Guldet glimmar när börsen skakar

Fondkommentar Oron och volatiliteten har kommit tillbaka på världens finansmarknader den senaste månaden, vilket gjort att de flesta fondkategorier lyst rött den senaste månaden. Placera har listat vinnarna när investerarna flytt från risk.

Investerarna ser fler oroshärdar än på länge: Demonstrationer i Hongkong, handelskrig, ökad sannolikhet för en hård Brexit och inverterade räntekurvor som kan indikera att en recession kan stå runt hörnet. Det har fått volatiliteten att stiga markant i takt med sjunkande börser. Samtidigt signalerar flera centralbanker nya stimulanser.

Graf: S&P 500 Volatility Index

Att investerarna flytt till säkrare investeringar den senaste månaden är tydligt. Långa räntepapper på båda sidor Atlanten har nått nya bottennivåer när investeringskollektivet sålt aktier och köpt räntepapper. Samtidigt visar Bofa Merrill Lynchs senaste investerarenkät att amerikanska räntepapper hör till den största bubbelrisken tillsammans med företagsobligationer och amerikanska teknik och tillväxtaktier.

Både centralbanker och privata investerare har sökt sig till säkrare hamnar som guld. Något som fått guldpriset att stiga med runt 20 procent sedan årsskiftet till på den högsta nivån på sex år.

Den senaste månadens stora aktieförsäljningar har drabbat Stockholmsbörsen särskilt hårt. Latinamerika är den region som har haft det tyngst med störst nedgångar, mätt i svenska kronor. Defensiva läkemedelsaktier har klarat månadens nedgångar klart bäst med positiv avkastning. Även teknikbolag visar på mindre nedgångar. Något som hjälpt till att minska nedgången på de amerikanska börserna.

Kronans utveckling den senaste månaden har varit riktigt svag, vilket är ett skäl om något till varför utländska tillgångar inte backat lika mycket som Stockholmsbörsen under månaden. Euron har stärkts med 2,3 procent den senaste månaden. Samtidigt har den amerikanska dollarn stigit med hela 4 procent till omkring 9,70 kronor.

Placera har vanlig ordning valt att lista vinnar- och förlorarfonder ur Avanzas fondutbud. Det skiljer närmare 30 procentenheter mellan den bästa och den sämsta fonden, vilket är riktigt mycket med tanke på att mätperioden bara är en månad.

En tredjedel av listan innehåller fonder med ädelmetallanknytning. Men överst på listan tronar två obligationsfonder. Vi hittar även ett antal obligationsfonder längre ner på vinnarlistan. Utöver det finns det några hedgefonder med kvantitativt investeringsfokus. Och avsaknaden av aktiefonder på vinnarlistan är tydlig under månaden, vilket visar att det varit en flykt till lägre risk.

Nordea 1-Long Duration US Bd BP SEK är en aktivt förvaltad räntefond som främst investerar i amerikanska statsobligationer. Fonden förvaltas av den New York baserade kapitalförvaltaren McKay Shields på uppdrag av Nordea. Fonden har fått en flygande start den sedan den lanserades i slutet på juni. Det är en räntefond som för tillfället har ett koncentrerat innehav på runt 20 amerikanska statspapper. De tio största innehaven utgör runt 80 procent av fondens värde. Fonden kan även investera i säkra företagsobligationer.

Fonden har ett tydligt fokus på så kallad lång duration. Det innebär att den genomsnittliga löptiden i fondportföljen är från 12 år till 20 år, med huvuddelen mellan 18 till 20 år.

Fonden har rusat hela 15,7 procent den senaste månaden. Då står dollarförstärkningen för ungefär 4 procentenheter. Stora delar av avkastningen kommer från att räntekurvan fallit kraftigt. Den amerikanska 30-åringen har fallit från 2,52 till 2,07 procent under månaden. Den amerikanskas 10-åringen har fallit i samma paritet. Den stora räntenedgången kommer i spåren av investerarnas flykt till säkra obligationer efter den amerikanska centralbankens räntesänkning i slutet på juli.

Näst bästa fond är en turkisk räntefond som förvaltas av den turkiska fondförvaltaren Turkisfund. Turkisfund Bond A investerar i turkiska obligationer och har mandat att investera i turkiska bolag noterade på Istanbulbörsen. Fondens avkastning kommer från en kombination av valutaförstärkning och ökat värde i underliggande obligationer. Den svenska kronan har inte bara tappat i värde mot dollarn och euron, utan även mot den turkiska valutan som har ökat i värde mot svenska kronan med 3,5 procent den senaste månaden.

Turkiska liran/sek

Samtidigt har det kommit in allt mer uppmuntrande turkisk makrostatistik. Bland annat sjunker inflationen snabbare än förväntat vilket resulterat i ökat intresse för turkiska obligationer från utländska investerare.

Vi har fyra fonder med tydlig ädelmetallinriktning på vinnarlistan. Det är inte bara investerare som köpt guld och guldproducenter. Även många centralbanker som har ett tydligt riskfokus har ökat investeringstakten i guld som en större del av sin valutareserv, vilket anses vara en av huvudfaktorerna bakom årets prisuppgång på guld. Även en ökad geopolitisk risk mellan USA och Iran har bidragit till en ökad riskpremie på finansmarknaderna som gynnat guld. Lägg till ett mer uppskruvat läge i handelskonflikten mellan USA Och Kina. En konflikt som blossat upp betydligt den senaste månaden då president Trump hotar med ytterligare höjda tullar på kinesiska varor.

Den fond som haft högst avkastning under månaden är Franklin Gold & Precious Metals A, som stigit 11,7 procent under månaden.

Fonden har drygt 70 investeringar och de tio största innehaven väger 45 procent. Största landet är Kanada på 54 procent och flera av investeringarna är i små- och medelstora bolag. Fonden investerar förutom i guldproducenter även i palladium, silver, koppar och platina.

Kanadensiska B2Gold Corp och Sydafrikanska Anglogold Ashanti Ltd är fondens största innehav. Anglogold Ashanti Ltd har stigit hela 62 procent sedan årsskiftet. Även det turkiska guldbolaget Alcer Gold hör till fondens största bidragsgivare i år, med en avkastning på hela 127 procent.

Den stora skillnaden mot att investera i en ädelmetallfond istället för att köpa underliggande tillgång mot guldpriset är att gruvbolag fungerar som en hävstång på metallpriset. Gruvbolagens hävstång beror på bolagens balansräkning och skuldsättningsgrad samt produktionskostnaden för att bryta guld. Det gör att fondernas utveckling kan skilja mycket mot guldpriset över tid. Tänk på att vid uppgångar går oftast ädelmetallfonderna betydligt bättre och vice versa vid större guldprisfall.

vinnarlistan hittar vi även tre så kallade CTA-hedgefonder som investerar kvantitativt och följer oftast trender. I år har flera CTA-s börjat röra på sig rätt ordentligt efter en lång och ganska dyster period sedan i februari i fjol. Bästa CTA-hedgefond är European Alliance RPM Evolving CTA med en avkastning på 11 procent. I år är fonden upp över 30 procent. Årets avkastning förklaras av att trender har återvänt till finansmarknaderna nu när oron för recession har ökat vilket lett till ökad volatilitet.

Förlorarlistan består av många energifonder. Förutom dem så hittar vi några Norgefonder och även råvarufonder i botten. Och till det hittar vi några latinamerikafonder, vilket innebär att är det en stor spridning på fonderna.

Oljepriset har backat betydligt från årets toppnotering i slutet på april. Fram till dess var årets uppgång för Brentoljepriset var närmare 38 procent och priset låg på 74 dollar fatet. Men i takt med stigande oro för en global recession har oljepriset tappat betydligt i värde. Den 16 augusti var priset under 60 dollar fatet, vilket fått flera energifonder på fall.

Tuffast har det varit för ProxyPetroleum Energy A SEK som tappat närmare 14 procent den senaste månaden. Det är mer än snittet för liknande fonder. Investerarna har sålt av olje- och energibolagsaktier i takt med ett sjunkande oljepris. Det märks på fondens största innehav, det amerikanska oljebolaget Occidental Petroleum med huvudkontor i Houston, som backat knappt 14 procent på en månad.

 

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -