Höga förväntningar på Assa

Aktieanalys Assa Abloy räknar med en dämpad medvind under andra halvåret i år. Aktien har stigit kraftigt på sistone och vi tror den kortsiktigt får svårt att lyfta högre.

Assa Abloys aktie stod på plus 35 procent för året inför bolagets halvårsrapport tidigare i somras. Det fanns således inte utrymme för några besvikelser. Bolaget presterade som tur var något över förväntan men aktien har inte riktigt orkat klättra högre och ligger idag kvar på ungefär samma nivå som före rapporten. Under den perioden har å andra sidan Stockholmsbörsen som helhet varit svag.

Med sin enorma installerade bas av lås över hela världen ägnar sig Assa Abloy till stor del åt att serva och uppgradera redan befintliga lås. Nyförsäljning svarar för bara en tredjedel av omsättningen. Det gör verksamheten stabil och överraskningarna brukar inte vara enorma mellan kvartalen.

Aktiemarknadens intresse när det gäller Assa Abloys rapporter brukar ligga på organisk tillväxt och rörelsemarginal. Målet för den sistnämnda är att den ska ligga mellan 16-17 procent. Det gjorde den för några år sedan men höga råmaterialkostnader och stark tillväxt inom nya, initialt mindre lönsamma områden, har på sistone gjort det mer utmanande.

Ifjol blev marginalen 15,4 procent men för 2019 har bolaget utlovat ett utfall inom målintervallet. Den prognosen upprepade vd Nico Delvaux även efter halvårsrapporten. Assa Abloy har nu kompenserat sig för kraftigt stigande råmaterialpriser under fjolåret och i det andra kvartalet enskilt förbättrades rörelsemarginalen med drygt två procentenheter. Utfallet var något bättre än väntat.

Målsättningen när det gäller tillväxten är satt till 10 procent om året med hälften från förvärv och hälften organiskt. Det var länge sedan Assa Abloy nådde över 5 procent på båda dessa komponenter. Framför allt den förvärvade tillväxten har varit svag de senaste åren till följd av höga prislappar på objekten.

Hittills i år har två förvärv genomförts och bidraget till tillväxten under det första halvåret har varit 4 procent. Organiskt har omsättningen växt med lika mycket. I andra kvartalet enskilt var den organiska tillväxten något lägre men i linje med förväntningarna.

Starkast tillväxt har Assa Abloy de senaste åren noterat inom elektromekaniska lås. Det är lås utan traditionell nyckel som exempelvis kortlås eller kodlås. Även uppkopplade lås växer snabbt, inte minst i Nordamerika. Sammantaget ökade försäljningen av elektromekaniska lås med 20 procent i det andra kvartalet.

 

Den snabba tillväxten för elektromekaniska lås har bidragit till en viss press på Assa Abloys marginaler då det tar lite tid för bolaget att nå full effektivitet i nya produkter. På sikt är det dock gynnsamt då elektromekaniska lås har en kortare livslängd än traditionella mekaniska lås och kräver mer service. Eftermarknadsaffären växer således ytterligare.

Geografiskt är Nordamerika största marknad för Assa och det har också varit den starkaste marknaden de senaste åren. Kina var för några år sedan en stark tillväxtmarknad för Assa Abloy, men där har efterfrågan bromsat in kraftigt. Assa Abloy har dessutom en del interna problem med effektiviteten och lönsamheten i landet ligger långt under snittet.

En viss stabilisering har märkts på sistone i Kina och Assa Abloys egna effektiviseringar bidrar till detta. Nico Delvaux flaggade dock för fortsatt slagiga kvartalsresultat i Kina framöver.

Han flaggade även för att det andra halvåret i år generellt kan komma att bli lite tuffare. Draghjälpen från den underliggande efterfrågan blir mindre på många marknader och det blir en utmaning att nå målet för 5 procents organisk tillväxt. Bland annat byggs det färre bostäder i USA.

De analytiker som bevakar Assa Abloy har dock i princip lämnat sina estimat för de kommande åren oförändrade efter halvårsrapporten. Enligt databasen Factset ligger snittprognosen för 2019 års vinst per aktie på 9,16 kronor. Rörelsemarginalen väntas landa precis i botten av målintervallet, på 16 procent.

Där spås den ligga även under nästa år. Förvärv och underliggande tillväxt får därmed agera draglok för vinsten som spås öka med 13 procent till 10,26 kronor. Snittprognoser för 2021 ligger på 10,81 kronor per aktie.

P/e-talen för 2020 och 2021 uppgår i dagsläget till 20,9 respektive 19,9.

Direktavkastningen i aktien väntas uppgå till 1,8 procent respektive 1,9 procent de närmaste åren.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 84 048 93 400 100 033 104 412
Rörelsemarg., % 15,4 16,0 16,0 16,3
Vinst/aktie, sek 8,09 9,16 10,26 10,81
Utdelning, sek 3,50 3,85 4,16 4,21
         
Källa: Factset        

Assa Abloy-aktien hade precis som de flesta andra verkstadsaktier ett svagt andra halvår på börsen i fjol. Sedan årsskiftet har dock kursen tagit rejäl fart uppåt och aktien står som sagt på plus cirka 35 procent för året.

Bolaget är i kraft av sin starka marknadsposition, sin stora eftermarknadsaffär och sin aktiva tillväxtstrategi en favorit bland investerarna och värderingen är som regel hög. Dagens p/e-tal är rätt normala för aktien vilket innebär att vi inte kan räkna med att en högre värdering ska driva kursen vidare uppåt härifrån.

Höjda vinstestimat är inte omöjliga men en hygglig vinsttillväxt ligger redan i förväntningarna för nästa år. Marknadsläget är generellt rätt osäkert för tillfället men enligt Nico Delvaux kommer åtminstone de närmaste kvartalen att bli lite tuffare, delvis på grund av starka jämförelsesiffror från i fjol.

I en långsiktig portfölj tycker vi fortfarande att Assa Abloy förtjänar en plats. Bolaget har många kvaliteter. Kortsiktigt ser vi däremot inget köpläge. Aktien har tagit ett tydligt skutt uppåt i år jämfört med de senaste årens mer stadiga malande högre och på en allmänt väldigt skakig börs tror vi den får svårt att lyfta högre de närmaste kvartalen.

Rekommendationen stannar vid neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ASSA ABLOY B Neutral 213,80 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -