Placeras tre ryska fondfavoriter

Fondanalys Ryssland har varit en av årets absolut hetaste fondinvesteringar med en uppgång för kategorin Rysslandsfonder på 38 procent. Placera har listat några favoriter för den långsiktige investeraren.

Årets uppgång på Moskvabörsen är en stor kontrast till de två senaste börsåren. Både 2017 och 2018 var avkastningen svag och mest sidledes. Men lyfter vi blicken så var börsåret 2016 med en avkastning på över 50 procent det bästa sedan 2009 då Moskvabörsen mer än dubblades i värde. Som Rysslandsinvesterare har det uppenbarligen varit en svängig resa och lätt att hamna fel i sin investering.

Men nu finns det faktiskt flera faktorer talar för att en Rysslandsfond hör hemma i en långsiktig fondportfölj.

Först det gamla vanliga när det gäller ryska aktieinvesteringar: låg värdering och hög direktavkastning.

Lågt p/e-tal

Trots årets stora uppgång på Moskvabörsen är ryska aktier fortfarande historiskt lågt värderade tillsammans med höga direktavkastningar. Moskvabörsen är billig nu med ett p/e-tal på drygt 5.  Något som är historiskt lågt jämfört med övriga tillväxtmarknader.

P/e-talsrabatten för ryska börsen på nästa års vinster ligger på drygt 50 procent jämfört med breda tillväxtmarknadsindex. Historiskt före Ukraina-krisen har rabatten legat på drygt 40 procent.

Visst är Moskavabörsen energitung, drygt halva börsvärdet ligger där, med kroniskt låga p/e-tal. När man exkluderar energisektorn är p/e-talet fortsatt lågt på runt 7 för nästa års vinster.

Vinsttillväxt

Den ryska banken VTB uppskattar nästa års vinsttillväxt på Moskvabörsen till drygt 12 procent. Flera ryska energibolag har under året rapporterat stora vinstökningar med hjälp av en gynnsam valutasituation. En kombination som ser ut att leda till fortsatta vinstökningar.

Men det finns andra sektorer som har starkt tillväxt. Digitala betalningar ökar lavinartat i Ryssland i takt med e-handeln, vilket gynnar bolag som Qiwi som är något av ett ryskt PayPal, men till en låg värdering.

Det ryska internetkonglomeratet Yandex (även känt som Rysslands Google) växer så det knakar. Vinsten ökade med drygt 30 procent vid den senaste rapporten och ser ut att fortsätta öka. Ett eftersatt fastighetsbyggande i Ryssland tillsammans med sjunkande realräntor skapar en strukturell tillväxt för fastighetsbolag de närmaste åren.

Hög direktavkastning

Lägg till en direktavkastning på drygt 7 procent så är Moskvabörsen fortfarande riktigt billig. Snittet på tillväxtmarknaderna är idag 2,5 procent. En viktig faktor som talar för fortsatt höga direktavkastningar är en ny era av förbättrad bolagsstyrning med aktieägarvänligt fokus.

Både Lukoil och Gazprom har flaggat för en ny utdelningspolitik. Lukoil har genomfört aktieåterköp. Och Gazprom talar om att öka utdelningen från 25 procent till 50 procent av vinsten. Något som på sikt kommer att leda till ännu högre direktavkastning och som kommer att vara attraktivt i en global lågräntemiljö.

Det är inte bara energi- och råvarubolag som har en hög direktavkastning. Rysslands största bank Sberbank har en direktavkastning på 10 procent för nästa år.

Riskpremien

När man pratar Ryssland går det inte att blunda för sanktioner från Europa och främst USA. Sanktionerna från USA lättade delvis vid årets början. När den amerikanska sanktionslistan uppdaterades var två de två systemviktiga ryska bankerna, Sberbank och VTB, inte med på listan . Dessutom tog USA bort Rusal från listan. Men i början på augusti kom en påminnelse till investerarna att sanktioner är en ständig risk. Trump-administrationen införde då nya sanktioner mot skuld utgivna av den ryska staten.

Men sannolikt har flera utländska investerare vågat sig tillbaka till Moskvabörsen under året och riskpremien sjunkit. Det är tydligt när man ser på den ryska rubelns utveckling under 2019, som hör till en av de valutor som haft den starkaste utvecklingen mot den amerikanska dollarn.

Skatte- och momshöjningar samt ett relativt högt oljepris har också hjälpt till att stärka den ryska bytesbalansen och gett staten högre intäkter. Samtidigt har man tuffare budgetregler där man bara kan använda olje- och gasintäkter baserade på oljepriset 40 dollar fatet till budgetutgifter. Ett eventuellt överskott på grund av högre oljepris fyller på fonden National Welfare Fund. Det är en anledning till att den ryska ekonomin är mindre oljeberoende och den ryska rubeln mer frikopplad från oljeprisets utveckling.

Något som gör att ryska staten har en mycket solid balansräkning.

Ryssland har en väldigt låg statsskuld på runt 15 procent, jämfört med ett snitt på 100 procent i västvärlden och runt 50 procent som snitt på tillväxtmarknaderna. Det göra att det finns stora möjligheter att på sikt stödja landets tillväxt genom att på sikt bland annat öka investeringar i olika former av infrastruktur.

Samtidigt har man kontroll på inflationen, och den ryska centralbanken sänkte i början av september styrräntan med 25 punkter till 7 procent. Den ryska centralbankschefen Elvira Nabiullina flaggar för att det finns utrymme för ytterligare räntesänkning vid kommande möten i oktober och december. Räntesänkningar lär gynna konsumtionsorienterade bolag och byggbolag på Moskvabörsen.

Elvira Nabiullina

Avslutningsvis finns det några tekniska faktorer som är intressanta.

Den första är att svängningarna, mätt som standardavvikelse, på Moskvabörsen har blivit allt mindre de senaste åren. För tio år sedan var standardavvikelsen bland den högsta av alla fondkategorier. Och betydligt högre än breda tillväxtmarknadsindex och globalt aktieindex. Men numera har Moskvabörsen standardavvikelse sjunkit betydligt och snittet för de senaste tre åren är nu på drygt 16 procent. Fortfarande högre än snittet för både tillväxtmarknadsindex och globalt aktieindex, men skillnaden är betydligt mindre än tidigare.

En annan teknisk faktor som är minst lika viktig och intressant, är att Rysslandsbörsen inte rör sig som stora delar av övriga globala börser. Helt enkelt betyder det att under de senaste åren har de rört sig ganska mycket i otakt med varandra.

Något som gör att en Rysslandsfond kan göra sitt jobb i en bred fondportfölj.

Man vill ju inte att alla fonder ska stiga och sjunka samtidigt.

För den som har haft en Rysslandsfond i sin fondportfölj de senaste sju åren har fått tydliga och bra diversifieringsegenskaper, särskilt som komplettering till en bred tillväxtmarknadsfond.

Resultatet blir en lägre risk i fondportföljen till en bra avkastning.

För den som vill ha exponering mot Ryssland har jag tre högavkastande aktiva fonder som är riktigt intressanta.

Placera gillar sedan tidigare spetsfonden Danske Invest Russia A. Fonden är aktivt förvaltad sedan april 2010 av Olga Karakozova och Måns Beckeman. Värt att notera är att Olga Karakozova blev utsedd till världens sjätte bästa kvinnliga förvaltare 2019 av det brittiska fondinformationsföretaget Citiwire.

Olga Karakozova 

Grunden är en aktiv förvaltningsstrategi med fokus på kvalitetsbolag med låg värdering som drar nytta av höga inträdesbarriärer och har bra prissättningsförmåga. Starka balansräkningar och likvida aktier är viktiga parametrar.

Portföljen de förvaltar är koncentrerad med mellan 30 till 50 bolag. Idag har fonden 40 bolag som avviker mycket från index.

Fonden har en tydlig lutning mot stora bolag, nästan 71 procent är investerade där. Medelstora bolag utgörs av 20 procent och småbolag 9 procent. Fonden är överviktad i finansbolag som är fondens näst största sektor just nu på 17 procent. Största sektor är inte överraskande energibolag på 39 procent som är en klar undervikt mot index. Fondens tredje största sektor är material med 16 procent även det är en tydlig undervikt.

Fem största innehaven i Danske Invest Russia A
Lukoil 9,5% Energi
Gazprom 9,0% Energi
Sberbank 7,6% Rysslands största bank
Novatek 4,7% Energi
Norilsk Nickel 4,7% Råvaror
Källa: Danske Invest 36%  

 

De fem största bolagen i fonden väger drygt 36 procent av fondens värde. Energibolaget Lukoil är fondens största innehav på 9,5 procent. Men den största övervikten har fonden i energibolagets Tatnefts preferensaktie.

De aktier som stigit mest i år i fonden är det ryska betaltjänstbolaget Qiwi som stigit drygt 63 procent, följt av bygg- och fastighetsbolaget LSR Group med en avkastning på närmare 50 procent. Och så klart den stora energigiganten Gazprom som stigit närmare 50 procent.

Danske Invest Russia A   Kategori - Ryssland
Avkastning % 3 år 80,5 69,0
Avkastning % i år 39,8 36,6
Risk % 3 år 15,9 16,0
Betyg* 4  
Avgift%/år 2,5  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Olga Karakozava  
* Morningstar har 5-gradig skala där 5 är  Måns Beckeman  
högsta betyg    
Källa: Morningstar den 24 sep 2019    

 

Förvaltarna har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som de senaste tre åren snittat på 21,5 procent, betydligt bättre än kategorisnittet. För den goda prestationen har fonden belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Den årliga avgiften på 2,5 procent är hög, men avkastningen i Danske Invest Russia A gör att jag tycker att de motiverar avgiften.

Spetsfonden SEB Rysslandfond är det andra aktiva fondvalet som vi rekommenderar. Den har levererat en riktigt bra riskjusterad avkastning. Och avkastningen de tre senaste åren är absolut bäst i fondkategorin med 78 procent.

Fonden förvaltas av Pavel Lupandin sedan januari 2015. Till sin hjälp har han SEB:s Östeuropateam på totalt fyra personer som har sin bas Tallin.

Pavel Lupandin

Fokus är på aktiv förvaltning och aktiernas relativvärdering. Investeringsprocessen har ett starkt fundamental fokus med en egenutvecklad kvantitativ värderingsmodell. Där ser man på bolagens förmåga att generera kapital. Bolagens balansräkning och kassaflöde är viktiga. Man sätter stort värde på bolagsledningens kvalitet och kompetens att styra bolaget.

Efter investeringsprocessen sätter man ihop en diversifierad fondportfölj på mellan 40 till 45 bolag. Idag finns det totalt 39 innehav i fonden. Man har rätt att placera 10 procent av fondens kapital utanför Ryssland. Fonden har idag investerat 4,6 procent investerat i Kazakstan.

Fem största innehaven i SEB Rysslandsfond C Eur
Lukoil 10,0% Energi
Gazprom 9,1% Energi
Sberbank 6,8% Rysslands största bank
Norils Nickel 5,4% Råvaror
Tatneft Pref 4,5% Energi

 

De två viktigaste sektorerna är energibolag på 39 procent och finansbolag med 18 procent. Energisektorn har en undervikt och finansbolagen en övervikt. Men störst övervikt har fonden i teknikbolag och den största undervikten är i råvarubolag. Fonden består till 75 procent av stora bolag och 12 procent är medelstora bolag.

De fem största innehaven väger 36 procent. I fonden hittar vi flera kursraketer i år. Så klart är energigianten Gazprom en av dem. Cementbolaget Steppe Cement (Kazakstan) har stigit närmare 70 procent, följt av betaltjänstbolaget Qiwi som har en 63-procentig uppgång i ryggen.

SEB Rysslandsfond C Eur   Kategori - Ryssland
Avkastning % 3 år 81,5 69,0
Avkastning % i år 44,2 36,6
Risk % 3 år 15,6 16,0
Betyg* 4  
Avgift%/år 2,1  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Pavel Lupandin  
* Morningstar har 5-gradig skal där 5 är    
högsta betyg    
Källa: Morningstar den 24 sept 2019    

 

Fonden har fyra stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag drygt 1,7 miljarder kronor. Den årliga avgiften landar på 2,1 procent per år.  Placera rekommenderar köp på SEB Rysslandfond och tror att förvaltaren över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning.

Sist men inte minst gillar Placera Spetsfonden Swedbank Robur Ryssland. Fonden förvaltas av Elena Lovén sedan 2007. Elena Lovén är ryska och har drygt 20 års erfarenhet av investeringar på östeuropeiska tillväxtmarknader. Hon förvaltar sedan 2016 även Swedbank Roburs Östeuropafond framgångsrikt.

Elena Lovén

Investeringsprocessen har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval och letar undervärderade bolag. Det totala investeringsuniverset består av ungefär 300 bolag. Stor vikt läggs på bolagsledningen och styrning av bolaget samt ägarstrukturen.

Förvaltaren föredrar bolag med bra potentiell tillväxt och en stark marknadsposition. Bolagets värdering är central, tillsammans med lönsamheten, en stark balansräkning. och en bra utdelningspolicy. Hon överviktar gärna i bolag med en hög direktavkastning på minst 10 procent.

Temaanalys är särskilt viktigt på Moskvabörsen. Det innebär att veta vilket tema som gäller för tillfället. Det går att hitta flera tydliga teman som konsumtionstema, stål och basmetalltema, olja- och energitema, finans- och fastighetstema och inte minst nya Ryssland. Nya Ryssland innebär en ökad internetanvändning och e-handel. Ett tema kan hålla i sig ett kvartal och driva Moskvabörsen. Att hitta rätt tema på Moskvabörsen är en tydlig framgångsfaktor för att skapa överavkastning till fonden.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad på runt 40 bolag. Av fondens investeringar är drygt 71 procent i stora bolag och 21 procent i medelstora bolag. Fonden är mest överviktad i teknikbolag som är fondens fjärde största sektor just nu på 7,6 procent. Största sektor är inte överraskande energibolag på 40 procent som är en klar undervikt mot index. Fondens näst största sektor är råvaror med 17 procent.

Fem största innehaven i Swedbank Robur Rysslandsfond
Gazprom 8,8% Energi
Tatneft Pref 8,3% Energi
Lukoil 5,7% Energi
X5 Retail Group 5,1% Retail
Norilsk Nickel 4,7% Råvaror
Källa: Morningstar 33%  

 

De fem största bolagen i fonden väger 33 procent av fondens värde. Energibolaget Gazprom är fondens största innehav på 8,8 procent. Men den största övervikten har fonden i energibolagets Tatnefts preferensaktie följt av teknikbolaget Yandex.

De aktier som stigit mest i år i fonden är det stora ryska konglomeratet Sistema med 70 procent, det ryska betaltjänstbolaget Qiwi som stigit drygt 63 procent. Och så klart den stora energigiganten Gazprom som stigit närmare 50 procent som är fondens största innehav.

Swedbank Robur Rysslandsfond   Kategori - Ryssland
Avkastning % 3 år 71,0 69,0
Avkastning % i år 40,7 38,6
Risk % 3 år 15,4 16,0
Betyg* 3  
Avgift%/år 1,7  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Elena Lovén  
* Morningstar har 5-gradig skal där 5 är    
högsta betyg    
Källa: Morningstar den 24 sep 2019    

 

Avkastningen har varit bra och fonden har gått bättre än kategorisnittet av Rysslandsfonder på både tre års sikt och ett års sikt, till en lägre risk än kategorisnittet. 

Swedbank Robur Rysslandsfond är den största fonden i kategorin och har 6,3 miljarder kronor under förvaltning. Den har belönats med tre stjärnor av Morningstar och vi gillar förvaltningsavgiften på 1,7 procent, som är lägst i fondkategorin. 

Placera ser spetsfonderna Danske Invest Russia A, SEB Rysslandfond och Swedbank Robur Rysslandsfond som kryddor i en fondportfölj. Fonderna fungerar utmärkt som komplement till tillväxtmarknadsfond. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre till fem år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Rysslandsfond Köp 34,07 -
SEB Rysslandfond C EUR - Lux Köp 149,84 -
Danske Invest Russia A Köp 253,93 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -