Rapportfloden: Alla fredagens resultat

Q2 Efter en intenisv rapportmorgon kan vi summera resultaten från bland annat NCC, SSAB, Stendörren, Hembla, Tieto, XXL och Millicom.

Millicom

Teleoperatören Millicoms omsättning blev 1.054 miljoner dollar för det andra kvartalet 2018. Det framgår av bolagets delårsrapport.

Intäkterna för motsvarande kvartal föregående år var 1.000 miljoner dollar. Rörelseresultatet blev 110 miljoner dollar, jämfört med 168 miljoner dollar under andra kvartalet 2018. Nettoresultatet landade på 46 miljoner dollar, jämfört med -1 miljon dollar under andra kvartalet 2018.

Tieto

IT-konsulten Tieto redovisar ett justerat rörelseresultat på 34,0 miljoner euro, exklusive engångsposter för det andra kvartalet 2019.

Genomsnittet av fem analytikers prognoser, som Infront Data hade sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 39,1 miljoner euro.

Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 8,4 procent för kvartalet, mot snittestimatet på 9,4 procent.

Nettoomsättningen blev 403 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 416 miljoner euro.

Hembla

Fastighetsbolaget Hembla, som tidigare hette D Carnegie, redovisar hyresintäkterna om 479 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (466).

Driftnettot ökade till 271 miljoner kronor (265) medan förvaltningsresultatet sjönk till 94,4 miljoner kronor (117).

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 466 miljoner kronor (1.840). Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -31 miljoner kronor (1).

Resultatet efter skatt blev till 428 miljoner kronor (1.672).

Vinst per aktie uppgick till 4:62 kronor (18:37) efter utspädning.

Hembla förvaltar bostadsfastigheter med fokus på Stockholm och andra tillväxtorter.

Stendörren

Fastighetsbolaget Stendörren redovisar ett förvaltningsresultat om 33 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (43). Hyresintäkterna uppgick till 148 miljoner kronor i kvartalet (122). Kvartalets driftsöverskott uppgick till 98 miljoner kronor (88).

"En stor del av vårt arbete framöver kommer läggas på att minska våra vakanser så att vi ytterligare kan förbättra vårt driftnetto. Ett starkt driftnetto är ett mycket viktigt mål för verksamheten", skriver Mikael Nicander i vd-ordet.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 75 miljoner kronor (72). Nettoresultatet blev 85 miljoner kronor i kvartalet (110) eller 3:0 kronor per aktie (4:0)

XXL

Den norska sportkedjan XXL redovisar ett ebitda-resultat, inklusive effekter från övergången till redovisningsstandarden IFRS 16, på 273 miljoner norska kronor för det andra kvartalet 2019 (185), framgår det av delårsrapporten.

Genomsnittet av analytikers förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 313 miljoner norska kronor, enligt Infront Datas sammanställning.

Exklusive IFRS-effekterna uppgick ebitda-resultatet till 143 miljoner norska kronor (185).

Nettoomsättningen blev 2.187 miljoner norska kronor (2.331), att ställa mot snittestimatet på 2.394 miljoner.

NCC

Byggbolaget NCC:s rörelseresultat blev 411 miljoner kronor i det andra kvartalet. Bloomberg News analytikerenkät, med sju prognoser, pekade mot 530 miljoner kronor. Nettoomsättningen blev 14.610 miljoner kronor mot ett Bloombergsnitt om 15.004 miljoner.

NCC hade omstruktureringskostnader på cirka 20 miljoner kronor under kvartalet.

Orderingången var 16.070 miljoner kronor i kvartalet, mot 13.834 miljoner kronor under fjolårets andra kvartal.

Bolaget hade en orderstock om 63,0 miljarder kronor vid halvårsskiftet, mot 61,4 miljarder kronor i slutet av mars.

"Totalt sett ökade orderingången jämfört med samma period förra året drivet framförallt av en mycket stark orderingång inom Building Nordics och Infrastructure. Den totala orderstocken är NCC:s högsta hittills", skriver vd Tomas Carlsson.

SSAB

Ståltillverkaren SSAB:s rörelseresultat uppgick till 1.316 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

Det framgår av delårsrapporten.

Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser 1.417 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 6,4 procent, att jämföra med väntade 7 procent.

Resultat före skatt landade på 1.230 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1.279 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 20.654 miljoner kronor för perioden. Här låg Infront Datas snittprognos på 20.103 miljoner kronor.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -