Dagens samlade rapporter

Q2 Värmebolaget Nibe redovisar sitt andra kvartal under fredagen. Det samma gäller för en rad mindre bolag, bland annat Distit, Impact Coatings, Humana och Precise Biometrics.

Impact Coatings

Impact Coatings nettoomsättning uppgick till 22,6 miljoner kronor (2,6) under det andra kvartalet och rörelseintäkterna blev 17,5 miljoner kronor (2,6)

Rörelseresultatet uppgick till -4,2 miljoner kronor (-13,5)

"Andra kvartalet 2019 visar att Impact Coatings är på rätt väg. Som VD är det glädjande att senaste årets fokuserade strategi och effektivisering av verksamheten nu börjar bära frukt. Vi ser att segmenten FC (bränsleceller) och D/M/R (dekorativa, metalliserande och reflekterande beläggningar) båda bidrar till såväl system- som tjänsteintäkter", skriver bolagets Torbjörn Sandberg i rapporten.

Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 2,1 miljoner euro.

Odd Molly

Klädföretaget Odd Molly redovisar ett resultat efter skatt på -19,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-10,3). Resultatet per aktie uppgick till -2:12 kronor (-1:78).

Bruttomarginalen uppgick till 50,6 procent (57,6).

Rörelseresultatet blev -17,9 miljoner kronor (-11,9).

Nettoomsättningen uppgick till 62,7 miljoner kronor (76,3), en minskning med 18 procent.

"När vi stänger det andra kvartalet kan vi konstatera tre saker. Förändringsarbetet löper på enligt plan, vi tar fortsatta steg i omvandlingen till licensmodell på våra utländska marknader och allra mest glädjande är att vi börjar se tydliga positiva effekter från åtgärdsprogrammet i vår egen detaljhandelsverksamhet där lönsamheten ökar. Totalt genomför Odd Molly besparingsåtgärder som kommer sänka driftskostnaderna med omkring 75 miljoner kronor på helårsbasis med full effekt under 2020", skriver bolagets vd Jennie Högstedt Björk i rapporten.

Distit

IT-företaget Dist IT redovisar ett resultat efter skatt på -2,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (6,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:59 kronor (0:18).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (8,3).

Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 15,6 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 532 miljoner kronor (514). Omsättningstillväxten var 3,5 procent.

Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till -16,1 miljoner kronor (-37,4).

Humana

Omsorgsbolaget Humana redovisar ett resultat efter skatt på 4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (47). Resultatet per aktie uppgick till 0:07 kronor (0:88).

Rörelseresultatet blev 45 miljoner kronor (78).

Nettoomsättningen uppgick till 1.918 miljoner kronor (1.696).

Ratos

Investmentbolaget Ratos redovisar ett rörelseresultat om 674 miljoner kronor för det andra kvartalet (837).

Ebita-resultatet, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till 670 miljoner kronor (802).

"Det lägre resultatet förklaras främst av Hent som redovisade ett resultattapp på -169 miljoner kronor varav -133 miljoner kom från projektnedskrivningar samtidigt som det andra kvartalet 2018 innehöll en reavinst på 65 miljoner kronor i samband med försäljningen av Eiendomsinvest", skriver bolaget.

Resultatet före skatt uppgick till 514 miljoner kronor (731) och nettoresultatet landade på 416 miljoner kronor (577).

Nettoomsättningen låg på 7.354 miljoner kronor (6.869). Den organiska tillväxten i för bolagsportföljen uppgick till 9 procent.

Precise Biometrics

Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt på -7,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-4,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (-0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 13,4 miljoner kronor (18,7).

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, blev -4,1 miljoner kronor (-0,1) för perioden.

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 65,4 miljoner kronor. Vid slutet av motsvarande kvartal i fjol var de likvida medlen 93,6 miljoner och vid utgången av första kvartalet 67,5 miljoner kronor.

Nibe

Värmeteknikbolaget Nibe redovisar ett resultat före skatt för det andra kvartalet 2019 på 596 miljoner kronor. Infront Datas snittestimat utifrån tre analytikers prognoser pekade mot 632 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 6.093 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 6.077 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 659 miljoner kronor, jämfört med förväntade 671 miljoner kronor.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

Hexatronic

Hexatronic, systemleverantör inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag, redovisar ett resultat efter skatt på 20,2 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret (19,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:54 kronor (0:52).

Nettoomsättningen uppgick till 485 miljoner kronor (412) och rörelseresultatet ebit landade på 31,1 miljoner kronor (30,2).

Opus

Bilinspektionsbolaget Opus ökade resultat och omsättning i det andra kvartalet, som normalt är säsongsmässigt starkt, både jämfört med det första kvartalet och med samma kvartal för ett år sedan.

"Jag är nöjd med Opus utveckling och vad vi åstadkommit under andra kvartalet samt utvecklingen de senaste tolv månaderna, i förhållande till våra finansiella mål", kommenterar vd Lothar Geilen i rapporten.

Till tillväxten och marginalökningen bidrog EaaS-programmet (equipment as a service). Bolaget satsar vidare på konceptet.

"Vi har initierat en expansion av vår EaaS-verksamhet till Filippinerna med en målsättning att kontraktera de första kunderna enligt det nya regelverket för bilprovning på

Filippinerna under tredje kvartalet", uppger Lothar Geilen och anger tidpunkten till första halvåret 2020.

I Punjab i Pakistan har bolaget nu 26 operativa stationer och täcker därmed hela provinsen.

"Vi arbetar med myndigheterna i Punjab för att förbättra efterlevnaden för bilprovning", kommenterar vd:n.

För affärsområdet Vehicle Inspection Europe minskade omsättningen något jämfört med samma period i fjol. En lägre marknadsandel kompenserades dock till stor del av högre omsättning per besiktning.

Totalt sett har den svenska marknaden krympt med 8 procent på årsbasis till följd av förändringen av besiktningsintervallet som infördes i maj 2018, uppger bolaget vidare.

I Latinamerika ökade omsättningen 76 procent jämfört med det andra kvartalet för ett år sedan, även om resultatet på ebita-nivå fortfarande är negativt. Bolaget avser att öppna nya stationer i Chile under återstoden av året och i Argentina har priserna kontraktsenligt höjts för att kompensera för inflationen.

Opus redovisar ett ebitda-resultat om 180 miljoner kronor för det andra kvartalet. Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser ett ebitda-resultat om 178 miljoner kronor.

Ebitda-marginalen blev 25,4 procent. Här väntades 24,7 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 708 miljoner kronor, något under väntade 720 miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till 2,4 procent.

Volati

Industrigruppen Volati redovisar ett rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden, ebita, på 129 miljoner kronor (86) för det andra kvartalet.

Samtliga affärsområden rapporterade ett förbättrat ebita-resultat jämfört med samma period förra året, skriver Volati i delårsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 1.776 miljoner kronor (1.428).

Resultatet efter resultat skatt låg på 60 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (61) och resultatet per aktie var 0:52 kronor (0:54). Resultatet efter skatt och resultat per aktie är påverkat av införandet av IFRS 16 samt omvärdering av skattemässiga poster från tidigare perioder samtidigt som motsvarande kvartal 2018 innehöll positiva omvärderingar av skatteskulder till följd av ändrad inkomstbeskattning, skriver Volati.

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -