SEB:s resultat bättre än väntat

Q2 SEB:s rörelseresultat blev 6.103 miljoner kronor i det andra kvartalet. Det kan jämföras med snittestimatet 5.640 miljoner kronor, enligt Infront Datas insamling av 15 analytikers prognoser.

Räntenettot var 5.692 miljoner kronor, att jämföra med snittestimatet på 5.515 miljoner, och provisionsnettot blev 4.735 miljoner. Där låg snittprognosen på 4.623 miljoner.

SEB:s räntenetto ökade till 5.692 miljoner kronor i det andra kvartalet 2019, jämfört med 5.345 miljoner kronor kvartalet före. Infront Datas snittestimat pekade mot ett räntenetto om 5.515 miljoner kronor.

Räntenettot ökade därmed med 6 procent jämfört med föregående kvartal och var 3 procent högre än de 5.500 miljoner kronorna i det andra kvartalet 2018.

Det kunddrivna räntenettot minskade med 128 miljoner kronor jämfört med årets första kvartal.

"En positiv volymeffekt på utlåningen motverkades delvis av en negativ marginaleffekt. Marginalerna på inlåning minskade, vilket primärt berodde på att treasurys kompensation för inlåningen var lägre under det andra kvartalet. Det fick motsatt effekt i räntenettot från övriga aktiviteter, det vill säga treasury, som förbättrades med 475 miljoner kronor", skriver SEB.

Myndighetsavgifterna, inklusive både resolutionsfonds- och insättningsgarantiavgifter, var 59 miljoner kronor högre än det första kvartalet och uppgick till totalt 542 miljoner kronor (484).

"Ökningen berodde främst på att Riksgälden debiterade ett större belopp än förväntat på grund av en riskjustering på resolutionsfondsavgiften", skriver banken.

Provisionsnettot ökade med 10 procent jämfört med det första kvartalet och uppgick till 4.735 miljoner kronor, vilket var 2 procent bättre än konsensus. Jämfört med det andra kvartalet 2018 minskade provisionsnettot med 2 procent.

"Det höga antalet företagsförvärv och fusioner under det första kvartalet fortsatte in i det andra kvartalet och bruttoprovisioner för emissioner och rådgivning ökade med 52 miljoner kronor", heter det.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 30 procent till 1.482 miljoner kronor och minskade med 8 procent jämfört med motsvarande period förra året. Väntat här enligt Infront Data var 1.443 miljoner kronor.

"Under det första kvartalet 2019 var både aktivitetsnivån hos företag och finansiella institutioner och marknadsvärderingarna ovanligt gynnsamma, vilket normaliserades under det andra kvartalet", skriver SEB.

 SEB:s kärnprimärkapitalrelation uppgick till 16,6 procent vid halvårsskiftet (17,1 den 31 mars). Enligt Infront Datas analytikerenkät förväntades en kapitalrelation om 17,0 procent.

Banken anger i halvårsrapporten att bufferten mot rådande kapitalkrav bedöms ha varit 190 baspunkter vid halvårsskiftet, mot bedömningen 250 baspunkter per den 31 mars.

SEB finner att utsikterna för lån och investment banking-tjänster inom området Stora Företag & Finansiella Institutioner är fortsatt är lovande.

Det skriver Johan Torgeby i halvårsrapportens vd-ord och pekar på att det gångna halvåret visat på en hög efterfrågan från både företags- och privatkunder.

Även inom divisionen Företag & Privatkunder var låneefterfrågan hög bland företagskunderna och SEB:s marknadsandel fortsatte att öka.

"För första gången på många år ökade vi också marknadsandelen inom bolån i det andra kvartalet. Konkurrensen är hård men marginalerna på nyförsäljning har stabiliserats efter att ha sjunkit betydligt efter Riksbankens beslut i december att höja reporäntan", lägger han till.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -