Krävs en joker i Sweco

Aktieanalys Swecos aktie har stigit kraftigt och värderingen är hög. Utrymmet för besvikelser är litet och med en svagare konjunktur i korten väljer vi att avvakta.

Teknikkonsulten Swecos aktie har saxat sig uppåt de senaste åren. Oro för minskat byggande i Norden och en försvagad konjunktur ute i Europa har tidvis tyngt kursutvecklingen. Däremellan har starka rapporter lugnat aktiemarknaden och aktien har återhämtat nedgångarna med råge.

Avslutningen på fjolåret var en svag period för Sweco-aktien men ett par starka kvartalsrapporter under inledningen av 2019 har eldat på kursen som nu står på plus nästan 40 procent för året.

Swecos intäkter kommer till cirka 40 procent från uppdrag relaterade till byggnader och stadsdelar. Cirka 30 procent är uppdrag inom transportinfrastruktur och ytterligare 30 procent inom vatten, energi och industri.

Exponeringen mot bostäder är inte jättestor men när hela bostadsområden byggs upp från grunden, som i Sverige de senaste åren, skapar det efterfrågan inom alla delar av Sweco. Inbromsningen på bostadssidan var därför ett befogat orosmoment.

Precis som de rena byggbolagen har dock Sweco hittills mer än väl kunnat kompensera för ett minskat bostadsbyggande genom hög aktivitet på andra områden. I Sverige hjälper offentliga investeringar i infrastruktur till, liksom en stark efterfrågan på övriga byggnader och industriella investeringar.

Underliggande har omsättningen ökat med 4 procent i Sverige under det första halvåret i år och resultatet med lika mycket. Den svenska marknaden är Swecos största med cirka 40 procent av omsättningen.

Bolaget har växt kraftigt ute i Europa de senaste åren men de nordiska marknaderna svarar fortfarande sammantaget för cirka 70 procent av omsättningen. Utvecklingen i Norge, Finland och Danmark liknar övergripande den i Sverige med bra efterfrågan inom flertalet sektorer men med minskat bostadsbyggande.

Ute i Europa är Nederländerna, Belgien och Storbritannien större marknader och utgör också egna affärsområden inom Sweco. Storbritannien stack ut i negativ bemärkelse i halvårsrapporten med en negativ underliggande tillväxt på 8 procent. Brexit-processen bidrar till en avvaktande marknad i landet. Sweco har ändå slagit till på ett förvärv i Storbritannien under året. MLM Group omsätter cirka 500 Mkr och förvärvades i maj.

Ytterligare tre förvärv har genomförts i år och vd Åsa Bergman har tidigare framhållit att förvärv är en fortsatt viktig del i Swecos tillväxtstrategi. Så har det varit historiskt och från tid till annan har riktigt stora affärer genomförts. Senast en storaffär presenterades var 2015 då holländska Grontmij förvärvades.

De analytiker som bevakar Sweco räknar enligt S&P Global Market Intelligence med att omsättningen ökar med 4-5 procent om året de kommande åren. Lönsamheten väntas förbättras vilket lyfter vinsttillväxten en bit högre.

Snittprognoserna för vinst per aktie ligger i dagsläget på 12,30 kronor respektive 13,30 kronor för åren 2020 och 2021. Det ger p/e-tal på 22,0 respektive 20,4 för samma år. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 17,2 gånger nästa års väntade rörelseresultat, ev/ebit.

Direktavkastningen i Sweco-aktien väntas uppgå till 2,25 respektive 2,49 procent de närmaste åren.

Den kraftiga kursuppgången i år har tryckt upp värderingen i Sweco-aktien. P/e-talet för 2020 ligger i dagsläget 30 procent högre än närmaste konkurrenten på Stockholmsbörsen, ÅF Pöyry.

Flertalet av Swecos marknader tuffar på i bra takt även om bostadsbyggandet bromsat in på de flesta håll. Infrastrukturprojekt och offentliga investeringar har hittills kompenserat bra. Sweco har en stark ställning mot offentliga sektorn som svarar för hälften av omsättningen i koncernen.

Faktum är att Sweco som de flesta andra aktörer i den byggrelaterade sektorn även har en del att vinna på en något mer dämpad konjunktur. De senaste åren har präglats av en stark kostnadsinflation då allt fler aktörer slagits om begränsade resurser. För Sweco har problemet varit en brist på kompetent arbetskraft. Det har bland annat hållit tillbaka tillväxten i Sverige för bolaget. På en lite svalare marknad bör konkurrensen om arbetskraften dämpas.

Sweco har en stark historik och har genom en blandning av förvärv och organisk tillväxt levererat tvåsiffrig procentuell årlig tillväxt i såväl omsättning som rörelseresultat de senaste tio åren. En hög värdering är därför inte oförtjänt. Med en hög värdering följer dock även höga krav och det gäller att Sweco kan leverera resultat minst i linje med förväntningarna. Även om efterfrågan fortfarande är bra på flertalet marknader så lär den strukturella medvinden inte stärkas den närmaste tiden, snarare tvärt om. Swecos efterfrågan brukar sägas följa konjunkturen med en viss eftersläpning.

Ett nytt stort förvärv är en joker i sammanhanget men utan det har vi lite svårt att se vad som i närtid ska lyfta Sweco-aktien vidare. Vår rekommendation stannar vid neutral.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 18 735 20 439 21 644 22 537
Rörelsemarg., % 8,3 8,6 9,2 9,4
Vinst/aktie, sek 10,30 10,70 12,30 13,30
Utdelning, sek 5,50 6,10 6,73 7,23
         
Källa: S&P Global Market Intelligence    
Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SWECO B Neutral 268,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -