Clas Ohlson: Osäkert läge

Aktieanalys Besparingar väntas lyfta vinsterna i Clas Ohlson men det dröjer innan de slår igenom. I dagens osäkra läge tar vi ogärna ut en vändning i förskott.

Clas Ohlson har till synes blandat och gett en hel del i sin försäljningsstatistik de senaste månaderna. Efter en bra maj månad, som är starten på räkenskapsåret 2019/20, följde en svag juni med fallande försäljning medan juli månad istället blev väldigt stark med 10 procents underliggande försäljningsökning.

I själva verket har dock försäljningen i år tickat på ganska stabilt. Problemet är att fjolåret var väldigt svajigt i juni och juli vilket påverkar jämförelsen med årets siffror. Sett över hela det första kvartalet jämnas svängningarna ut och Clas Ohlson rapporterar för årets tre första månader en försäljningsökning (såväl organiskt som totalt) på 4 procent jämfört med i fjol.

Onlineförsäljningen har i kvartalet ökat med 20 procent. Den befinner sig i en lite oroväckande negativ trend. I tredje kvartalet i fjol ökade onlineförsäljningen med 51 procent. I fjärde kvartalet var ökningen 33 procent och nu alltså 20 procent. Målsättningen är att dubbla omsättningen online vart annat år så tempot måste upp om det ska nås.

Fortfarande är onlineförsäljningen liten inom Clas Ohlson. I det gångna kvartalet har den bara svarat för 5,5 procent. Med tanke på trenderna inom detaljhandeln i stort, där all tillväxt numera finns online, är det lite väl lite.

Många av Clas Ohlsons produkter är relativt billiga förbrukningsvaror som kunderna uppenbarligen inte tar sig tid att särskilt beställa hem online. Bolagets samarbete med dagligvaruhandlaren Mathem känns därmed som en klok väg att gå. Samarbetet har utökats och ger ett välbehövligt tillskott till Clas Ohlsons e-handel.

Uppenbarligen går det dock fortfarande att även jaga fram tillväxt i fysiska butiker. Förra räkenskapsåret noterade Clas Ohlson en tillväxt i befintliga butiker på 1 procent räknat i lokala valutor. I första kvartalet innevarande räkenskapsår var ökningen 4 procent. Jämförelseperioden var dock som sagt stökig så det är lite svårt att värdera siffrorna.

För att fortsätta driva kunder till butikerna investerar Clas Ohlson för närvarande 1-2 procent av sin underliggande rörelsemarginal i olika tillväxtinitiativ. Målsättningen är att öka försäljningen per kund och även försäljningen per kvadratmeter butiksyta. Bland annat har nya, mindre, butiksformat tagits fram och nya tjänster lanserats.

Ett mer genomgripande arbete pågår också inom Clas Ohlson för att anpassa hela organisationen till dagens föränderliga och tuffa detaljhandelsklimat. Kostnader måste sparas och Clas Ohlson har satt upp målet att sänka kostnaderna med 200-250 Mkr om året. I början av 2019 meddelades att 100-150 tjänster kommer att dras in, huvudsakligen vid kontor och centrallager i Insjön.

I slutet av förra året togs också beslutet att stänga alla butiker i Storbritannien och Tyskland. De bedöms inte kunna nå lönsamhet. Det är en knäck för det långsiktiga tillväxtcaset i Clas Ohlson. Sverige och Norge är mogna marknader för bolaget och om det nu är så att konceptet är för svårbegripligt för marknaderna utanför Norden blir det långsiktigt svårt för bolaget att växa vidare.

Målet för rörelsemarginalen är satt till 6-8 procent. Det har man inte nått de senaste åren och målsättningen är att vara tillbaka där inom en femårsperiod.

Förutom rena kostnadsbesparingar är en del i processen att förbättra lönsamheten även att jobba med sortiment och butiker. Mindre, mer yteffektiva butiker har som sagt införts. På sortimentsnivå är det viktigt att få upp andelen försäljning under egna varumärken. Den har de senaste åren legat ganska konstant kring 35 procent.

Vd Lotta Lyrå sade i samband med bokslutsrapporten i början av sommaren att Clas Ohlson behöver ta sig upp på en ny nivå när det gäller egna varumärken. För att nå dit kommer det kortsiktigt att krävas investeringar.

De olika initiativen som pågår inom Clas Ohlson väntas inte slå igenom på resultatet förrän nästkommande år. Innevarande år väntas medföra lägre underliggande lönsamhet än i fjol och även det justerade resultatet väntas backa.

Räkenskapsåret 2020/2021 väntas däremot vinsten öka med drygt 25 procent till 6,66 kronor. Då spås också rörelsemarginalen ta sig över målnivån.

Estimaten för innevarande och nästa räkenskapsår ger i dagsläget p/e-tal på 15,5 respektive 12,3.

  2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Omsättning, Mkr 8 772 8 881 9 014 9 103
Rörelsemarg., % 5,7 5,3 6,0 6,4
Vinst/aktie, sek 1,13 5,30 6,66 7,17
Utdelning, sek 6,25 6,01 5,71 5,58
         
Källa: Factset        

Utdelningen för förra räkenskapsåret har fastställts till 6,25 kronor per aktie vilket delas ut i två omgångar, i september och januari. Den innebär totalt en direktavkastning på 7,6 procent. För nästa räkenskapsår väntas direktavkastningen uppgå till 7,3 procent.

Försäljningsmässigt har det nya räkenskapsåret börjat bra för Clas Ohlson. En tillväxt på 4 procent i befintliga butiker är starkt. Det är dock som sagt lite svårt att värdera jämförelsen mot fjolåret. Den avtagande tillväxten online är samtidigt lite oroväckande. Det är en liten verksamhet idag men tillskottet från en växande e-handel lär på sikt behövas om tillväxttalen ska hålla sig uppe.

Det är dock nästan uteslutande lönsamhetsförbättringar som väntas lyfta vinsterna i Clas Ohlson under kommande år och de slår inte igenom än på ett tag.

Med negativ underliggande vinsttillväxt och fortsatt press på marginalerna att vänta under innevarande räkenskapsår tror vi Clas Ohlson-aktien får svårt att lyfta de närmaste kvartalen. Osäkerheten är stor om framtiden för alla detaljhandelsbolag för tillfället och vi tar ogärna ut en vändning i förskott, särskilt i dagens stökiga börsklimat.

Den stora osäkerheten speglas också i någon mån av den höga direktavkastningen i Clas Ohlson-aktien. Den är lockande men det räcker inte hela vägen.

Vi behåller en neutral rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Clas Ohlson B Neutral 82,95 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -