Bulten: Minskad vinst och försäljning

Q2 Bulten, som är underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat om 21 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (57).

Nettoomsättningen uppgick till 781 miljoner kronor (810). Rörelsemarginalen landade därmed på 2,7 procent (7,1).

Orderingången uppgick till 752 miljoner kronor (855), en minskning med 12 procent jämfört med samma period i fjol.

Resultat efter skatt blev 14 miljoner kronor (40). Resultatet per aktie uppgick till 0:71 kronor (1:99).

Bulten meddelade den 4 juli att resultatet för det andra kvartalet avviker negativt från tidigare resultatnivåer till följd av vikande efterfrågan och lägre produktionstakt. Detta bedömdes påverka resultatet för kvartalet negativt med omkring 25 miljoner kronor.

Bolaget ser nu över kostnaderna för att anpassa verksamheten till det nya marknadsläget.

"I dagsläget är efterfrågan fortsatt svagare jämfört med föregående år och volymerna avseende de nya kontrakten har fått en mer utdragen upprampning. Givet dessa förutsättningar kommer produktionstakten fortsatt att vara lägre i början av kvartal tre", skriver vd Anders Nyström i halvårsrapporten.

Utöver tidigare aviserade vunna kontrakt till ett värde om drygt 500 miljoner kronor vid full takt 2021 har bolaget under det första halvåret dessutom tagit flera mindre kontrakt vars värde tillsammans uppgår till cirka 20 miljoner kronor årligen, utöver de tidigare meddelade om cirka 130 miljoner kronor, uppger vd:n.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -