Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser pekar på köpsignaler i två aktier. Men det varnas för en flygaktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index öppnade veckan närmast oförändrat men stängde på måndagen svagt ned till 605 punkter eller -0.12 procent. Indexet har nyligen brutit upp genom motståndet vid 594 punkter och upp genom nacklinjen i den huvudskuldra-formation Investtechs algoritmer identifierat i den medellånga grafen. Samtidigt återfinns indexet åter i en stigande trendkanal på medellång sikt. Vid reaktion ned finns stöd vid 594 punkter medan vi finner motstånd vid 618 punkter. Brott upp genom motståndet kommer att förstärka den tekniska bilden medan brott ned genom stödet kommer att försvaga utsikterna.

Investtechs hausseindex som förenklat är en optimism-indikator står i 51 på kort sikt och 57 på lång sikt. Det indikeras därmed att det är en svag övervikt av optimister på marknaden. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 529 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 166. Köpandelen på månadsbasis är därmed hela 76 procent. På årsbasis är köpandelen också 75 procent.

Indexet är tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Minesto som är en spin-off från Saab AB har specialiserat sig på att utveckla vattenkraftverk som möjliggör energiutvinning ur havets vattenströmmar. Det har fångat investerarnas intresse där köparna har varit villiga till att betala allt mer och mer för aktien. Vi har identifierat stigande trendkanal på både kort- och medellång sikt där aktiekursen har brutit upp genom taket i båda trendkanalerna och signalerar med det en starkare stigningstakt. En stigande trend som bryts på uppsidan indikerar en starkt ökande efterfrågan bland investerarna. Enligt Investtechs forskningsresultat på brott upp ur stigande trendkanaler har aktier med denna signal följts av en genomsnittlig årlig meravkastning mot index.

Aktiekursen har också brutit upp genom motståndet vid cirka 18.80 kronor och saknar idag nya motståndsnivåer. Vidare uppgång är därmed signalerad och vid en eventuell rekyl ned så återfinns stöd runt 18.80 kronor som nu agerar ny stödnivå. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar vilket stärker trendbilden. Ett högt RSI-värde på 75 och ett starkt positivt momentum signalerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den 2 april i år analyserade vi SinterCast som levererar processtyrningssystem och konkluderade köp. Aktien hade då haft en strålande start på året med en uppgång på cirka 41 procent. Aktiekursen har på knappt två och en halv månad utvecklats positivt och stigit med ytterligare cirka 30 procent. Investerare har alltså betalat allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det har resulterat i att vi har identifierat stigande trender på både kort och medellång sikt. Enligt våra forskningsresultat på trender så ger stigande trender isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång.

Aktien handlas nu på toppnivåer vilket signalerar vidare uppgång. På medellång sikt finns fina möjligheter till en god uppsida då aktien saknar motstånd. Vid en rekyl ned så finns stöd först vid runt 93 kronor, cirka -38 procent från dagens kurs. En starkt positiv volymbalans och ett högt RSI21-värde på 83 indikerar ett starkt positivt momentum och stärker aktien på kort sikt. Högt RSI indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Flygbolaget SAS har brutit ned från en fallande trend på medellång sikt. Det indikerar att intresset bland investerarna är avtagande och att investerare över tid har sålt till lägre och lägre kurser för att komma ur aktien. Enligt Investtechs forskning på aktier som brutit ned från fallande trendkanaler så indikeras en fortsatt negativ kursutveckling.

Aktien har en negativ volymbalans och ett starkt negativt momentum med ett svagt RSI-värde på 20 på medellång sikt. Detta indikeras med en grönfärgad aktiekurs i grafen och bekräftar den negativa trendbilden och indikerar ökad pessimism bland investerarna. Detta försvagar alltså aktien ytterligare. På medellång sikt saknar aktien stöd och vid en rekyl upp möter aktien motstånd vid cirka 16.60 kronor. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Relative strength index (RSI) som momentumindikator

RSI är en mycket välanvänd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100. En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. På motsvarande sätt kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI.

RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum. Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Investtechs statistik visar att aktier med lågt RSI (översåld) har fortsatt underprestera jämfört med marknaden medan aktier med högt RSI (överköpt) har fortsatt uppåt. Detta antyder att indikatorn främst bör användas som momentumindikator.

Diagrammet visar att översålda aktier med lågt 21-dagars RSI (rött diagram) tenderat att underprestera marknaden på tre månaders sikt, medan överköpta aktier med högt 21-dagars RSI (blått diagram) tenderat att överprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om RSI här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -