Nibe: sämre än estimaten

Q2 Värmeteknikbolaget Nibe redovisar ett resultat före skatt för det andra kvartalet 2019 på 596 miljoner kronor. Infront Datas snittestimat utifrån tre analytikers prognoser pekade mot 632 miljoner kronor.

Värmeteknikbolaget Nibe är försiktigt positivt till 2019 som helhet.

Det upprepar vd:n Gerteric Lindquist i halvårsrapporten.

"I likhet med tidigare år är effekterna av konjunkturutvecklingen, valutaoron och de volatila energipriserna, kombinerat med den politiska turbulensen på flera håll i världen, svåra att förutse", påpekar han samtidigt.

Under årets första halvår har "flera kategorier av konsumentprodukter liksom ett antal specialprodukter" haft en svagare utveckling jämfört med produkter med hållbarhetsprofil.

"Det är alldeles uppenbart att den politiska oron i världen, osäkerheten kring brexit samt införandet av handelshinder har påverkat efterfrågan negativt", skriver vd:n angående de produkter som haft en svagare utveckling.

För det första halvåret redovisar Nibe-koncernen en organisk omsättningstillväxt på 10,7 procent, efter 13,3 procent i det första kvartalet.

"Den svaga svenska valutan har haft en påtagligt positiv effekt på omsättningsutvecklingen, dock i mindre omfattning under den senare delen av perioden", skriver Gerteric Lindquist angående utvecklingen under årets första halvår.

Bolaget anger att avskrivningarna var 503 miljoner kronor under årets första halvår (341). IFRS16-avskrivningarna på leasingkontrakt var 105 miljoner kronor, något Nibe inte hade under fjolårets första halvår, undantaget dessa hade avskrivningarna uppgått till 398 miljoner kronor.

Att rörelsemarginalen minskade med 0,6 procentenheter till 10,4 procent under årets första halvår "förklaras av den något lägre rörelsemarginalen i såväl Nibe Element som Nibe Stoves", skriver Gerteric Lindquist vidare.

Omsättningen uppgick till 6.093 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 6.077 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 659 miljoner kronor, jämfört med förväntade 671 miljoner kronor.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -