När orderingången pekar fel

Aktieanalys. Alfa Lavals aktie har historiskt rört sig åt samma håll som orderingången. Den väntas dessvärre knappt röra sig alls de närmaste åren.

Alfa Laval bjöd aktieägarna på obehagliga besked när bolaget presenterade sin halvårsrapport i somras. Försäljning och justerat rörelseresultat landade något under förväntan men den stora besvikelsen var orderingången. Den föll med nästan 16 procent organiskt från att kvartalet innan ha ökat med 16 procent.

Det var inom Marine-divisionen som den kraftigaste nedgången i efterfrågan noterades. Marine rapporterade ett organiskt tapp på 35 procent i orderingången jämfört med samma kvartal i fjol. Jämfört med närmast föregående kvartal föll ordersiffran totalt med 37 procent.

Vd Tom Erixon förklarar den plötsliga nedgången med låg kontraktering av nya tankerfartyg under första halvåret vilket lett till sjunkande orderingång för pumpsystem. Nya svaveldirektiv för sjöfarten träder i kraft vid årsskiftet och med de långa ledtider som råder i varvsindustrin har den medföljande efterfrågepuckeln på Alfa Lavals rökgastvättar redan passerats och nu är marknaden i vänteläge. Alfa Lavals leveranskapacitet för innevarande år är också sedan länge slutsåld.

Marine är den största divisionen inom Alfa Laval. Den har svarat för drygt 40 procent av koncernens rörelseresultat de senaste tolv månaderna. Orderingången var en besvikelse i det andra kvartalet men den har varit stark fram till dess. Marines andel av den samlade orderboken är 54 procent.

Divisionerna Food & Water och Energy har båda svarat för cirka 30 procent vardera av såväl omsättning som rörelseresultat det senaste året. Efterfrågan under det andra kvartalet isolerat var bättre för Energy än för Food & Water. Det är kunder inom olja- och gassegmentet som tryckt upp orderingången inom Energy-divisionen. Inte minst i USA investeras i produktionskapacitet för flytande naturgas.

Food & Water noterade ett underliggande ordertapp på 5 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Det var inom läkemedel och biotech som efterfrågan sjönk. Det är projektbaserad verksamhet vilket leder till en viss ryckighet mellan kvartalen. Det underliggande affärsklimatet beskrivs dock som fortsatt gott.

Det gällde i princip alla områden för Alfa Laval utom just rökgastvättar och pumpsystem inom Marine, enligt Tom Erixon. Utöver dessa båda områden noterade vd:n inga nämnvärda svagheter under kvartalet. Prognosen för det innevarande, tredje, kvartalet var en oförändrad efterfrågan för Food & Water och Energy medan en viss förbättring väntades för Marine.

De analytiker som bevakar Alfa Laval räknar med att 2020 blir ett riktigt mellanår för bolaget. Omsättningen väntas öka med cirka 10 procent innevarande år men med bara en procent år 2020. Vinsten per aktie väntas också bli helt oförändrad under nästa år. För 2021 är prognosen en vinsttillväxt på cirka 4 procent.

  2018 2019 2020 2021
Orderingång, Mkr 45 005 44 374 44 745 45 837
Rörelsemarg., % 14,3 15,2 15,4 15,4
Vinst/aktie, sek 10,77 12,18 12,10 12,53
Utdelning, sek 5,00 5,44 5,63 5,80
Källa: Factset        

 

Snittprognosen för vinst per aktie ligger enligt Factset på 12,10 kronor för 2020 och på 12,53 kronor för 2021. P/e-talen för de båda åren ligger i dagsläget på 16,4 respektive 15,8. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 13,3 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Direktavkastningen i Alfa Laval-aktien väntas uppgå till 2,7 procent respektive 2,8 procent de närmaste åren.

Kursreaktionen på halvårsrapporten blev rejält negativ och Alfa Laval-aktien föll totalt 18 procent under månaden efter rapporten. Sedan dess har dock aktien repat sig och den har idag nästan tagit tillbaka hela fallet.

Alfa Laval värderades fram till för 5-10 år sedan som regel till p/e-tal en bit över 20. Det var innan man satsade hårt på marin-området vilket fått till följd att hela verksamheten blivit betydligt mer cyklisk. Resultaten pendlar mer och då ska också värderingen vara lägre. Dagens värdering är i linje med snittet för de senaste fem åren.

Efter en lång svacka efter finanskrisen tog varvsindustrin äntligen fart under 2017 och det gav rejält avtryck i resultaträkningen under fjolåret. Orderboken är fortfarande välfylld men något ytterligare lyft väntas inte de närmaste åren. Inte heller Food & Water och Energy väntas visa någon starkare tillväxt och konsekvensen blir en rejält avslagen vinsttillväxt de kommande åren.

Får analytikerna rätt i sina prognoser bådar det inte gott för kursutvecklingen. Alfa Laval-aktien har historiskt haft ett tydligt mönster där den rör sig åt samma håll som orderingången. Perioder med svag eller trög orderingång har också varit svaga perioder för aktien. Omvänt belönades den starka orderingången under 2017 och 2018 med en nära på dubbling av kursen.

Den kraftigt negativa reaktionen på halvårsrapportens svaga ordersiffra visar att det historiska sambandet i högsta grad lever ännu.

Enligt databasen Factset väntas orderingången ligga parkerad kring 45 miljarder kronor om året under de närmaste åren. Det talar för en trög kursutveckling och vi behåller därför vår neutrala rekommendation på Alfa Laval.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Alfa Laval Neutral 197,50 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -