Kan Riksbanken verkligen höja?

Makrokommentar Riksbanken håller fast vid sin bedömning att det krävs en räntehöjning kring årsskiftet. Därmed går mot både marknadens förväntningar och hela den övriga centralbanksvärlden.

Hoppsan! Riksbanken gick verkligen på tvärs mot marknadens förväntningar i samband med torsdagens penningpolitiska besked. Visserligen sänktes den framtida räntebanan något men direktionen håller ändå fast vid att det är aktuellt med en räntehöjning i slutet av detta eller i början av nästa år. Sen ska dock räntan höjas i en långsammare takt än tidigare aviserat och reporäntan väntas, enligt Riksbankens prognoser, landa runt 0,4 procent så sent som i slutet av 2022.

På räntemarknaden hade man inför mötet helt spelat ner ett sådant scenario och här indikerade prissättningen istället att nästa steg på räntetrappan skulle bli en sänkning under första halvåret 2020. Dessutom går Riksbanken på tvärs mot, i stort sett, hela den övriga centralbanksvärlden där mjukare penningpolitiska besked och/eller räntesänkningar står som spön i backen.

Samtidigt justerar Riksbanken ner tillväxtprognoserna och justerar upp arbetslöshetsprognoserna. BNP-tillväxten väntas landa på 1,5 procent både i år och 2020 samt växla upp till 1,9 procent 2021. Arbetslösheten väntas i sin tur stiga till 6,6 procent i år och fortsätta upp till 6,7 respektive 6,8 procent de kommande åren.

Inflationen (KPIF) justeras visserligen ner en aning med väntas ändå ligga tillräckligt nära inflationsmålet på 2,0 procent för att motivera en något stramare penningpolitik framöver.

Riksbanksdirektionen är dock inte helt blind för vad som sker i vår omvärld och konstaterar att ytterligare betydande nedgångar i hushålls- och företagshumör i omvärlden och Sverige skulle betyda att banken fick anpassa sin penningpolitik. Det som framför allt lyfts fram som risker för ett sådant scenario är handelskriget mellan USA och Kina och osäkerheten kring det brittiska utträdet ur EU.

En viss förståelse kan man möjligen ha för Riksbankens lite tuffare räntebesked.

Nuläget i svensk ekonomi ser förhållandevis starkt ut. Inköpschefsindexen för augusti kom in på högre nivåer i både industri- och tjänstesektor. Bägge indexen tog dessutom ett skutt uppåt och landade på 52,4 respektive 54,1. Väl över den 50-nivå som markerar gränsen mellan tillväxt och nedgång.

Inflationen (KPIF) har visserligen sjunkit ner till 1,5 procent men följer ungefär den prognosbana som Riksbanken sedan tidigare lagt fram. Dessutom har kronan pressats ner och ligger numera långt ifrån nivåer som skulle kunna vara ett potentiellt bekymmer för banken. Tvärtom så ligger kronan på nivåer som lär ge visst stöd till en kommande inflationsuppgång.

Vi har också förståelse att riksbanksdirektionen vill ta sig ur läget med minusränta, men det borde ha gjorts redan för ett år sedan.

Med detta sagt så är vår bedömning på Placera att det ändå inte blir någon räntehöjning kring årsskiftet. I alla fall inte om inget radikalt händer med det globala konjunkturläget och den politiska oro som fortsätter att prägla marknaderna och ekonomierna. Vi har svårt att se hur Riksbanken ska kunna gå helt på tvärs mot en centralbanksvärld som rör sig mot en mjukare penningpolitik.

Centralt i sammanhanget blir givetvis hur ECB väljer att agera på nästa veckas räntemöte och hur Federal Reserve agera veckan därpå. Bägge bankerna vänta lätta på penningpolitiken men viss osäkerhet råder kring i vilken omfattning.

Den svenska kronan har, föga förvånande, stärkts relativt kraftigt efter Riksbankens besked samtidigt som räntorna letat sig uppåt. Det sker samtidigt från rejält nedpressade nivåer så någon större oro bland investerarna ska inte läsas in i detta. Hela räntekurvan ligger under nollstrecket och tvåårsräntan ligger på låga -0,62 procent. Euron kostar 10,69 kronor efter att ha startat dagen på 10,74 och en dollar kostar, kort efter det penningpolitiska beskedet, 9,69 kronor (9,71 på morgonen).

Mer från förstasidan

Mest läst

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -