På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Motvinden mojnar för Electrolux

Aktieanalys Electrolux brottas fortfarande med en hel del problem. De väntas dock kulminera i år och från och med nästa år ser det ljusare ut. En kommande avknoppning höjer också intresset.

Omstruktureringar och effektiviseringar har varit en del av Electrolux vardag så länge någon kan minnas. Förra vd:n Keith McCullough sade en gång att bolaget måste spara runt en miljard kronor om året bara för att behålla status quo. På den punkten har inget förändrats.

Så sent som i mitten av september i år meddelades en ny runda med effektiviseringar. Besparingar på cirka 500 Mkr om året kan realiseras efter att Electrolux i början av året stuvat om i sin organisation. Den förändringen var i sin tur resultatet av beslutet att knoppa av verksamheten inom Professionella Produkter, vilket väntas ske under första halvåret nästa år.

De nya besparingarna läggs till redan pågående initiativ och totalt väntas nu Electrolux ha kapat 3,5 miljarder kronor i årliga kostnader till år 2024.

De stora besparingar som väntas kunna realiseras under de kommande åren är till stor del resultatet av stora investeringar i en effektivare produktion. Electrolux beslutade för ett par år sedan om ett investeringsprogram på 8 miljarder kronor under 4-5 år räknat från 2018. Automation är en viktig del i investeringarna liksom ett mer modulbaserat produktutbud där flera produkter kan dela på grundläggande delar och system.

Mycket av effektiviseringarna tar sikte på den amerikanska marknaden som är Electrolux största. Bolaget har i många år nu kämpat med ett tufft konkurrensläge i Nordamerika och situationen har inte förbättrats av handelskriget mellan USA och Kina. Electrolux utveckling i Nordamerika tyngs också av att en av bolagets största kunder, varuhuskedjan Sears, krisar rejält och stänger butiker på löpande band.

Utvecklingen inom affärsområdet Nordamerika var riktigt svag ifjol och har dessvärre inte förbättrats nämnvärt hittills i år. Organiskt föll omsättningen i Nordamerika med 11 procent i det andra kvartalet och rörelseresultatet backade 25 procent. Justerat för engångsposter var rörelsemarginalen efter två kvartal 4,4 procent, ned från 5,7 året innan.

Electrolux andra huvudmarknad är Europa och där är utvecklingen bättre. Organiskt var omsättningen mer eller mindre oförändrad i andra kvartalet men den underliggande lönsamheten förbättrades några tiondelar.

Asien och Latinamerika räknas som tillväxtmarknader för Electrolux. Närvaron i exempelvis Kina och Indien är liten och det är en potential för framtida tillväxt som bolaget tar sikte på. Argentina, Brasilien och Chile är de marknader Electrolux har starkast position i idag och de utgör kärnan i affärsområdet Latinamerika. De tre länderna drar åt lite olika håll men totalt rapporterade Electrolux en organisk försäljningstillväxt på dryga 8 procent i Latinamerika under andra kvartalet. Lönsamheten förbättrades kraftigt jämfört med ett svagt kvartal i fjol.

Region Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika var den geografiska enhet som nådde högst underliggande rörelsemarginal i fjol, 6,8 procent mot Europas 6,6. Tyvärr har lönsamheten försvagats i år bland annat till följd av negativa valutaeffekter.

Den stora lönsamhetsstjärnan i Electrolux är dock Professionella Produkter med en marginal i fjol på dryga 13 procent. Lönsamheten har förbättrats ytterligare i år och med bra underliggande försäljningstillväxt ökade rörelseresultatet i det andra kvartalet med 24 procent.

Nästa år väntar som sagt en avknoppning av Professionella Produkter. Verksamheten har haft en stark utveckling de senaste åren och får bättre förutsättningar att växa vidare på egen hand.

Trots att den höglönsamma proffsverksamheten försvinner väljer Electrolux att behålla sitt mål om en total rörelsemarginal på 6 procent och en årlig tillväxt på minst 4 procent. Konsumentområdena måste således verkligen höja sig.

De analytiker som bevakar Electrolux väntar sig enligt Infront Data att koncernen i sin nuvarande form, alltså inklusive Professionella produkter, når en marginal på 6,2 procent år 2021.

Electrolux har de senaste åren haft kraftig motvind från valutaeffekter, stigande råvarupriser och tullar. De tre faktorerna påverkade fjolårets rörelseresultat negativt med hela 2,9 miljarder kronor. Prognosen för 2019 är en negativ påverkan på mellan 1,4 och 1,6 miljarder. Prognosen förbättrades ändå i samband med halvårsrapporten.

Många räknar dock med att 2019 blir bottennivån när det gäller motvinden från råmaterialkostnader och valutaeffekter. Det underliggande rörelseresultatet väntas i år vara i princip oförändrat mot 2018. Under 2020 väntas det dock enligt Infronts sammanställning ta ett skutt på 14 procent och ytterligare 10 procent under 2021. Med färre engångsposter blir effekten på vinst per aktie ännu större nästa år.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 124 129 129 197 132 041 134 714
Rörelsemarg., % 4,3 4,3 5,8 6,2
Vinst/aktie, sek 13,24 13,52 19,10 21,32
Utdelning, sek 8,50 8,86 9,19 9,49
Källa: Infront Data        

 

Snittprognoserna för vinst per aktie 2020 och 2021 ger i dagsläget p/e-tal på 12,3 respektive 11,0.

Direktavkastningen i Electrolux-aktien väntas uppgå till 3,8 procent respektive 3,9 procent de närmaste åren.

Electrolux-aktien inledde som så många andra aktier 2019 starkt och har sedan dess lyckats försvara kursnivåerna bra. Uppgången för året skrivs i dagsläget till 22 procent. Den förestående avknoppningen av Professionella produkter håller sannolikt uppe intresset för Electrolux-aktien. Flera av de senaste årens avknoppningar har blivit lyckade affärer.

En ljusning när det gäller råvarupriserna är en annan bidragande orsak till att många håller ett öga på Electrolux-aktien. Motvinden har varit kraftfull de senaste åren och mycket tyder på att den kommer att mojna under kommande år. Priserna på viktiga insatsvaror har sjunkit ytterligare något sedan halvårsrapporten.

Tullar är ett fortsatt osäkerhetsmoment, liksom utvecklingen för Sears i USA. Det är dock faktorer som redan idag är kraftigt negativa vilket dämpar hotbilden.

En svag rapport för tredje kvartalet ligger i förväntningarna vilket även det på sitt sätt är positivt. Fokus ligger redan på 2020 och framåt och mycket talar som sagt för en återhämtning i vinsterna under kommande år. Vi tycker sammantaget att Electrolux-aktien är värd en chans och rekommendationen blir Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Electrolux B Köp 241,60 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -