På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignal - en sälj

Teknisk analys Investechs tekniska analyser ger köpsignaler i två aktier. Varning utfärdas dock i ett visst vårdbolag.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index öppnade veckan med en nedgång på -0.94 procent. Indexet befinner sig i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt och har samtidigt brutit upp genom motståndet vid 594 punkter och upp genom nacklinjen i den huvudskuldra-formation Investtechs algoritmer har identifierat. Vid ytterligare nedgång finns stöd vid 594 punkter, och ett brott ned genom stödet skulle försvaga utsikterna. Vid reaktioner upp återfinns motstånd vid 618 punkter och brott upp genom motståndet skulle utlösa en köpsignal och därmed stärka rekommendationen.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står runt 57 på både kort- och lång sikt. Det indikeras därmed att det är en övervikt av optimister på marknaden. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 483 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 139. Köpandelen på månadsbasis är därmed hela 78 procent. På årsbasis är köpandelen 76 procent.

Indexet är tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Epiroc som år 2018 utdelades från moderbolaget Atlas Copco till dess aktieägare ligger i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det indikerar att investerarna har betalat allt högre priser för att köpa in sig i aktien. Aktier i stigande trendkanaler ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Nyligen bröt aktiekursen upp genom motståndet vid cirka 95.30 kronor som nu agerar ny stödnivå vid reaktioner ned. Aktien möter på nytt motstånd runt tidigare kurstoppar vid cirka 103 kronor. En starkt positiv volymbalans indikerar en högre handelsvolym på dagar med uppgång och lägre handelsvolym på dagar med nedgång den senaste månaden. Det stärker den stigande trendbilden. Vi har fortsatt en del studier kvar innan vi kan publicera en fullständig forskningsrapport omkring volym, men efter en positiv signal från Investtechs volymbalansindikator anses det sannolikt att man kan uppnå en statistisk meravkastning över genomsnittlig avkastning på börsen. Aktien är positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Husqvarnas aktiekurs ligger i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det signalerar en ökande optimism bland investerarna som genom det senaste halvåret har betalat allt högre och högre priser för att köpa in sig i bolaget. Husqvarna aktien har också en positiv volymbalans som indikerar att handelsvolymen har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång den senaste månaden, vilket stärker trendbilden.

I dagsläget saknas motstånd då aktiekursen nyligen har brutit upp genom motståndet vid cirka 85.30 kronor som nu agerar som en ny stödnivå vid eventuella reaktioner tillbaka. Brott ned genom stödet skulle försvaga de tekniska utsikterna i Husqvarna. Aktien är maximalt positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktievärdet på vårdbolaget Attendo har nära på halverats sedan årsskiftet. Intresset har varit avtagande och investerarna har sålt sig ur aktien till stadigt lägre priser. Aktiekursen har i det senaste marginellt brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på grafen för medellång sikt. I första skedet indikerar det en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling på börsen. Aktien har nyligen brutit ned genom det tidigare stödet vid cirka 46.00 kronor som nu agerar som en ny motståndsnivå. Aktien saknar nya stödnivåer på medellång sikt.

Attendo har en starkt negativ volymbalans som indikerar att handelsvolymen den senaste månaden har varit lägre på dagar med uppgång och högre på dagar med nedgång, vilket bekräftar den negativa trendbilden och indikerar ökad pessimism bland investerarna. Aktien har även ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde på 27. Det indikerar ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är negativ på insiderhandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -