På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Allt mer populär – så här fungerar faktorfonder

ANNONS Med hjälp av en kraftfull ekonomisk sökmotor och nobelprisvinnande teorier hjälper faktorfonden Harvest svenska småsparare att investera smartare.

LÅT ROBOTEN GÖRA JOBBET

– Den är inte bara smart på att sätta ihop aktieportföljer, den är också mycket billigare i drift än en välbetald kapitalförvaltare som sitter i dyra kontorslokaler med havsutsikt, säger Bernt Brun på faktorfonden Harvest.

– Alla våra beslut bestäms av en algoritm. Du kan se det som ett datatekniskt ”recept”.

Investeringschefen på Harvest, Bernt Brun, svarar på frågan om hur algoritmen i en faktorfond egentligen fungerar.

Den tidigare portföljförvaltaren på Oljefonden och chefsstrategen på Danske Bank Markets var under 2014 med och etablerade faktorfonden Harvest.

– Genom att analysera marknadsdata på ett systematiskt och vetenskapligt sätt ökar vi sannolikheten för bra investeringsbeslut och därmed långsiktig avkastning, menar Brun.

Dessa fem egenskaper gör aktier attraktivare

Fonden utgår från cirka 2 500 aktier från nästan 50 länder, och analyseras efter fem egenskaper – eller faktorer – som aktierna bör ha.

Värde

– Värdefaktorn handlar helt enkelt om att hitta ”billiga” företag som är lågt prissatta, mätt i grundläggande kategorier som resultat, kassaflöde, bokfört kapital och försäljningsintäkter.

Brun jämför strategin med att handla varor på rea.

– Du köper samma vara, men får rabatt i förhållande till ”marknadspriset”.

Läs mer och köp Harvests fond här.

Kvalitet

Enligt Brun finns det flera olika kvalitetskriterier för investeringar, där några är bättre ansedda än andra:

– Hög avkastning på kapital, låg belåning och stabilt resultat är några exempel. Man försöker hitta företag som kan skapa långsiktig och god tillväxt utan en för stor risk. Framförallt har kapitalavkastning blivit ett genomgående mått för så kallade kvalitetsinvesterare såsom Warren Buffet, säger han.

Storlek

– Forskning visar att storleken på det företag du köper, mätt till marknadsvärde, kan förklara historisk avkastning. I praktiken betyder det att man under tidens gång kan komma att skörda vinster genom att systematiskt köpa lite mindre företag.

Momentum

– Denna egenskap handlar om att vinnaraktier under en period tenderar att göra bra ifrån sig under följande period. Som exempel gillar algoritmen de av våra aktier som har haft en god avkastning under de senaste nio månaderna.

Volatilitet

– Människor som spelar lotto kan bli rika väldigt snabbt, men det är mest sannolikt att de kommer förlora hela sin investering. Ny forskning tyder på att aktier har liknande egenskaper. De så kallade ”lottoaktierna” som kan öka snabbt i värde är i genomsnitt prissatta lite för högt, så avkastningen i framtiden blir svagare än för mindre riskabla aktier.

– I faktorfonden Harvest väljs aktier med låg risk eller volatilitet, alltså de aktier som fluktuerar mindre och har en stabilare värdeutveckling. Fördelen är mycket lägre risk, medan nackdelen är att man ger avkall på de största uppgångarna, säger Brun.

– Men totalt sett ger volatilitetsfaktorn både lägre risk och något högre avkastning än de mer riskfyllda aktierna, i motsats till traditionell finansteori, förklarar han.

Försprånget ligger i metodiken – kräver mycket processorkraft

Efter att de 150 bästa av cirka 2 500 aktier har rangordnats enligt de fem faktorerna, körs de i en optimeringsalgoritm.

– Man kan se det som en kraftfull ekonomisk sökmotor. Optimeringsalgoritmer har tidigare varit tvungna att göra många förenklingar, men nu har processorkraften blivit så stor att förenklande antaganden inte längre behövs, förklarar Brun.

Målet är att samla ihop aktier till en optimal portfölj, det vill säga en kombination av aktier som ger högsta möjliga förväntade avkastning för en viss risk. Baserat på de senaste årens historik utvärderas simuleringar som ligger till grunden för portföljen.

– Detta är en metod som kräver enorm processorkraft, vilket inte var möjligt med ”vanliga” datorer för bara tio år sedan. Våra försök visar också att denna metod ger markant förbättrad avkastning i förhållande till risken, menar Brun.

Lägre förvaltningsavgifter för kunderna – roboten är billig i drift

Avanzas kunder som investerar i faktorfonden Harvest betalar en årlig avgift på 0,99 procent av det investerade kapitalet i förvaltningskostnad. Detta kan jämföras med aktivt förvaltade fonder, där flera av de populära fonderna har kundavgifter på mellan 1,4 och 2,0 procent per år. På Harvests hemsida erbjuds dessutom för kunder som investerar mer än 25000 kronor en lägre årlig förvaltningsavgift på 0,59 procent.

– Vår robot är inte bara smart på att sätta ihop aktieportföljer, den är också mycket billigare i drift än en högavlönad kapitalförvaltare som sitter i dyra kontorslokaler med havsutsikt, förklarar Brun.

Han anser att det automatiska tillvägagångssättet är värt mycket när man investerar brett med en så stor mängd relevant information.

– Det gör det billigare för kunden, utan att man kompromissar med målet om att skapa en bra avkastning, avslutar Brun.

Läs mer och köp Harvests fond här.

Klicka här för att prenumerera på Harvests nyhetsbrev

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bl.a. bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens riskprofil och förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ som ett resultat av kursfall. Information om kostnader och ytterligare upplysningar finns i fonden faktablad och informationsbroschyr på : https://www.harvestfond.se/start#information

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -