JM: osäkerheten består

Aktieanalys Efterfrågan har stabiliserats för JM och antalet nystartade bostadsprojekt ökar igen. Aktien har också rusat uppåt de senaste månaderna.

Bostadsutvecklaren JM hade oväntat mycket positivt att säga om marknadsläget, framför allt i Stockholm, när bolaget i förra veckan presenterade sin halvårsrapport. Vd Johan Skoglund konstaterade i rapporten att efterfrågan i Stockholmsregionen förbättrats tydligt inom de kundgrupper som har en bra köpkraft.

Påståendet backas upp av en bra försäljning av bostäder i region Stockholm under det andra kvartalet. Antalet sålda enheter ökade 19 procent jämfört med samma period i fjol och produktionsstarterna ökade lika mycket. Bokningsläget har förbättrats och JM räknar med att produktionsstarterna kan ökas ännu mer under andra halvåret.

Trots en kraftig försvagning de senaste åren är Stockholm fortfarande JM:s största marknad. Området Bostad Stockholm har de senaste tolv månaderna svarat för 45 procent av koncernens rörelseresultat. Bostad Riks har stått för drygt 35 procent och Bostad Utland för knappt 20 procent.

Stockholm var tidigare också den klart mest lönsamma marknaden för JM men i takt med försvagningen av bostadsmarknaden har priserna fått justeras ned något och marginalerna har försämrats. I det andra kvartalet var rörelsemarginalen i JM Bostad Stockholm 16,2 procent vilket var i princip oförändrat mot året innan. JM Bostad Riks noterade samtidigt en marginal på 16,1 procent.

Även utanför Stockholm har läget på bostadsmarknaderna stabiliserats och efterfrågan har varit relativt god under andra kvartalet. Antalet sålda bostäder inom Bostad Riks ökade med 18 procent i perioden. JM startade produktion av lika många bostäder som man sålde, vilket dock innebar en liten minskning jämfört med i fjol.

Stabiliseringen av bostadsmarknaden i Sverige märks för JM i att åtminstone vissa kunder åter vågar teckna sig tidigt i projekten. Enligt Johan Skoglund kan JM numera komma upp i 30-35 procent sålt innan produktionsstart i alla sina affärsregioner. För några kvartal sedan var det svårt, framför allt i Stockholm och Uppsala.

Det överutbud av nyproducerade bostäder som funnits i förhållande till efterfrågan börjar försvinna. Det bidrar till en mer balanserad marknad. Totalt sett var 62 procent av JM:s pågående produktion vid utgången av det andra kvartalet bokad eller såld. Det är långt under nivåerna från några år sedan men en historiskt normal nivå.

Bostadsmarknaden i Sverige tyngs fortfarande av tuffare amorteringskrav och en mer restriktiv hållning från bankerna när det gäller bostadslån. Trots ett kraftigt minskad aktivitet finns det också fortfarande flaskhalsar i myndigheternas tillståndsprocesser som försenar uppstarten av nya projekt.

Utfallet i JM:s andra kvartal var inte jättelångt över förväntan. Rörelseresultatet landade 4 procent över snittprognosen inför rapporten enligt databasen Factset. Tonläget i rapporten vad gäller marknadsläget var dock överraskande positivt. Det stärker tron på att JM verkligen kan takta upp sin produktion under andra halvåret som utlovat.

Vinstprognoserna för JM har haft en positiv trend sedan årsskiftet och analytikerna har dragit upp sina estimat för de kommande åren ytterligare efter halvårsrapporten. Något direkt vinstkalas väntar dock inte.

Snittprognosen för innevarande års vinst per aktie ligger för tillfället på 20,78 kronor enligt Factset. Det är cirka 1 procent mer än i fjol. För 2020 väntas sedan ett litet vinsttapp och för 2021 är snittprognosen 20,98 kronor per aktie.

P/e-talen för 2019 och 2020 ligger på 12,4 respektive 12,7.

Direktavkastningen i JM-aktien väntas uppgå till 4,5 procent respektive 4,6 procent.

JM-aktien har tagit en väldig fart uppåt sedan i våras och kursen är upp dryga 40 procent på bara tre månader. Reaktionen på halvårsrapporten blev våldsamt positiv vilket sannolikt till största delen drevs av blankare som hade räknat med en svag rapport och tvingades kasta sig in i aktien för att täcka sina positioner. JM-aktien har dock alltid varit väldigt volatil och sedan norska Obos lagt beslag på 22 procent av aktierna i bolaget har likviditeten försämrats vilket gör kursen ännu mer volatil.

En stabilisering av den svenska bostadsmarknaden ser dock ut att ha skett och JM tycks inte längre ha lika svårt att övertyga köparna om att teckna sig i projekten. Därmed går det lättare att få igång nya projekt vilket är en grundförutsättning för att få upp vinsterna. Ökade volymer är dessutom gynnsamt för marginalerna då det finns skalfördelar i byggprojekt.

Med stabilare mark under fötterna är det rimligt att riskpremien i JM-aktien kommer ned. Det har den också gjort. Värderingen är idag tillbaka på historiskt sett normala nivåer. Värderingen baseras dock på dagens produktion och det kan bli lite vilseledande.

Det tar som regel ett par år att färdigställa ett bostadsprojekt så den pågående produktionen sätter ramarna för de kommande årens resultat. En eventuellt ökad produktion tar tid att slå igenom i vinsterna. Aktien tenderar dock att reagera snabbt och kraftigt på nystarterna vilket gör att värderingen räknat på bara de närmaste årens vinster kan bli skenbart hög eller låg.

Oaktat värdering och bakomliggande orsaker så har aktien rusat uppåt på sistone. Mycket av en eventuellt ljusare framtid har därmed redan prisats in. Förhållandet mellan risk och möjlig avkastning blir följaktligen mindre attraktiv.

Rent operativt ser det bättre ut för JM och det speglas också i dagens kurs och värdering. Givet de osäkerheter som fortfarande finns kring framtiden för bostadsmarknaden känns kursen i dagsläget rätt rimlig. Vår rekommendation stannar vid neutral.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 16 161 15 240 14 837 15 272
Rörelsemarg,. % 11,6 12,3 12,6 12,6
Vinst/aktie, sek 20,53 20,78 20,22 20,98
Utdelning, sek 12,00 11,66 11,80 11,90
         
Källa: Factset        
Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
JM Neutral 254,35 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -