Två aktier med köpsignaler och ett sälj

Teknisk analys Två fastighetsaktier får köpsignaler i Investtechs analyser, och det varnas för ett biotechbolag. Samtidigt dominerar pessimisterna på börsen.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och steg med 1.33 procent till en slutnotering på 594 punkter. Indexet har brutit ned ur en stigande trendkanal på medellång sikt, vilket i första hand indikerar en svagare stigningstakt alternativt starten på en mer horisontell utveckling. Indexet befinner sig mellan stödnivån vid 576 punkter och testar nu motståndet vid 594 punkter. Brott genom endera nivå är negativt respektive positivt för den tekniska bilden.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 32 på kort sikt och i 46 på lång sikt. Det indikeras därmed att det är övervikt av pessimister på marknaden på kort sikt, medan det på lång sikt i stort sett är jämvikt mellan optimister och pessimister.

Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 239 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 51. Köpandelen på månadsbasis är därmed hela 82 procent. På årsbasis är köpandelen 76 procent. Indexet är tekniskt svagt negativt på medellång sikt (1-6 månader).

Indexet är tekniskt svagt negativt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Fastighetsbolaget Klövern ligger i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det indikerar att investerarna har betalat allt högre priser för att köpa in sig i aktien. Aktier i stigande trendkanaler ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen har stigit mycket på kort tid efter köpsignal från en rektangelformation som identifierades den 12 augusti. Målkursen vid 16.86 kronor är uppnådd, men formationen signalerar fortsatt positiv utveckling. Aktiekursen har stöd vid cirka 12.50 kronor och saknar nytt motstånd men testar all-time-high nivåer vilket stärker utsikterna i aktien.

En positiv volymbalans indikerar en högre handelsvolym på dagar med uppgång och lägre handelsvolym på dagar med nedgång, vilket stärker den stigande trendbilden. Vi har fortsatt en del studier kvar innan vi kan publicera en fullständig forskningsrapport omkring volym, men efter en positiv signal från Investtechs volymbalansindikator anses det sannolikt att man kan uppnå en statistisk meravkastning över genomsnittlig avkastning på börsen. Ett RSI-värde över 70 ger ett starkt positiv momentum som indikerar ökande optimism. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

En annan fastighetsaktie med positiva tekniska signaler är Atrium Ljungberg. Aktiekursen har marginellt brutit upp ur den stigande trendkanalen på grafen för medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt och en ökande optimism bland investerarna som genom det sista 18 månaderna har betalat allt högre priser för att köpa in sig i bolaget. Isolerat sett ger det goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på brott upp ur stigande trendkanaler.

Atrium Ljungberg-aktien har också en starkt positiv volymbalans som indikerar att handelsvolymen har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång. Detta stärker den positiva trendbilden. I dagsläget saknas motstånd och aktiekursen har stöd runt 160 kronor vid eventuella reaktioner tillbaka. Brott ned genom stödet skulle försvaga de tekniska utsikterna.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktievärdet på biotechbolaget Alligator Bioscience har nästan halverats sedan årsskiftet. Intresset har varit avtagande och investerarna har sålt sig ur aktien till lägre och lägre priser. I slutet av juli i år bröt aktiekursen ned från en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Brott ned från en horisontell trend indikerar en negativ förändring av marknadspsykologin och är en säljsignal som i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. Våra forskningsresultat på brott ned ur fallande trendindikerar en vidare nedgång. Aktien möter på motstånd vid cirka 23.70 kronor och saknar nya stödnivåer på grafen för kort medellång och lång sikt.

Alligator Bioscience har en starkt negativ volymbalans som indikerar att handelsvolymen varit lägre på dagar med uppgång och högre på dagar med nedgång, vilket bekräftar trendbilden och indikerar ökad pessimism bland investerarna. Aktien har även ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde på 11. Det indikerar ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

 

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -