Riksbanken rör inte räntan

Makro Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Enligt Infront Datas enkät väntade samtliga av sju tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 19 december 2018, då den höjdes med 0,25 procentenheter till -0,25 procent.

Direktionen var enig om räntebeslutet och räntebanan.

Enligt beslutet från april ska Riksbanken köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 45 miljarder kronor från juli 2019 till december 2020.

Riksbankens räntebana lämnas oförändrad. Liksom i april indikerar prognosen att räntan höjs igen under slutet av året. Den första höjningen väntas nu ske antingen i slutet av 2019 eller i början av 2020.

Det framgår av Riksbankens nya prognos.

Räntebana juli april Diff

==============================================================

2019:3 -0,25 -0,25 0,00

2019:4 -0,19 -0,19 0,00

2020:1 -0,05 -0,05 0,00

2020:2 0,04 0,04 0,00

2020:3 0,14 0,14 0,00

2020:4 0,23 0,23 0,00

2021:1 0,33 0,33 0,00

2021:2 0,42 0,42 0,00

2021:3 0,52 0,52 0,00

2021:4 0,61 0,61 0,00

2022:1 0,71 0,71 0,00

2022:2 0,80 0,80 0,00

2022:3 0,90

==============================================================

Bild: Riksbankens nya och tidigare räntebana

image

Osäkerheten i omvärlden har ökat men ny information sedan det penningpolitiska beslutet i april har sammantaget inte föranlett några större revideringar av prognoserna.

Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande i samband med räntebeskedet på onsdagen.

"Med fortsatt stöd från penningpolitiken bedöms förutsättningarna vara goda för att inflationen ska vara nära målet även framöver", skriver Riksbanken.

Riksbanken konstaterar dock att riskerna kring omvärldsutvecklingen kan ha bäring på utsikterna även för Sverige, "vilket understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken".

Riksbanken skriver att utvecklingen i såväl Sverige som omvärlden i stort sett följer Riksbankens prognoser men en tilltagande oro för ytterligare försämrade handelsrelationer och för en snabbare avmattning i den globala konjunkturen har tydligt påverkar prissättningen på de finansiella marknaderna där räntorna överlag har sjunkit.

"Men tillväxten i omvärlden är förhållandevis god och förtroendet hos både hushåll och företag tyder på en normal tillväxt den närmaste tiden. Med den information som nu finns tillgänglig bedömer Riksbanken att det inte finns anledning att göra några större justeringar i prognoserna för omvärldens inflation och tillväxt", skriver Riksbanken.

Den nya informationen har sammantaget inte ändrat Riksbankens bedömning och förutsättningarna för en inflation fortsatt nära 2 procent och Riksbanken behåller därmed reporäntan oförändrad liksom ränteprognosen som indikerar en höjning i slutet av året eller i början av nästa år.

Men riskerna kring omvärldsutvecklingen kan ha bäring på utsikterna även för Sverige.

"Nedgången i omvärldens obligationsräntor kan tyda på att det globala ränteläget framöver kommer att vara lågt under en ännu längre tid. Detta understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken. Om förutsättningarna för inflationen skulle ändras kommer penningpolitiken att anpassas", skriver Riksbanken.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -