Nordea faller tungt

Q2 Den nordiska storbanken Nordea kommer att se över sina finansiella mål, inklusive bankens kapital- och utdelningspolicy. Efter kvartalsrapporten faller aktien tungt, tillsammans med övriga storbanker.

"Efter att på senare år ha minskat risken i banken, investerat i vår digitala plattform och i grunden för regelefterlevnad samt koncentrerat vår verksamhet till Norden, har Nordea gått in i en ny fas med kundfokus. De finansiella förutsättningarna har också förändrats, med räntor som förväntas ligga kvar på låga nivåer längre, och inom kort kommer vi också att ha en bättre bild av vilka kapitalkrav vi omfattas av inom bankunionen", skriver vd Casper von Koskulls som bakgrund till översynen.

Nordea har för avsikt att presentera resultatet av översynen efter publiceringen av rapporten för tredje kvartalet 2019.

Vd Casper von Koskull är inte helt nöjd med den finansiella utvecklingen för banken och flaggar för ytterligare åtgärder. Det framgår av vd-ordet i rapporten för det andra kvartalet.

Bankens "prestation" är "inte tillfredsställande och det krävs ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella resultatet", skriver han i rapporten.

Apropå resultatet i det andra kvartalet vittnar han om ett stabilt affärsklimat med fortsatt utlåningstillväxt och pressade marginaler och "utmanande förhållanden" för bankens marknadsgarantverksamhet.

"De åtgärder som vi vidtagit under det senaste året har dock resulterat i en del hoppfulla tecken på återtagande av marknadsandelar och framtida kostnadsminskningar, men det kommer att ta tid innan den ökade affärsaktiviteten reflekteras fullt ut i vårt resultat", skriver han.

Den nordiska storbanken Nordeas räntenetto steg 2 procent i lokala valutor under det andra kvartalet 2019 till 1.071 miljoner euro, från 1.056 miljoner euro i det första kvartalet. Utfallet var dock 3 procent lägre än Infront Datas analytikersnittestimat på 1.104 miljoner euro.

Casper von Koskull hänvisar i kvartalsrapporten till att högre utlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt, men att det "mer än motverkades av fortsatt pressade utlåningsmarginaler, främst vad gäller våra privatkunder”.

Gjensidige-förvärvet och en ytterligare räntedag bidrog positivt till räntenettot under kvartalet. Gjensidige bidrog enligt vd:n med 18 miljoner euro medan han pekar på att inlåningsmarginalerna var i stort oförändrade.

Inte heller provisionsnettot nådde upp till snittprognosen, kvartalets utfall om 743 miljoner euro var 3 procent lägre. Det var dock en ökning om 1 procent mot det första kvartalet. 

Casper von Koskull framhåller att denna rad har ökat stadigt sedan tredje kvartalet 2018.

"Provisioner från kapitalförvaltning och arvoden från företagsrådgivning utvecklades positivt, medan intäkterna från kort och betalningar minskade", skriver han vidare.

Mer från förstasidan

Mest läst

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -