Eltel: Dämpad aktivitet

Aktieanalys Eltels aktie har repat sig en del sedan årsskiftet. Mycket arbete återstår dock och dessvärre ser det ut som om efterfrågan är på väg att dämpas.

Sett till kursutvecklingen i år är Eltel en verklig vinnare. Aktien står i skrivande stund på plus 68 procent sedan årsskiftet och den har även klarat de senaste veckornas börsturbulens bra. Vidgar vi perspektivet blir dock bilden en annan. Aktien har backat kraftigt tre år i rad och dagens kursnivå kring 21-22 kronor kan jämföras med toppnivåerna kring 100 kronor som Eltel senast var uppe i 2016.

Resan har varit smärtsam får både bolag och aktieägare och förändringsarbetet inom Eltel pågår fortfarande. Strategin för detta lades fast redan 2017 och går i ett första steg ut på att skala ned verksamheten till den mest stabila och lönsamma kärnan inom el- och telekommunikation.

Under fjolåret avyttrades verksamheterna inom järnväg och tidigare i år tecknades en avsiktsförklaring om att sälja av verksamheten inom flyg. I april meddelades en ytterligare fokusering då det beslutades att verksamheterna i Tyskland och Polen ska genomgå en 'strategisk översyn'. Försäljning är ett av alternativen och affärsområdet Communications polska verksamhet såldes också nyligen.

Målsättningen på sikt är att nå en rörelsemarginal före avskrivningar, ebita, på 5 procent och att öka omsättningen med 2-4 procent om året. Eltels kärnmarknader är mogna och beräknas inte växa med mycket mer än BNP-utvecklingen.

Eltels huvudmarknader är Sverige, Finland och Norge och den verksamhet bolaget nu fokuserar på är bygg- service- och underhållsarbete på el- och telekommunikationsnät. Det är en marknad som präglas av ett relativt fåtal stora kunder och hård konkurrens om uppdragen. Avtalen skrivs ofta på 2-5 år så det gäller att räkna rätt i sina anbud annars blir man sittande med olönsamma uppdrag under lång tid.

Det har varit ett av problemen för Eltel tidigare och nu satsar man bland annat på att utbilda personalen i kontraktshantering och projektledning. Bolaget har även tagit ett fastare grepp om anbudsprocesserna för att undvika allt för hög risk. Samtidigt är bolaget tydligt med att man huvudsakligen konkurrerar med pris.

Kundnöjdhet är dock ledstjärnan framåt och steg två i omstruktureringsarbetet går ut på att öka kundfokus, höja kompetensen, mäta och följa upp nyckeltal och höja effektiviteten. Det arbetet ska lägga grunden för fortsatt lönsam tillväxt under åren efter 2022.

Dit är det en bit och Eltel har fortfarande en hel del att jobba med. Bolagets halvårsrapport var dessvärre ingen vidare kul läsning med vikande efterfrågan inom båda affärsområdena. Communication är störst och området noterade en organisk tillväxt på 1,2 procent i det andra kvartalet. Motsvarande siffra för området Power var -18,1 procent.

Sett till resultat var utvecklingen den omvända. Power förbättrade sin lönsamhet och noterade ett bara marginellt lägre rörelseresultat i kvartalet. Communications rörelseresultat föll dock hela 70 procent jämfört med i fjol. Resultaten befinner sig dock generellt på låga nivåer och även nominellt ganska små förändringar blir procentuellt stora.

Oroväckande är dock att kunderna drar ned på sina investeringar, framför allt inom Power men även inom Communication. Vd Casimir Lindholm konstaterar i halvårsrapporten att både Sverige och Finland står inför minskade volymer inom såväl Power som Communication. Det beror även på att Eltel är mer försiktiga i sina anbud. Kostnadsstrukturen måste nu ses över generellt i bolaget, skriver han i sitt vd-ord.

Positivt är att det operativa rörelseresultatet ändå förbättras både i det andra kvartalet och i det första halvåret. Även kassaflödet har förbättrats under året.

Eltel väntas inte rapportera positivt resultat för innevarande år. Enligt databasen Factset är snittprognosen en förlust per aktie på 59 öre för 2019. Nästa år spås dock en vinst på 91 öre och för 2021 är snittprognosen en vinst per aktie på 1,45 kronor.

Det är förstår väldigt svårt att med någon precision bedöma hur resultaten kommer att utvecklas de kommande åren i ett bolag som genomgår en så omfattande förändring som Eltel. Skulle utfallet bli som förväntat ligger p/e-talen för 2020 och 2021 på 23,6 respektive 14,8.

Eltel har en hög skuldsättning och nettoskulden motsvarade vid halvårsskiftet dryga 2 miljarder kronor (exklusive effekten från IFRS 16). Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 16 gånger det väntade rörelseresultatet för 2021.

Det är ingen jätterea på Eltel-aktien således, särskilt inte givet riskerna som följer med omställningsarbetet. Skuldsättningen ska jobbas ned men det lär ta lite tid. Om vi tänker oss att Eltel hade nått sitt rörelsemarginalmål om 5 procent så skulle dagens skuldsättning och omsättning på cirka 12 miljarder kronor ge ett ev/ebita på 9.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 12 526 12 035 11 869 11 966
Rörelsemarg., % -0,5 0,9 2,5 3,2
Vinst/aktie, sek -1,33 -0,59 0,91 1,45
Utdelning, sek 0,00 0,00 0,16 0,75
         
Källa: Factset        

Eltel väntas inte dela ut något för 2019 men från 2020 och framåt väntas utdelningar ske. Direktavkastningen för 2020 väntas uppgå till 0,7 procent och för 2021 till 3,5 procent.

Omställningsarbeten av det slag som Eltel genomgår tvingar alltid fram en balansgång mellan lönsamhet och tillväxt. Den balansgången blir inte lättare när man som Eltel verkar i en bransch med hård konkurrens där marginaler och tillväxt redan från början är låga. Till råga på allt ser nu dessutom kunderna ut att dra ned på sina investeringar vilket skärper konkurrenssituationen ytterligare.

Med minskade volymer att vänta i både Sverige och Finland framöver riskerar framstegen i omställningsarbetet överskuggas av en dämpad aktivitet i kärnverksamheten. Det dämpar vår köplust och till dess att efterfrågan repar sig igen stannar rekommendationen vid neutral.

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Eltel Neutral 21,45 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -