Pandox: 868 miljoner i ebitda-resultat

Q2 Hotellfastighetsbolaget Pandox ebitda-resultat uppgick till 868 miljoner kronor i det andra kvartalet 2019. Det innebar en ökning om 9 procent från 794 miljoner kronor i det andra kvartalet 2018.

I det första kvartalet var ebitda-tillväxten 13 procent, bolaget hade då en positiv effekt från påsken som väntades neutraliseras i det andra kvartalet.

För jämförbara enheter ökade totala intäkter och totalt driftnetto med 3,9 respektive 3,3 procent andra kvartalet, justerat för valutakurseffekter, trots en negativ kalendereffekt hänförlig till påskens infallande på 2-3 procent.

Detta efter 3,8 respektive 3,2 procent i det första kvartalet, då kalendereffekten hänförlig till påskens infallande uppskattades ha påverkat tillväxten positivt med 2-3 procentenheter i jämförbar portfölj.

Från fastighetsförvaltning var intäkterna 783 miljoner kronor (791) och driftnettot 704 miljoner kronor (664) i det gångna kvartalet. För operatörsverksamheten redovisas intäkter på 673 miljoner kronor (565) samt ett driftnetto om 212 miljoner kronor för kvartalet (167).

Pandox vd Anders Nissen uppger i rapporten att förutsättningarna för tillväxt 2019 består.

 Pandox upprepar bedömningen om att hotellkonjunkturen fortsatt har potential att växa men att den är i en mognadsfas med avtagande tillväxt.

"I vissa delmarknader sätter ny hotellkapacitet tryck på revpar (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, reds anm) på kort till medellång sikt", skriver Pandox vd Anders Nissen i delårsrapporten i en formulering som är en upprepning från föregående rapport.

I det andra kvartalet beskriver Pandox den underliggande efterfrågan som fortsatt positiv, men uppger att utbudsökningar resulterade i negativ revpar-tillväxt framförallt i Köpenhamn, Oslo och London Heathrow.

För jämförbara enheter växte Pandox hyresportfölj i Storbritannien med drygt 4 procent, justerat för valutakurseffekter. Exklusive London Heathrow, var tillväxten drygt 5 procent, framgår det av rapporten.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -