Tisdagens rapportflöde

Q2 Hemfosa, Husqvarna och Hiq hör til bolagen som hunnit rapportera under tisdagsmorgonen. Husqvarna som tillverkar trädgårdsprodukter redovisade en något sämre försäljning än väntat.

Semcon

Teknikkonsulten Semcon redovisar ett resultat efter skatt på 12 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (16). Resultatet per aktie uppgick till 0:69 kronor (0:87).

Nettoomsättningen blev 476 miljoner kronor (479). Den organiska tillväxten var -0,4 procent.

Rörelseresultatet blev 17 miljoner kronor (21) och rörelsemarginalen var 3,6 procent (4,3). Rörelseresultatet belastades med omstruktureringskostnader om 6 miljoner kronor.

Svedbergs

Badrumsföretaget Svedbergs redovisar ett resultat efter skatt på 13,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (13,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:65 kronor (0:63).

Nettoomsättningen uppgick till 159 miljoner kronor (167).

Resultatet före skatt uppgick till 17,7 miljoner kronor (17,1).

Efterfrågan ligger i linje med föregående år, anger bolaget i delårsrapporten.

"Orderingången har haft en stabil utveckling. Avropen har under andra kvartalet varit något lägre, vilket innebär att vi har en något högre orderstock med oss in i tredje kvartalet jämfört med föregående år", skriver vd Per-Arne Andersson.

Hemfosa

Fastighetsbolaget Hemfosas hyresintäkter för fastigheter uppgick till 705 miljoner kronor i det andra kvartalet (632).

Driftöverskottet blev 512 miljoner kronor (446) och förvaltningsresultatet uppgick till 335 miljoner (268).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 456 miljoner (373), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -54 miljoner kronor (-20).

Efter skatt blev resultatet 599 miljoner kronor (502), vilket motsvarade 5:98 kronor per aktie (5:26).

Husqvarna

Husqvarna, som bland annat tillverkar trädgårdsprodukter, redovisar ett rörelseresultat på 2.125 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 2.162 miljoner, enligt Bloomberg News sammanställning av sju estimat.

Husqvarnas omsättning uppgick till 13.789 miljoner kronor. Här var 14.620 miljoner väntat.

Hiq

IT-konsulten HIQ redovisar ett rörelseresultat på 66,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

Enligt genomsnittet av Infront Datas sammanställning av tre analytikers estimat låg förväntningarna på ett rörelseresultat på 61,2 miljoner kronor.

Rörelseresultatet inkluderar realisationsvinst från avyttringen av aktier i Westend Affärscentrum med 22,8 miljoner kronor (väntat 20,0).

Omsättningen hamnade på 477 miljoner kronor, mot väntade 480 miljoner kronor.

Därmed blev rörelsemarginalen 13,9 procent. Här låg förväntningarna på en marginal på 12,7 procent.

TF Bank

Banken kommer framöver att fokusera något mer på lönsamhet och marginal när det gäller nyutlåning, rapporterar Finwire.

"Det andra kvartalet 2019 har varit framgångsrikt. Låneportföljen har ökat med 11 procent, rörelseresultatet är 32 procent högre jämfört med motsvarande period 2018 och avkastningen på eget kapital fortsätter att överstiga 30 procent. Tillväxten i låneportföljen skapar en stabil plattform för ökade intäkter och högre resultat under det andra halvåret
2019. Samtidigt är vi medvetna om riskerna i vår omvärld och nyutlåningen kommer framöver präglas något mer av fokus på marginal och lönsamhet", skriver vd Mattias Carlsson i rapporten. 

Nax

Investmentbolaget Naxs redovisar ett resultat efter skatt på -1,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-9,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:10 kronor (-0:72).

Rörelseresultatet uppgick till -0,6 miljoner kronor (-8,3) under andra kvartalet. I rörelseresultatet ingår värdeförändringar med 2,2 miljoner kronor (-1,7).

Rörelsens kostnader uppgick till 2,8 miljoner kronor (6,7).

För det första halvåret blev resultatet efter skatt 14,7 miljoner kronor (11,6).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 62:20 kronor.

NAXS fortsatte att återköpa aktier under kvartalet och återköpte efter datum för kallelsens utskick ett block om 6 procent av totalt antal aktier.

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -