Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys En bioteknikaktie och en vindkraftsaktie får köpsignaler i Investtechs tekniska analyser. En aktie som gått svagt en längre tid får däremot säljsignaler.

Marknaden utvecklades negativt under måndagen, en nedgång på -1.57 procent och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 620 punkter. Indexet ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Trendbilden stärks av en positiv volymbalans och ett högt RSI-värde som indikerar ett starkt positivt momentum. Indexet ligger dock mellan ett motstånd vid 627 punkter och en stödnivå runt 618 punkter där nivåer runt motståndsnivån även utgör trendtaket i en rektangelformation som är under utveckling. Brott upp respektive ned genom dessa nivåer kommer att förstärka respektive försvaga utsikterna.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 53 på kort sikt och i 49 på lång sikt. Det indikeras därmed att det i stort sett är jämvikt mellan optimister och pessimister bland både långsiktiga och kortsiktiga investerare. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 485 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 142. Köpandelen på månadsbasis är därmed 77 procent. På årsbasis är köpandelen 76 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt  på medellång sikt (1-6 månader).

 

Vindkraftsprojektören Eolus Vind har gått bra på börsen. Hittills i år så har aktiekursen stigit med över 100 procent. Investerarna har varit villiga till att betala allt mer för aktien vilket har resulterat i att vi har identifierat stigande trender på både kort, medellång och lång sikt. På grafen för medellång sikt har aktiekursen nyligen brutit upp genom taket vilket signalerar en starkare stigningstakt. Investtechs forskningsresultat på trender visar att aktier som brutit upp ur stigande trendkanaler i genomsnittlig har överpresterat mot referensindex.

Aktiekursen har stöd vid cirka 84 kronor och saknar idag nya motståndsnivåer. Vidare uppgång är därmed signalerad. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar vilket stärker trendbilden. Ett högt RSI-värde på 75 och ett starkt positivt momentum signalerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerarna har varit villiga till att betala allt högre och högre kursen för att köpa in sig i bioteknikbolaget Intervacc som utvecklar nya vacciner till djurhälsovården. Det har resulterat i att våra algoritmer har identifierat stigande trendkanaler på graferna för kort, medellång och lång sikt. Enligt våra forskningsresultat från data baserat på över 70000 identifierade trender, så ger stigande trender isolerat sett goda statistiska utsikter för ytterligare kursuppgång.

De senaste dagarna har aktien testat all-time-high nivåer vilket stärker utsikterna. Motstånd saknas men vid reaktioner tillbaka återfinns stöd runt cirka 10.60 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i aktiekursen vilket har resulterat i en starkt positiv volymbalans som stärker trendbilden. Ett högt RSI21-värde på 74 indikerar ett starkt positivt momentum och stärker även aktien på kort sikt. Högt RSI indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktievärdet till Hansa Biopharma har nästan halverats sedan starten av året. På graferna för kort, medellång och lång sikt har våra algoritmer identifierat fallande trendkanal där investerare över tid har sålt till lägre kurser för att komma ur aktien. Det indikerar att intresset och förväntningarna på bolaget är avtagande. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender så indikeras en fortsatt negativ kursutveckling.

Aktiekursen saknar stödnivåer i grafen för medellång sikt medan motstånd återfinns runt 160 kronor. Volymbalansen är neutral medan RSI-värdet är under 30 och aktien har därmed ett starkt negativt momentum som indikerar ytterligare nedgång. Följt av Investtechs forskning har aktier med ett lågt RSI klart underpresterat i förhållande till marknaden. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Relative strength index (RSI) som momentumindikator

RSI är en mycket välanvänd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100. En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. På motsvarande sätt kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI.

RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum. Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Investtechs statistik visar att aktier med lågt RSI (översåld) har fortsatt underprestera jämfört med marknaden medan aktier med högt RSI (överköpt) har fortsatt uppåt. Detta antyder att indikatorn främst bör användas som momentumindikator.

Diagrammet visar att översålda aktier med lågt 21-dagars RSI (rött diagram) tenderat att underprestera marknaden på tre månaders sikt, medan överköpta aktier med högt 21-dagars RSI (blått diagram) tenderat att överprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om RSI här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -