totalt räknar Scandic med att antalet tillgängliga hotellrum kommer att öka med 14 procent i Oslo under 2019 och med 17 procent i Köpenhamn.

Scandic är med sina 280 hotell runt om i Norden regionens största hotellföretag. Sverige, Norge och Finland är huvudmarknaderna och har tillsammans svarat för drygt 85 procent av intäkterna de senaste tolv månaderna. Danmark, Tyskland och Polen svarar för resterande 15 procent.

Fokus ligger huvudsakligen på mellanklasshotell och med sin breda geografiska närvaro på de nordiska marknaderna är Scandic Hotels en eftertraktad partner för företag som vill handla upp sina hotelltjänster centralt. Cirka 70 procent av intäkterna är hänförliga till affärsresande och konferenser och resterande 30 procent till privat resande.

Det stora affärsreseinslaget i Scandic lägger en stabil grund för intäkterna men det gör samtidigt efterfrågan cyklisk. Scandic har en hög andel rörliga kostnader men det tar lite tid att anpassa sig vid snabba förändringar. Hyresavtalen med fastighetsägarna innehåller också nästan alltid ett rörligt inslag som innebär att Scandic påverkas av intäktsförändringar.

Det har varit ett gynnsamt upplägg de senaste åren då hotellmarknaderna i Norden varit starka. Efterfrågan är fortsatt god men utbudet av hotellrum har också ökat kraftigt på många marknader de senaste åren. Scandic har själva bidragit till det, inte minst i Stockholm, där bolaget öppnat ett flertal stora hotell.

Scandics pipeline av nya hotell är fortsatt relativt välfylld och motsvarar räknat i antal rum en tillväxt på drygt 10 procent. Flest nya hotell och rum planeras för närvarande i Danmark. Där motsvarar pipeline en tillväxt på hela 30 procent. Redan under första halvåret i år har Danmark bjudit på stark tillväxt för Scandic då ett nytt hotell öppnades i Köpenhamn i slutet av förra året.

Totalt sett har Scandic under de två första kvartalen 2019 ökat omsättningen med 4,5 procent. Organiskt var tillväxten ett par procentenheter lägre, främst beroende på en negativ underliggande tillväxt i Sverige.

Utslaget på antalet tillgängliga rum, RevPAR, ökade den genomsnittliga intäkten med 0,1 procent i jämförbara enheter. Det justerade rörelseresultatet har som sagt underliggande förbättrats något. Rapporterad marginal (inklusive valutaeffekter och vissa engångsposter) var dock en halv procentenhet lägre än motsvarande period i fjol.

Nya vd:n Jens Mathiesen har satt fokus på marginalerna. De senaste åren har tillväxten varit stark, med både många nyöppnade hotell och många förvärv. Omsättningen har därför ökat men marginalerna har trots ökade volymer inte förbättrats. Det vill man nu råda bot på och ett antal åtgärder pågår.

Vissa hotell som inte är lönsamma kommer att lämnas och verksamheten inom restaurang och konferens ska effektiviseras. Renoverings- och expansionsinvesteringarna ska också göras mer lönsamma. Vidare ska Scandic satsa mer på digitalisering och på att bli mer synliga i marknaden, inte minst för internationella kunder.

Scandic Hotels Group påverkas kraftigt av de nya reglerna för hur leasingskulder ska redovisas. På sista raden har resultatet sänkts cirka 100 Mkr under första halvåret och helårseffekten väntas bli det dubbla. Ändringen väntas allt annat lika påverka resultaten negativt fram till år 2025 varefter effekten istället blir positiv.

Enligt Factset väntas de rapporterade resultaten backa under 2019 och 2020 och sedan öka under 2021. Intäkterna väntas öka med 3-4 procent om året de närmaste åren och den justerade rörelsemarginalen väntas hålla sig kring 10,5 procent. P/e-talet för nästa år ligger för närvarande på 14,7 och för 2021 på 13,4.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 18 007 18 832 19 355 20 144
Rörelsemarg., %* 10,9 10,5 10,5 10,6
Vinst/aktie, sek 6,55 6,47 5,54 6,09
Utdelning, sek 3,50 3,75 3,75 3,64
*Justerad ebitda-marginal      
Källa: Factset        

Direktavkastningen i Scandic-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 4,6 procent om året både för 2019 och 2020.

Scandic Hotels-aktien har som sagt harvar sidledes en längre tid. En vinstvarning i början av 2018 fick kursen att rasa och aktien har aldrig riktigt återhämtat sig sedan dess.

Rent operativt har 2019 varit lite avslaget hittills. Den negativa effekten från de stora tillskotten av nya rum i Oslo och Köpenhamn bör dock klinga av under kommande kvartal. Även i Stockholm tycks trenden i RevPAR ha förbättrats något under början av hösten.

På lite längre sikt finns dock allt mer frågetecken kring konjunkturläget. Signalerna pekar för tillfället åt en avmattning under kommande år och givet Scandics stora beroende av affärsresenärer är det lite oroväckande. Även det faktum att de rapporterade vinsterna väntas sjunka under de kommande åren riskerar att bli en hämsko för aktien.

Sammantaget har vi lite svårt att lockas till ett köp i Scandic Hotels Group i dagsläget och rekommendationen stannar vid Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Scandic Hotels Group Neutral 82,35 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -