På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Swedbank sänker utdelningsandelen

Börs Swedbanks rörelseresultat blev 6.552 miljoner kronor i det andra kvartalet, att jämföra med snittprognosen på 6.106 miljoner kronor, enligt Infront Datas estimat utifrån 16 analytikers prognoser.

Räntenettot blev 6.607 miljoner kronor, mot snittprognosen om 6.595 miljoner kronor, och provisionsnettot blev 3.202 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.279 miljoner.

Swedbanks styrelse har beslutat att ändra bankens utdelningspolicy. Utdelningsandelen sänks från 75 till 50 procent av vinsten "för att ytterligare stärka bankens kapitalposition".

Det framgår av bankens rapport för det andra kvartalet.

"Förändringen sker mot bakgrund av den höjda kontracykliska bufferten i Sverige, de långa marknadsräntornas påverkan på de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna, fortsatt utlåningstillväxt samt den osäkerhet som uppstått kring bankens arbete för att förhindra penningtvätt", motiverar bankens tillförordnade vd Anders Karlsson i rapporten.

Banken introducerar även ett kapitalmål som innebär att kärnprimärkapitalrelationen ska överstiga Finansinspektionens krav med 1-3 procentenheter.

"Vid utgången av andra kvartalet uppgick Swedbanks kärnprimärkapitalrelation till 16,1 procent, vilket är 1,5 procentenheter högre än Finansinspektionens krav", heter i rapporten.

Målen om "marknadsledande kostnadseffektivitet" och en räntabilitet på eget kapital på minst 15 procent kvarstår.

Swedbanks räntenetto under det andra kvartalet uppgick till 6.607 miljoner kronor, att jämföra med det första kvartalets 6.421 miljoner.

Utfallet var i nivå med Infront Datas snittestimat, baserat på 16 analytikerprognoser, som låg på 6.595 miljoner kronor.

"Räntenettot stärktes till följd av högre utlåningsvolymer, både till företag och privatpersoner, samtidigt som en lägre beslutad resolutionsavgift för helåret också bidrog positivt", skriver den tillförordnade vd:n Ander Karlsson i delårsrapporten.

Det slutgiltiga beskedet från Riksgälden gällande resolutionsavgiften för 2019 har inneburit en minskning jämfört med tidigare uppskattat belopp, vilket påverkat räntenettot positivt med 65 miljoner kronor under kvartalet.

Bolånevolymen till svenska hushåll uppgick till 808 miljarder kronor i slutet av juni, mot 804 miljarder i slutet av mars. Den totala marknadsandelen uppgick till oförändrade 24 procent.

Utlåningen till svenska företag steg 1 miljard kronor till 257 miljarder kronor (256).

"Företagsutlåningen ökade inom alla affärssegment. I Sverige var marknadsandelen 18 procent (18)", skriver Swedbank.

Swedbanks fondbolag Robur hade under kvartalet ett nettoinflöde om 1 miljard kronor (4,6) på den svenska marknaden. Inflödet var främst till den institutionella affären. 

Roburs marknadsandel av nettoflödet uppgick till 6 procent (39 procent).

Robur är det största fondbolaget på marknaden både i Sverige och Baltikum.

 Den interna utredning som Swedbank har anlitat Clifford Chance för att genomföra väntas vara klar i början av nästa år. Slutsatserna kommer att vara vägledande för bankens fortsatta arbete.

Det sade den tillförordnade vd:n Anders Karlsson under onsdagsmorgonens telefonkonferens för nyhetsbyråer.

"Vi samarbetar fullt ut och förser myndigheter i Europa och USA med all information som de kräver", upprepade han även.

Den stora interna utredningen som genomförs omfattar över 18 miljoner kunder bara i Baltikum samt 15 miljarder transaktioner under åren 2007 till 2019, påpekade han.

Brister har konstaterats i arbetet för att förebygga penningtvätt, sade han och lyfte fram sådant som arbetet med kundkännedom och screening.

"Det är den typen av brister som vi sett, bland annat", sade han.

Att utdelningsmålet sänks ska inte ses som att Swedbank tar höjd för böter eller räknar med ökade kostnader för att förebygga penningtvätt, försäkrade han på fråga.

"Vi är i en särskild situation och det är oerhört viktigt för oss att kunder, myndigheter, obligationsinnehavare och aktieägare kan känna sig trygga med banken. Det är bara att bekräfta att vi är där vi är och att vi behöver att vidta dessa åtgärder bland annat på grund av det", sade han.

Banken håller sig till den kostnadsbedömning om 17 miljarder underliggande samt ytterligare 1 miljard under 2019 för initiativ som den fördjupade interna utredningen och den organisatoriska förändringen med inrättandet av en enhet mot ekonomisk brottslighet medför, sade han vidare.

Omkring hälften av kostnaderna om 1 miljard kronor bedöms vara extraordinära, upprepade han.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -