Energisektorn faller på hållbarhetsiver

Fondkommentar Hållbarhetstrender styr kapitalet och investeringsviljan. Energisektorn är ett tydligt exempel på hur aktiemarknaden påverkats. Idag är energisektorn mindre än någonsin tidigare i det amerikanska flaggskeppsindexet S&P 500.

Hållbara investeringar är det hetaste ämnet inom fondförvaltningen idag. Det handlar om att uppfylla flera av FN:s globala mål för en hållbar utveckling innan år 2030. Målen inkluderar att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Och sist men inte minst att lösa klimatkrisen.

För att just lösa klimatkrisen är ett av delmålen en hållbar förvaltning och användande av naturens resurser. Kort och gott kommer det att vara svårt att utvinna kol och olja som man tidigare gjort tidigare efter år 2030.

Det går knappast att sälja en ny fond som inte investerar hållbart idag. En av de starkaste trenderna inom hållbara investeringar är att exkludera fossila bolag från fondernas investeringar.

Det är en trend som fått konsekvenser för energisektorn som redan är särskilt hårt drabbat av fondernas sorti ut ur smutsigare tillgångsslag.

Många fondbolag har infört en investeringspolicy som gör att de inte kan eller får investerar i fossila bolag. Flera stora pensionsfonder undviker nu helt energiaktier. För ett globalt fondbolag kan det innebära att runt 1 000 bolag försvinner eller exkluderas ur investeringsunderlaget.

När en av världens absolut största investerare, den norska oljefonden vars kassaflöde kommer från landets olje- och gasintäkter, har fått rekommendation från landets politiker att sälja ut och sluta investera i just olje- och gasaktier, ger det ringar på vattnet. Ett sådant beslut skulle ge ett stort och tydligt signalvärde till världens stora investerare att tänka om gällande energiinvesteringar. Men norska statens välmening i alla ära förefaller, givet ursprunget för deras förmögenhet, också lite ironiskt.

Den norska oljefonden hade vid årsskiftet fortfarande nästan 6 procent investerat i energibolag, vilket motsvarade runt 340 miljarder norska kronor. Energibolaget Royal Dutch Shell är fondens sjätte största innehav. Investering har ett värde på 6 miljarder dollar. Det motsvarar i runda slängar totalt förvaltat kapital hos en stor globalfond.

Annars har fonden främst investerat i teknik som Microsoft, Apple och Googles moderbolag Alphabet.

Den hållbara trenden inom fondförvaltningen har fått stöd av starka trender i samhället där miljöfrågor dominerar debatten. En viktig samtalspunkt är klimatmålen i Paris-överenskommelsen. Hemma märks också en tydlig Greta-effekt som påverkat många aktörer att agera annorlunda.

Energibolagens andel i S&P 500 index

Energibolagen vägde knappt 12 procent i S&P 500 index sommaren 2009, precis när världen såg ljuset efter den värsta finanskrisen sedan 1930-talet. Idag väger sektorn betydligt lättare. Andelen av index är bara 4,4 procent, vilket innebär att drygt 60 procent av det relativa börsvärdet är bortblåst.

Världens största energibolag, Exxon Mobil, har givit investerarna 34 procent i totalavkastning de senaste tio åren inklusive utdelningar. Samtidigt har S&P 500-index givit närmare 200 procent. Det gör att det relativa värdet minskat dramatiskt över tid.

SP500 index jämfört med Exxon Mobil

Exxon Mobils relativt svaga avkastning gör att bolaget inte längre hör till världens tio största bolag mätt i marknadsvärde.

Vid årsskiftet 2008 - 2009 var Exxon Mobil världens näst största företag, efter ett annat energibolag - kinesiska energibolaget PetroChina. Och före amerikanska elektronikkonglomeratet General Electric som knep tredjeplatsen.

Det nya investeringsklimatet för energibolagen är tydlig. En förvaltare av en nischad oljefond sa nyligen till mig att under de senaste åren har det försvunnit många investerare från bolagens kapitalmarknadsdagar.

Oljeprisets utveckling

Det viktiga brentolje-priset har under de tio åren åkt berg-och-dalbana från botten på 28 dollar per fat till 125 dollar sommaren 2012. Idag handlas det runt 57 dollar fatet, vilket sannolikt ligger nära snittpriset för under de senaste tio åren. Det påverkar prissättningen och sentimentet i hela energisektorn.

Framväxten av förnybar energi

Den snabba framväxten av förnybara energikällor som alternativa till olja och kol - energi från sol, vind och vatten har vuxit snabbt det senaste decenniet.

Omställningen går i raketfart och västvärlden bygger allt snabbare bort beroendet av kol och olja när man alstrar el. Den är typen av investeringar attraherar det globala kapitalet när det letar nya intressanta investeringar.

Låg investeringsvilja i oljeservicebolag

Den större miljömedvetenheten har minskat investeringsvilja i gamla energisektorer. Det syns tydligast bland oljeservicebolagen och de stora energijättarna.

Underleverantörerna och servicebolagen är tidigt med i investeringscykeln som styrs av de stora oljebolagens satsningar. Servicebolagen driver oljeplattformar och hjälper till med prospektering av nya oljefält.

Den typen av bolag har tappat betydligt mer än de stora energibolagen. Under perioder då oljepriset stiger ökar istället intresset för undersektorerna i oljesektorn. Sektorn växte mellan 2009 och 2014.

År 2014 var undersektorn, energiutrustning och service, vikt inom S&P 500-index 2 procent. Samtidigt stod den för närmare 20 procent av energisektorns totala vikt om 10 procent inom indexet.

Men de senaste fem åren har andelen minskat rejält. Idag är servicebolagens vikt inom S&P 500-index endast 0,4 procent och står för mindre än 10 procent av energisektorns totala vikt på 4,4 procent. Sannolikt är det ett bevis på att många ser en framtid där olja och kol spelar en allt mindre roll i världsekonomin.

Men ska man verkligen förutsätta att de stora energibolagen inte kan anpassa och förändra sig till en ny framtid?

De stora oljebolagen har en lång erfarenhet av stora projekt och processer, vilket gör dem intressanta om satsningarna istället kan ske i nya energislag. På den beskrivningen passar den stora brittiska energijätten BP, som har en klar vision om att förändra sig och bli ett energibolag för framtiden.

BP investerar idag betydande belopp i ny infrastruktur för laddning av elbilar, solenergi och bioenergi.

Bioenergi innebär att sopor görs till rent bränsle. Högst sannolikt lyckas några av dagens smutsigare energijättar, tack vare sin storlek och erfarenhet, att ställa om till att bli betydlingt mer hållbara energijättar inom något decennium.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -