MTG sänker ambitionen

Q2 MTG, som har knoppat av sin tv-verksamhet och som numera är fokuserat på e-sport och gaming, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 71 miljoner kronor i det andra kvartalet 2019 (-26).

I ovanstående resultat inkluderas justeringar för jämförelsestörande poster på 4 miljoner kronor (23), justeringar för långsiktiga incitamentsprogram på 23 miljoner kronor (11) och transaktionskostnader på 4 miljoner kronor (6).

Försäljningen i kvartalet uppgick till 1.117 miljoner kronor(1.004). Den organiskt tillväxten var 7 procent under kvartalet.

Rapporterat ebitda var 39 miljoner kronor, varav 13 miljoner på grund av IFRS 16-effekt.

MTG sänker sin tillväxtambition för helåret 2019 samtidigt som ambitionen om marginalen kvarstår. Det framgår av delårsrapporten för det andra kvartalet 2019.

Tillväxtambitionen är nu en organisk försäljningsökning mellan 8-12 procent. Den tidigare ambitionen var en organisk tillväxt kring 15 procent.

"Gruppens ambition för helåret 2019 har justerats för att bättre reflektera en långsammare utveckling och intäktsgenerering för media rättigheter inom esport", heter det i rapporten.

Bolaget räknar fortfarande med en ensiffrig justerad ebitda-marginal i mittenspannet, efter MTG:s centrala kostnader och exklusive påverkan från IFRS 16.

"Koncernens försäljningsutveckling för 2019 förväntas reflektera en förbättrad kommersialisering i O&O, en fortsatt stark utveckling för Innogames och operativa förbättringar för Kongregate", skriver MTG.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -