Högre risk men fortfarande bra köp

Aktieanalys New Wave har bra fart i försäljningen och satsar nu för fortsatt tillväxt kommande år. Det drar kostnader i närtid men med lättare jämförelsetal framöver tror vi aktien kommer igen.

New Wave fortsätter att blanda och ge mellan kvartalen. Under hela 2018 varvades resultatmässigt starka kvartal med svaga. Den trenden fortsätter i år. 2019 års första kvartal bjöd på kraftigt förbättrat resultat men i det andra kvartalet föll vinsten med dryga 20 procent.

På översta raden är däremot utvecklingen ihållande stark. New Wave är uppe i 20 kvartal i rad nu med organisk tillväxt. Det andra kvartalet i år ökade omsättningen med 11 procent, 6 procent i lokala valutor. Det är bra med tanke på att jämförelsekvartalet i fjol också var starkt.

Varumärket Crafts sportkläder fortsätter att sälja väldigt bra. Satsningen på laguniformer (team) är framgångsrik och driver på tillväxten för Craft.

Framgångarna är dock inte gratis och New Wave har satsat en hel del på marknadsföring och sälj inom team. Bolaget investerar även i sina distributionsenheter. Det har sammantaget inneburit ökade rörelsekostnader som lett till en försämrad lönsamhet och sjunkande resultat. Rörelsemarginalen backade nästan två hela procentenheter till 7,1 procent.

Vd Torsten Jansson skriver i sitt vd-ord att försäljningstillväxt kommer att vara i fokus även framöver. Ökade kostnader för personal och investeringar i infrastrukturen väntas påverka även kommande kvartal. En successivt förbättrad rörelsemarginal väntas dock under kommande år.

Torsten Jansson har länge förespråkat ökad försäljning som vägen till stigande vinster och förbättrad lönsamhet. Under åren från 2015 fick han helt rätt på den punkten. Åren efter finanskrisen gick New Wave på sparlåga för att få ned sin skuldsättning. Från 2014 och framåt satsade dock bolaget åter på tillväxt och efter något år följde även vinster och marginaler med uppåt.

Ifjol dämpades dock vinsttillväxten påtagligt och i år har den vänt nedåt. Är man positivt lagd ser man det som att New Wave nu laddar för nästa steg i tillväxtresan. Stora satsningar genomförs i flera delar av koncernen. Inte minst investeras mycket energi och pengar i varumärket Craft. Förutom den stora satsningen på laguniformer står Craft även i fokus för New Waves satsning på den amerikanska marknaden.

Positivt är att satsningarna ger resultat. Försäljningen i USA har ökat kraftigt det senaste året, delvis pådrivet av valutaeffekter. Tidigare var USA och Sverige jämnstora marknader för New Wave men sett till försäljningen i det andra kvartalet enskilt utgjorde USA 27 procent och Sverige 23.

Crafts framgångar syns också i affärsområdet Sport och Fritids starka tillväxt, upp 17 procent i det andra kvartalet. New Waves försäljning i detaljhandeln ökade också starkt i kvartalet, även det till stor del drivet av Craft men också en bra försäljning för affärsområdet Gåvor och Heminredning. Totalt ökade Gåvor och Heminredning sin försäljning med 5 procent.

New Waves tredje och största affärsområde är Företag. Där ligger varumärken som huvudsakligen säljer sina produkter i profilkanalen (till skillnad från detaljhandeln). Profilförsäljning är när New Wave trycker upp exempelvis företagslogotyper eller namn på kläder eller andra produkter.

Företag står för runt halva omsättningen inom New Wave men cirka 70 procent av rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda. Lönsamheten är klart högre på profilförsäljningen än försäljningen via detaljhandeln. Tillväxten för affärsområdet Företag var dock inte lika stark som för Sport & Fritid. Företag ökade 7 procent med bra tillväxt ibland annat USA men vikande försäljning i Sverige.

Efter sex månader 2019 har New Wave ökat omsättningen med 14 procent totalt. De analytiker som bevakar bolaget räknar enligt databasen Factset med att ökningen för helåret kommer att stanna vid 10 procent. Snittprognosen för vinst per aktie ligger för närvarande på 6,48 kronor vilket är 18 procent högre än i fjol.

För 2020 och 2021 är prognoserna vinster på 7,14 kronor respektive 7,56 kronor. De estimaten ger i dagsläget p/e-tal på 8,4 respektive 7,9.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 6 291 6 926 7 237 7 454
Rörelsemarg., % 7,7 8,4 8,7 8,8
Vinst/aktie, sek 5,48 6,48 7,14 7,56
Utdelning, sek 2,00 2,30 2,60 2,80
Källa: Factset        

 

Den låga värderingen i New Wave hänger samman med bolagets stora nettoskuld. Det krävs stora lager för att kunna leverera profilprodukter snabbt och det binder upp mycket kapital. Nya regler för hur leasing ska redovisas har tryckt upp nettoskulden ytterligare under 2019 och den uppgick vid halvårsskiftet till nästan 2,8 miljarder kronor (2,2 miljarder exklusive leasingskulderna).

Justerat för skuldsättningen värderas rörelsen till 10,8 gånger nästa års väntade rörelseresultat, vilket fortfarande är lågt. Direktavkastningen i New Wave-aktien väntas uppgå till 3,8 procent respektive 4,3 procent de närmaste åren.

Den höga skuldsättningen brukar vara ett återkommande orosmoment när det gäller New Wave-aktien. Att nettoskulden har tryckts upp ytterligare av de nya så kallade IFRS16-reglerna är därför olyckligt. Å andra sidan är ränteoron på aktiemarknaden obefintlig för tillfället vilket gynnar bolaget.

Det gäller dock att resultaten håller sig uppe. Vid halvårsskiftet var nettoskulden 4,4 gånger större än rörelseresultatet före av- och nedskrivningar vilket är rätt högt. Exakt vad New Wave har för åtaganden gentemot sina finansiärer är inte känt, men bolaget säger sig räkna med att kunna leva upp till dem.

Det försvagade resultatet under årets andra kvartal och bolagets prognos om fortsatt höga rörelsekostnader var en besvikelse. Försäljningen är dock stark och New Wave investerar nu för fortsatt tillväxt under kommande år. Utvecklingen i USA och för Craft-märket känns fortsatt spännande. Risken har höjts ett snäpp men det tredje kvartalet var svagt i fjol så en återgång till vinsttillväxt känns trolig.

Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
New Wave B Köp 59,50 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -