Lägre investeringar sänker BNP

Makro Svensk tillväxt var betydligt svagare än väntat under årets andra kvartal. Det ökar trycket på Riksbanken att skjuta på sin planerade räntehöjning.

SCB publicerade av misstag de svenska BNP-siffrorna för årets andra kvartal, som skulle ha publicerats på tisdagsmorgonen, redan under måndagskvällen. Därmed blev det också lite förvirring bland analytikerna och marknadsreaktionerna dröjde.

Den svenska tillväxten sjönk, enligt SCB:s snabbestimat, med 0,1 procent under andra kvartal och jämfört med motsvarande kvartal i fjol stannade tillväxten på 1,4 procent (kalenderkorrigerat). En klar dämpning jämfört med första kvartalets tillväxt på 2,1 procent och även klart under analytikernas förväntningar om en tillväxt på 1,9 procent. Prognosmässigt låg Riksbankens ekonomer kanske närmast då de hade räknat med en tillväxt på 1,8 procent.

Det var framför allt investeringarna som bidrog negativt då de sjönk med 1,3 procent i årstakt. Dessutom var både offentlig (-0,6 procent) och privat konsumtion (0,2 procent) svagare än väntat. Exporten steg med måttliga 3,3 procent medan importen sjönk med 0,9 procent.

tisdagsmorgonen har det svaga BNP-utfallet bidragit till att kronan försvagats och att räntorna på alla löptider sjunkit. Nu handlas kronan kring 9,54 kronor per dollar och 10,63 kronor per euro. Den svenska tvåårsräntan ligger på -0,61 procent medan tioårsräntan ligger strax under nollstrecket.

Eftersom de svenska konjunkturindikatorerna pekar nedåt så är det föga troligt att den svenska tillväxt återhämtar sig i närtid. Det ska dock framhållas att det preliminära utfallet för andra kvartalet bygger på ett minder underlag än de slutgiltiga beräkningarna vilket kan betyda att det kommer att bli en del uppjusteringar framöver.

För Riksbankens del betyder det svaga utfallet att trycket på banken ökar att skjuta fram, eller helt stryka, den räntehöjning som banken aviserat ska genomföras kring årsskiftet. De kommande månaderna väntas dessutom den svenska inflationen sjunka ner under inflationsmålet på 2 procent.

När dessutom de flesta av världens centralbanker rör sig mot lättnader i penningpolitiken – nu senast Bank of Japan – är det svårt att se ett scenario där Riksbanken skulle hålla fast vid sin nuvarande räntebana. 

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -