Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Här är torsdagens rapporter för det andra kvartalet.

NGM-noterade Paynova såg fortsatt tillväxt inom konsumentkrediter under andra kvartalet. Tillväxten inom affärsområdet var 28 procent under kvartalet.

Paynova-koncernens intäkter uppgick till 9,4 miljoner kronor (8,9) under andra kvartalet. Ebitda-resultatet landade på -4,9 miljoner kronor (-5,0). Efter skatt blev resultatet -10,5 miljoner kronor (-8,6), motsvarande -0:02 kronor per aktie (-0:02).

First North-listade Mentice, som levererar lösningar för simulering till medicinsektorn, hade en nettoomsättning på 32,4 miljoner kronor i det andra kvartalet (28,0) samt ett ebitda-resultat på -10,1 miljoner kronor (-3,8).

"Försämringen av rörelseresultatet beror ökade kostnader för konsulter och rekrytering av medarbetare för framtida tillväxt", framhåller bolaget.

Nettoresultatet var -10,8 miljoner kronor (-4,5) och resultatet per aktie -0:59 kronor (-0:40). Kvartalets orderingång var 34,9 miljoner kronor (31,2) och orderstocken summerade till 51,4 miljoner kronor vid halvårsskiftet.

Nettoomsättningen under det första halvåret var 59,8 miljoner kronor (56,3), en ökning med 6,2 procent.

"Vi bekräftar våra ekonomiska mål på kort till medellång sikt (kommande 3-5 år) med en årlig tillväxt för nettoomsättning på 30-40 procent sammansatt, vilket framgår av vår rapport för första kvartalet. För innevarande räkenskapsår förväntar vi oss en tillväxt för nettoomsättning i den nedre delen av detta intervall på 30-40 procent", skriver Göran Malmberg i halvårsrapportens vd-ord.

 First North-listade Mentice, som levererar lösningar för simulering till medicinsektorn, hade en nettoomsättning på 32,4 miljoner kronor i det andra kvartalet (28,0) samt ett ebitda-resultat på -10,1 miljoner kronor (-3,8).

Det framgår av halvårsrapporten.

"Försämringen av rörelseresultatet beror ökade kostnader för konsulter och rekrytering av medarbetare för framtida tillväxt", framhåller bolaget.

Nettoresultatet var -10,8 miljoner kronor (-4,5) och resultatet per aktie -0:59 kronor (-0:40). Kvartalets orderingång var 34,9 miljoner kronor (31,2) och orderstocken summerade till 51,4 miljoner kronor vid halvårsskiftet.

Nettoomsättningen under det första halvåret var 59,8 miljoner kronor (56,3), en ökning med 6,2 procent.

"Vi bekräftar våra ekonomiska mål på kort till medellång sikt (kommande 3-5 år) med en årlig tillväxt för nettoomsättning på 30-40 procent sammansatt, vilket framgår av vår rapport för första kvartalet. För innevarande räkenskapsår förväntar vi oss en tillväxt för nettoomsättning i den nedre delen av detta intervall på 30-40 procent", skriver Göran Malmberg i halvårsrapportens vd-ord.

Allgon redovisar ett resultat efter skatt på 7,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (2,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:13 kronor (0:11).

Ebitda-resultatet var 25,2 miljoner kronor (5,0) och rörelseresultatet blev 18,3 miljoner kronor (3,1) med en rörelsemarginal på 12,3 procent (5,7).

Nettoomsättningen uppgick till 148 miljoner kronor (54,6), en ökning med 171 procent jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen beror i huvudsak på förvärvet av Tele Radio 2018, skriver Allgon.

Sensys Gatso Group, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, hade en nettoomsättning på 96,9 miljoner kronor (88,6) för det andra kvartalet 2019, med en orderingång på 142 miljoner kronor (183).

Bruttomarginalen sjönk till 37,7 procent (44,0%). Ebitda-resultatet uppgick till 4,4 miljoner kronor (8,6) och rörelseresultatet blev -8,2 miljoner kronor (-0,6).

Periodens resultat landade på -8,2 miljoner kronor (-1,3), motsvarande -0:01 kronor per aktie (0:00).

Event-affärssystembolaget Jetty, listat på Spotlight, redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet på -2,2 miljoner kronor (-4,1).

Nettoomsättningen ökade samtidigt till 0,6 miljoner kronor, att jämföra med 0,4 miljoner kronor under samma kvartal föregående år.

"Utvecklingen av affärssystemet har dragits ner rejält, enligt plan. Jämfört med första halvåret 2018 har Jettys återkommande intäkter vuxit med mer än 100 procent", skriver Jettys vd Dan Sonesson i rapporten.

Bolaget har under det första halvåret ändrat inriktning, skriver vd:n.

Follicum, som forskar kring stimulering av hårväxt, redovisar ett resultat efter finansiella poster för det andra kvartalet på -6,6 miljoner kronor (-7,5).

Rörelseintäkterna för kvartalet minskade till 0 miljoner kronor (0,2).

"Efter periodens slut fick vi officiellt ett patentgodkännande gällande stimulering av hårtillväxt i Korea, vilket är en strategiskt viktig marknad för bolaget", kommenterar bolagets vd Jan Alenfall i rapporten.

Det First North-listade halvledarbolaget Sivers IMA:s nettoomsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,0 miljoner kronor (14,7). Ökningen är enligt bolaget ett resultat av ökade försäljningsvolymer inom både trådlöst och fiber.

"Andra kvartalet 2019 var ett mycket intensivt kvartal för Sivers IMA. Det visade sig inte minst i den starka nettotillväxten på 76 procent i jämförelse med föregående år. Det är dessutom glädjande att vi såg mycket god tillväxt i bägge våra affärsområden", skriver vd Anders Storm i delårsrapporten.

Bolagets ebitda-resultat blev -7,0 miljoner kronor (-18,5). Nettoresultatet uppgick till -21,4 miljoner kronor (-28,7).

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -5,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (4,7). Bolaget hade ingen omsättning i perioden.

Ebitda-resultatet blev -8,5 miljoner kronor (-11,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:28 kronor (0:27).

I mars beslutade styrelsen att lägga om bolagets räkenskapsår från kalender till brutet räkenskapsår, därför är rapporten också en bokslutskommuniké för det förkortade räkenskapsåret från den 1 januari 2019 till den 30 juni 2019.

Styrelsen avser att föreslå en utbetalning till aktieägarna om preliminärt 43-45 kronor per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande att genomföras efter årsstämman den 30 oktober 2019.

"Efter den framgångsrika avyttringen av OTC‐verksamheten och de organisationsförändringar som följt, ligger nu fokus på pipeline och fas 3‐data från Nordamerika som väntas innan årsskiftet", skriver vd Anna Ljung i rapporten.

De likvida medlen uppgick vid periodens slut till 919 miljoner kronor (122).

Därmed är bolaget enligt Anna Ljung "väl finansierat för att genomföra såväl inlösen av aktier enligt plan, samt för slutföra det kliniska programmet för MOB‐015".

First North-bolaget Lightlab, som utvecklar en teknik för hållbar desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus, redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om -5,0 miljoner kronor (-3,3) för det andra kvartalet 2019. Periodens resultat blev -7,9 miljoner kronor (-5,6), motsvarande -0:30 kronor per aktie (-0:23).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,4 miljoner kronor och likvida medel vid periodens slut låg på 15,9 miljoner kronor (44,9).

Lightlab håller fast vid den tidigare meddelade strategiska planen. Kortsiktigt ska bolaget fokusera på att under innevarande och kommande kvartal ta hem initiala kundorder på UV-chipprodukter, med fortsatt volymtillväxt därefter.

"Våra UV-chipprodukter som introducerades under andra kvartalet har mottagits väl på marknaden och har konkret bidragit till att föra flera kunddialoger framåt. En mindre order för utvärderingssyften inkom under perioden från Liquinex i Singapore. Vi har under sommaren även kunnat inleda dialog med flera nya potentiella kunder, skriver avgående vd Johan Tingsborg i delårsrapporten.

Rune Torbjörnsen blir ny vd från 1 september 2019. Johan Tingsborg stannar dock i ledningsgruppen.

Gamingbolaget Gold Town Games, som handlas på Nordic MTF, hade en nettoomsättning på 3,1 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019, jämfört med 6,5 miljoner motsvarande period i fjol.

Ebitda-resultatet blev -1,0 miljoner kronor (-0,3).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -