Räkna med fortsatt svag utveckling för Ericssonaktien

Aktieanalys Ericsson vinner mark inom 5G men det kostar på marginalerna. Bolaget flaggar för ökad press under andra halvåret i år och vi tror det kommer att tynga aktien en tid till.

Ericsson nådde inte fullt upp till väntade resultatnivåer i sitt andra kvartal. I rapporten för det första kvartalet överraskade bolagets marginaler positivt men i det andra hade förväntningarna skruvats upp för högt, åtminstone när det gäller rörelsemarginalen.

Mest fokus hamnar dock på bruttomarginalen och det var också den som stod för den stora positiva överraskningen i det första kvartalet. I det andra landade den nästan precis som väntat och var ett par procentenheter högre än för ett år sedan.

Förbättringen drevs av det största området, Networks, medan övriga områden rapporterade försämringar. Networks stärkta bruttomarginal kommer sig av ett högre inslag av lönsamma patent- och licensintäkter.

Att så mycket fokus läggs på bruttomarginalen beror på att den är under en viss strukturell press. Det beror dels på att intäkterna från service ökar och de är generellt sett mindre lönsamma. Det beror också på den pågående uppbyggnaden av 5G. Det gäller att redan från början få in en fot hos de stora operatörerna och då får man tumma lite på sina egna marginaler.

Ericsson tecknar vad man kallar strategiska kontrakt för att stärka sina positioner, bland annat i Asien. Dessa väntas tynga lönsamheten kortsiktigt men bidra till bra försäljning och lönsamhet på sikt.

Vd Börje Ekholm konstaterar i sitt vd-ord i halvårsrapporten att Ericsson har bra fart i sin 5G-verksamhet. Bolaget har levererat utrustning till två tredjedelar av alla kommersiellt lanserade 5G-nät. De strategiska kontrakten påverkade som väntat negativt under kvartalet och effekten väntas bli mer påtaglig under det andra halvåret i år.

Bruttomarginalen var dock som sagt nästan exakt som väntat i kvartalet. Däremot var Ericssons övriga kostnader något högre än förväntat. Det justerade rörelseresultatet landade på 3,9 miljarder kronor mot väntade 4,1 miljarder vilket innebar en rörelsemarginal på 7,0 procent mot väntat 7,7 procent.

Försäljningen går dock som sagt bra och Ericsson rapporterade en organisk tillväxt på 7 procent i det andra kvartalet. Networks hade en underliggande tillväxt i sin försäljning på 11 procent. Det var försäljning av 4G och 5G-utrustning i Nordamerika och Nordostasien som drev tillväxten, liksom ökade volymer i de strategiska kontrakten. Lönsamheten förbättrades och rörelseresultatet ökade med hela 60 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Networks är den stora vinstmotorn i Ericsson och området är avgörande för att koncernen ska kunna nå sin målsättning om en rörelsemarginal på minst 10 procent år 2020. Målet för Networks är en justerad marginal på 15-17 procent och efter två kvartal ligger marginalen inom det målområdet, på 15,7 procent.

Övriga tre divisioner gick åt rätt håll i det andra kvartalet men det är fortfarande bara Managed Services som nådde positivt resultat. För Digital Services och Emerging Business & Other minskade förlusterna.

Ericsson upprepade i halvårsrapporten merparten av sina prognoser. Marknaden för radioaccessnät väntas öka med 3 procent i år med en genomsnittlig tillväxt på cirka 2 procent om året för perioden 2018-2023. Försäljningen i Nordamerika, som är Ericssons och Networks största marknad, väntas ligga kvar på nuvarande nivå under 2019.

En prognos som däremot sänks är den för omstruktureringskostnaderna under 2019. Det intervallet petas ned med 1 miljard kronor till 2-4 miljarder. Även kostnaderna för forskning och utveckling väntas plana ut under året.

Ericssons justerade rörelseresultat i det andra kvartalet var 6 procent lägre än snittprognosen inför rapporten. Networks presterade bättre än väntat men övriga delar drog ned utvecklingen. Prognoserna för helåret petas sannolikt ned något de kommande dagarna men för tillfället är snittprognosen enligt Infront data en vinst per aktie på 3,01 kronor per aktie.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 210 838 220 155 226 075 234 490
Just. Rörelsemarg., % 4,4 9,7 11,6 12,7
Vinst/aktie, sek -1,98 3,01 4,54 5,29
Utdelning, sek 1,00 1,21 1,46 1,85
         
Källa: Factset        

Den justerade rörelsemarginalen väntas landa på 9,7 procent i år och öka till 11,6 procent nästa år, alltså en bra bit över målnivån 10 procent.

P/e-talen i Ericsson för åren 2020 och 2021 ligger för närvarande på 19,0 respektive 16,3. Justerat för en stark nettokassa och för engångsposter värderas rörelsen till 9,6 gånger nästa års väntade justerade rörelseresultat.

Direktavkastningen i Ericsson väntas uppgå till 1,4 procent respektive 1,7 procent de närmaste åren.

Reaktionen på Ericssons halvårsrapport blev sur och aktien tog ett kliv tillbaka på Stockholmsbörsen. Aktien har saknat lyftkraft ända sedan den förra kvartalsrapporten mitten av april och är i skrivande stund ned 8 procent sedan dess. Kinesiska konkurrenten Huaweis utfrysning har inte gett något tydligt avtryck i kursen. Läget är å andra sidan också väldigt svårbedömt då Huawei är en bricka i USA:s handelskrig med Kina. Finanschefen Carl Mellander sade till Nyhetsbyrån Direkt att konkurrensläget på marknaden inte förändrats under det gångna kvartalet.

Ljuspunkten i rapporten var Networks och dess starka försäljning och förbättrade lönsamhet. Även ett starkt kassaflöde i kvartalet hamnar i den positiva vågskålen.

Det huvudsakliga orosmomentet när det gäller Ericsson är marginalerna och hur mycket det kommer att kosta på att befästa en stark position inom 5G. I det sammanhanget var bolagets tydliga budskap att de strategiska kontrakten kommer att påverka allt mer negativt under ett antal kvartal framåt lite oroväckande.

Med tilltagande marginalpress att vänta under andra halvåret i år tror vi att Ericsson-aktien kommer att förbli trögrörlig tills bilden klarnar. Ericsson har inte velat kvantifiera hur stora effekterna väntas bli vilket bidrar till osäkerheten på aktiemarknaden.

Vi behåller en neutral rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Ericsson B Neutral 81,98 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -