Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat två aktier med köpsignaler och en aktie med säljsignaler.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) inledde veckans - och tillika september månads - första handelsdag med en marginell nedgång på -0.24 procent. Ser vi till den tekniska bilden så har indexet brutit ned ur en stigande trendkanal på medellång sikt, vilket i första hand indikerar en svagare stigningstakt alternativt starten på en mer horisontell utveckling. Indexet har brutit upp genom det tidigare motståndet vid 594 punkter som nu även utgör en stödnivå. Detta är positivt för den tekniska bilden. Nästa stöd finns närmast runt 577 punkter. Nästa motstånd hittar vi kring 618-627 punkter. Dessa nivåer (577 och 627) utgör också i huvudsak botten och tak i den rektangelformation Investtechs algoritmer identifierat på medellång sikt. Brott ned genom stödet och formationen utlöser säljsignal, medan brott upp genom motståndet och formationen utlöser köpsignal.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 44 på kort sikt och i 47 på lång sikt. Det indikeras därmed att det är viss övervikt av pessimister på marknaden på kort sikt, medan det på lång sikt i stort sett är jämvikt mellan optimister och pessimister. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 344 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 97. Köpandelen på månadsbasis är därmed 78 procent. På årsbasis är köpandelen 76 procent.

Indexet är tekniskt neutralt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Investerarna har betalat allt högre priser för att köpa in sig i läkemedelsbolaget Camurus. Ser vi på grafen för medellång sikt så har vi identifierat en stigande trendkanal där aktiekursen nyligen bröt upp genom taket vilket signalerar en starkare stigningstakt.Investtechs forskningsresultat på trender visar att aktier som brutit upp ur stigande trendkanaler i genomsnittlig har överpresterat mot referensindex.

Aktien har stöd vid cirka 84.00 kronor och motstånd vid cirka 102 kronor. En starkt positiv volymbalans stärker utsikterna då det indikerar att handelsvolymen varit hög på dagar med uppgång och låg på dagar med nedgång. Ett positivt momentum indikerar mer aggressiva köpare och en ökad positivism bland investerare vilket stärker utsikterna i aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Detaljhandelskedjan Clas Ohlson har brutit upp ur den stigande trendkanalen på grafen för medellång sikt. Det öppnar upp för en starkare stigningstakt. Det är ett tecken på ökad efterfrågan och att det finns ett överskott av köpare. Isolerat sett ger det goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på brott upp ur stigande trendkanaler. Stöd återfinns runt cirka 94.50 kronor och aktiekursen som precis passerat den psykologiska gränsen av 100 kronor saknar i dagsläget nytt motstånd på medellång sikt.

En positiv volymbalans är ett sundhetstecken som stärker den positiva trendbilden. Ett starkt positiv momentum med ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt och indikerar mer aggressiva köpare och en ökad positivism bland investerare. Det indikeras med en rödfärgad aktiekurs och ger goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på RSI. OBS: Clas Ohlson förväntas presentera delårsrapport den 4 september. Detta kan ge stora svängningar och snabbt påverka den tekniska bilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Trafiksäkerhetsbolaget Sensys Gatso Group har brutit ned ur den fallande trendkanalen som vi identifierat på grafen för medellång sikt. Det signalerar en starkare nedgångstakt och Investtechs forskningsresultat på brott ned ur fallande trendkanal visar till en årlig avkastning som varit -24.7 procentenheter sämre än genomsnittlig börsutveckling.

Aktiekursen möter på motstånd vid cirka 1.53 kronor och saknar i dagsläget stödnivåer på medellång sikt, men har starkt stöd runt 1.15 kronor på lång sikt. Aktien har även en starkt negativ volymbalans där volymen varit högre på nedgångsdagar och lägre på uppgångsdagar. Ett starkt negativt momentum med ett RSI21 värde på 25 indikerar ökad pessimism bland investerare och försvagar utsikterna i aktien ytterligare enligt Investtechs forskningsresultat på lågt RSI. En fallande RSI-kurva understödjer den negativa trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckligt tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att genomsnittsaktien som brutit upp en stigande trendkanal har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -