Lyft för Lifco

Q2 Lifco redovisar ett resultat efter skatt på 405 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (381). Resultatet per aktie uppgick till 4:39 kronor (4:12).

Nettoomsättningen uppgick till 3.536 miljoner kronor (3.041), med en organisk tillväxt på 4,1 procent.

Ebita-resultatet ökade med 23,0 procent till 689 miljoner kronor (560) och ebita-marginalen steg 1,1 procentenheter till 19,5 procent (18,4%).

Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Under första halvåret ökade omsättningen med 20,6 procent till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar.

"Den generellt sett goda konjunkturen var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten", skriver vd Per Waldemarson i rapporten.

Ebita-marginalen steg med 1,4 procentenheter till 18,5 procent första halvåret.

"Lönsamhetsförbättringen hänför sig huvudsakligen till organisk tillväxt och förvärv", heter det.

Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt under första halvåret och samtliga divisioner har haft en stabil utveckling under första halvåret, skriver vd.

Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 375 miljoner kronor (452) under kvartalet men ökade med 6,8 procent till 516 miljoner kronor under första halvåret.

"Även om kassaflödet förbättrades jämfört med första halvåret föregående år kan vi konstatera att det generellt sett goda marknadsläget lett till ökade kundfordringar och lagerbindning i många av våra verksamheter. Kassaflödet har också påverkats negativt av lägre kundförskott under årets första sex månader vilket främst beror på färre nystartade projekt inom division Skog", skriver Per Waldemarson.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -