Pekka Kääntä: Årets höjdpunkt idag

Makro På onsdagskvällen levererar den amerikanska centralbanken sitt hett efterlängtade räntebesked. Frågan är om banken kan uppfylla de högt ställda förväntningar som både marknad och president Trump har på det penningpolitiska beskedet.

Ikväll smäller det till med årets viktigaste händelse på finansmarknaden – den amerikanska centralbankens räntebesked. Lägre räntor och stigande förväntningar på nya penningpolitiska stimulanser har varit det som, kanske i första hand, hållit uppe humöret på finansmarknaderna när de globala konjunktursignalerna försvagats och riskerna för ett handelskrig eskalerat.

På finansmarknaden har man tagit ut svängarna rejält inför onsdagskvällens räntebesked från Federal Reserve. En räntesänkning på 0,25 procentenheter är mer eller mindre gjuten i sten och det finns till och med vissa förhoppningar på att banken kan komma att leverera en större räntesänkning än så. Det blir i vilket fall som helst den första räntesänkningen sedan december 2008.

Dessutom indikerar marknadsprissättningen hela fyra räntesänkningar under den närmaste 12-månadersperioden. Samtidigt som president Trump fortsätter att klaga på centralbanksledningen och uppmanar dem till kraftiga räntesänkningar. Något som han gjort under en längre tid.

Givet att amerikanska ekonomi fortsatt att utvecklas i hygglig takt och arbetslösheten krupit ner till rekordlåga nivåer kan det bli svårt för Fed-chefen Jerome Powell att uppfylla de högt ställda förväntningarna. Risken för besvikelse får därmed anses vara osedvanligt stor.

Det som främst talar för att Federal Reserve verkligen kommer att leverera ett mycket mjukt räntebesked är att inflationen i utgångsläget ligger under inflationsmålet och att det inte finns några tydliga tecken på att den ska röra sig uppåt i närtid. Löneökningar har dämpats under de senaste månaderna och inflationstakten ligger och tickar runt 1,5 procent. Dessutom pekar amerikanska konjunkturindikatorer nedåt, även om de ligger på en något högre nivå än i större delen av övriga världen.

Banken skulle också kunna peka på riskerna för ett eskalerande handelskrig mellan USA och Kina för att motivera nya penningpolitiska stimulanser. Både Bank of Japan och ECB har ju bland annat pekat på de negativa effekterna av ökade handelshinder när de valt att flagga för att det högst troligt kommer nya penningpolitiska åtgärder framåt hösten.

En stark dollar kan också vara ett motiv även om den amerikanska centralbanken, historiskt sett, inte tagit någon större hänsyn till valutakursen. Valutafrågorna ligger främst på finansdepartementets bord, men även här kastar Donald Trump skarpa anklagelser mot centralbankens agerande.

Det kommer därför att vara stort fokus inte bara på Federal Reserves räntebesked utan kanske framför allt på vad Fed-chefen Jerome Powell säger på den efterföljande presskonferensen. För honom gäller det att verkligen väga varje ord på guldvåg eftersom eventuella otydligheter om den framtida färdriktningen kan komma att utlösa skarpa reaktioner på finansmarknaden.

Å andra sidan har vi tidigare sett att upphaussade makrohändelser sällan får de dramatiska effekter som investerarna räknat med. Den här gången är det nog ändå säkrast att ta höjd för att det kan bli en hel del marknadsrörelse efter att Jerome Powell tagit till orda strax efter klocka 20.00 ikväll.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -