På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Avanza: 101 miljoner kronor netto

Börs Nätbanken Avanza redovisar ett nettoresultat på 101 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019. Bloombergs analytikerenkät med sex respondenter pekade här mot just 101 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 284 miljoner kronor. Där låg snittprognosen på 288 miljoner, enligt Bloomberg News.

Rörelsens intäkter ökade med 17 procent andra kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol.

Bland intäktsposterna noteras att courtagenettot blev 105 miljoner kronor (92), fondprovisioner uppgick till 83 miljoner kronor (74) och räntenettot var 51 miljoner kronor (29).

Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent mot föregående år, främst på grund av högre personalkostnader.

Den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning uppgår till 9-12 procent, med en budget för 2019 på 10,5 procent, vilket är i linje med vad Avanza meddelat tidigare.

Rörelseresultatet blev 117 miljoner kronor, jämfört med 90 miljoner motsvarande period i fjol.

Avanzas kurtage per affär minskade något i det andra kvartalet. Fondprovisionerna förbättrades med stöd av att fondvolymen ökade till över 100 miljarder kronor och att intäkten per fondkrona ökade marginellt.

Kurtaget per affär minskade till 28 kronor i det andra kvartalet, mot 30 kronor i det första kvartalet liksom i det andra kvartalet 2018. Kurtaget per omsättningskrona ökade till 10,0 punkter i kvartalet (9,3), mot 9,4 punkter i det första kvartalet. Detta var ett "resultat av en högre andel av kurtaget genererat i lägre kurtageklasser", påpekar Avanza.

Kurtagenettot minskade sekventiellt till 105 miljoner kronor (92), mot första kvartalets 112 miljoner kronor. Avanza pekar på 5,5 färre handelsdagar i kvartalet.

"Vi hade fler aktiehandlande kunder än någonsin under kvartalet och antalet notor låg på rekordnivå, men handelsvolymen minskade. Vi ser ett fortsatt stort intresse för aktivt sparande bland våra kunder även om kurtagenettot minskade i kvartalet", skriver Rikard Josefson i vd-ordet.

Det gångna kvartalets börshumör kan enligt honom "beskrivas som höga berg och djupa dalar, med en stark aprilmånad som följdes av ett skakigt maj och sedan en bra avslutning i juni".

Samtidigt lyfter han fram att "fondvolymerna fortsätter att växa och har uppnått 100 miljarder kronor, vilket gav det bästa kvartalet någonsin i fondprovisioner - väl i linje med vår ambition att skapa mer repeterbara intäkter för Avanza".

Fondprovisionerna summerade till 83 miljoner kronor i kvartalet (74), efter 72 miljoner kronor i det första kvartalet. Ökningen sekventiellt var främst en följd av "högre genomsnittligt fondkapital. Intäkten per fondkrona steg marginellt", skriver Avanza.

Räntenettot stärktes till 51 miljoner kronor (29), efter 39 miljoner kronor i det första kvartalet. Bakgrunden var en "förbättrad avkastning på överskottslikviditeten - en följd av räntehöjningen i början av januari och högre genomsnittlig Stibor", heter det från nätbanken.

Rörelseintäkterna steg med 17 procent till 284 miljoner kronor från fjolårets andra kvartal medan rörelsekostnaderna ökade med 8 procent till 166 miljoner kronor. För det första halvåret var intäktsökningen 7 procent medan kostnadsökningen var 8 procent. Bolagets långsiktiga prognos för årlig kostnadsökning uppgår till 9-12 procent, med en budget för 2019 på 10,5 procent. Avanza siktar även långsiktigt på att växa intäkterna med än kostnaderna ökar.

"Det är därför tillfredsställande att konstatera att kvartalets intäktstillväxt har varit högre än kostnadsökningen både jämfört med föregående år och föregående kvartal. Om inget oförutsett händer på marknaden under kommande halvår finns goda förutsättningar för att vi även för helåret ska kunna uppnå vårt långsiktiga mål", resonerar Rikard Josefson.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -