Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier, bland annat i en teknikkonsult. Med det varnas också för en aktie.

Det blev en svag nedgång på marknaden under måndagen, en nedgång på 0.55 procent och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 625 punkter. Indexet vände därmed ner efter åtta dagar med uppgång men återfinns fortsatt i en stigande trendkanal på medellång sikt. Måndagens nedgång innebär att indexet marginellt bröt ned genom stödnivån vid 627 punkter som nu utgör nytt motstånd. Nivån utgör även taket i den rektangelformation Investtechs algoritmer identifierat i den medellånga- och långa grafen. Köpsignal kommer att utlösas vid etablerat brott upp genom motståndet. Indexet har stöd runt 618 punkter. Ett RSI över 70 indikerar starkt momentum, och med det styrka på kort sikt. En positiv volymbalans stärker trendbilden och köpsignalen.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 52 på kort sikt och i 50 på lång sikt. Det indikeras därmed att det i stort sett är jämvikt mellan optimister och pessimister på marknaden på kort- och lång sikt.

Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 481 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 135. Köpandelen på månadsbasis är därmed 78 procent. På årsbasis är köpandelen 76 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt  på medellång sikt (1-6 månader).

 

Teknikkonsultbolaget Rejlers har haft en stark utveckling på börsen den senaste tiden. Aktiekursen har under det senaste kvartalet stigit med runt 45 procent. Investtechs algoritmer har identifierat stigande trendkanaler på såväl graferna för kort-, medellång- och lång sikt. Aktiekursen har brutit upp genom taket i dessa trendkanaler på samtliga våra grafer. Ett brott upp är ofta en signal på starten av en vidare uppgång med en ännu starkare stigningstakt. Aktier som bryter upp ur stigande trendkanaler ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktiekursen befinner sig på all-time-high nivåer vilket statistiskt stärker utsikterna och signalerar vidare uppgång. I dagsläget saknas motståndsnivåer och vid en rekyl ned har aktien stöd runt cirka 73.00 kronor.

En starkt positiv volymbalans indikerar en högre handelsvolym på dagar med uppgång och lägre handelsvolym på dagar med nedgång. Detta stärker den stigande trendbilden. Vi har fortsatt en del studier kvar innan vi kan publicera en fullständig forskningsrapport omkring volym, men efter en positiv signal från Investtechs volymbalansindikator anses det sannolikt att man kan uppnå en statistisk meravkastning över genomsnittlig avkastning på börsen. Ett RSI-värde på 80 ger ett starkt positiv momentum som indikerar en ökande optimism bland investerarna. Aktien är även positiv på insiderhandel och är därmed totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till biotechbolaget Genovis ligger i en stigande trendkanal på grafen för medellång- och lång sikt. Det indikerar en ökande optimism och att investerarna har betalat allt högre priser för att köpa in sig i bolaget. Aktier i stigande trendkanaler ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktiekursen befinner sig mellan en stödnivå runt 17.00 kronor och ett motstånd runt tidigare toppnoteringar runt cirka 23:70 kronor. Ett brott upp genom motståndet eller ned genom stödet skulle stärka respektive försvaga utsikterna. Genovisaktien har också en starkt positiv volymbalans som indikerar att handelsvolymen har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång. Detta stärker den positiva trendbilden. Aktien är positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Biomedicinbolaget Immunicum har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. På bara en månad har aktievärdet mer än halverats och rent tekniskt ser det inte ut som det stoppar här. Ett brott ned genom en stigande trend indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. I Immunicums fall har aktiekursen dessutom brutit ned genom två stödnivåer runt 7.50 kronor samt 6.30 kronor och saknar helt nya stödnivåer på grafen för medellång sikt. Detta signalerar en vidare nedgång.

Under den sista tiden har handelsvolymen ökat väsentligt men aktien har en starkt negativ volymbalans som indikerar att handelsvolymen varit lägre på dagar med uppgång i aktien och högre på dagar med nedgång, i aktien. Detta bekräftar den negativa trendbilden och indikerar ökad pessimism bland investerarna. Aktien har även ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde på bara 17. Även det indikerar en ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -