På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Ljus framtid för Platzer, köp på lång sikt

Aktieanalys Platzers satsning på stadsutveckling bär frukt och utvecklingen är för närvarande stark. Projektportföljen är välfylld och de kommande åren ser ljusa ut för bolaget.

Allt tydligare tecken på att räntorna kommer att förbli låga under överskådlig tid har lyft fastighetssektorn på Stockholmsbörsen. Göteborgsfokuserade Platzer är inget undantag. Aktien står i skrivande stund på plus 45 procent sedan årsskiftet.

Platzer äger huvudsakligen kontors- och logistikfastigheter. Bolaget tog för några år sedan ett beslut om att satsa mer på egna projekt och stadsdelsutveckling. Det var helt rätt då stigande fastighetspriser gjort det svårare att krama fram värdetillväxt ur transaktionsmarknaden.

Stigande hyresnivåer och en ökad efterfrågan på kontorsytor gör att nybyggnation fortfarande som regel är väldigt lönsam även om markpriserna också stigit. Under 2018 rapporterade Platzer investeringsvinster på projekt på dryga 90 procent.

Idag har Platzer byggt upp en organisation för att få fram och realisera byggrätter och förtätningar som stadigt fyller på projektportföljen. Bolaget har varit skickligt på affärs- och konceptutveckling som gjort att man fått komma in tidigt i många utvecklingsområden.

Vid utgången av det första kvartalet i år hade Platzer tre större projekt igång men en samlad projektportfölj på uppskattningsvis 17 miljarder kronor.

I portföljen ryms bland annat ett stort projekt i Högsbo söder om Göteborgs centrum. Där ska en helt ny stadsdel byggas med bostäder, skolor och förskolor. Platzer äger sedan tidigare fastigheter i området och ansvarar nu för utvecklingen av det nya projektet, kallat Södra Änggården.

Platzer har redan sålt bostadsbyggrätterna i området till andra aktörer för 1,7 miljarder kronor och när detaljplanen slutligt godkänns väntas substansvärdet öka med 6-7 kronor per aktie.

De senaste årens starka industrikonjunktur har gynnat Göteborgs stad som har mycket tillverkningsindustri. Mycket forskning och utveckling förläggs också i staden vilket bidrar till en stark kontorsmarknad.

Göteborgs stad genomför en storsatsning där målet är att skapa 80 000 bostäder och lika många arbetsplatser till år 2035. Staden väntas växa med 150 000 personer och satsningen innefattar även stora infrastrukturprojekt, kollektivtrafik, parker och andra sociala inrättningar. Totalt beräknas investeringarna uppgå till cirka 1 000 miljarder kronor.

Göteborg har även nordens största hamn vilket gör staden till ett naturligt nav vad gäller logistik. Logistikfastigheter är något som Platzer kommer att satsa lite extra på under de närmaste åren. E-handelns stadiga tillväxt och kundernas förväntningar om snabba leveranser driver på efterfrågan på logistikfastigheter. Platzer köpte 2016 en stor portfölj av fastigheter på Hisingen från Volvo som man nu håller på att vidareutveckla.

Under fjolåret investerade Platzer sammantaget 0,7 miljarder kronor i sina befintliga fastigheter och förvärvade nya för cirka 1 miljard kronor. Substansvärdet ökade totalt sett med 19 procent under 2018 och den snabba ökningen har fortsatt även under inledningen av 2019. Framsteg i stora projekt bidrog till en ökning av substansvärdet med nära 6 procent.

Ökningen av förvaltningsresultatet var ännu mer imponerande i det första kvartalet: 20 procent. Orsaken var huvudsakligen lägre finansnetto efter en omstrukturering av derviatportföljen i slutet av förra året.

De analytiker som bevakar Platzer väntar sig en fortsatt stark resultatutveckling de närmaste åren. Förvaltningsresultatet väntas enligt databasen Factset öka med 17 procent i år och med cirka 8 procent om året de båda följande åren. Substansvärdet väntas hålla en något högre tillväxttakt än så. Platzers egen målsättning är att kunna öka substansvärdet med minst 10 procent om året och det är ungefär där analytikerna lagt sina estimat.

Vid utgången av det första kvartalet uppgick det långsiktiga substansvärdet i Platzer till 73,58 kronor per aktie. Jämfört med det handlas aktien i dagsläget med en premie på 18 procent. Vi får dock lägga till de 6-7 kronor som försäljningarna i Södra Änggården kommer att tillföra när detaljplanen väl godkänts. Då sjunker premien till 7 procent.

Platzer har en hel del stora projekt i pipeline och aktiemarknadens förväntningar på de kommande åren är höga. Det är då naturligt att man prisar in lite av framtidens substansvärdetillväxt i förväg.

Premier mot substans var regel i fastighetssektorn för några år sedan. De försvann under en period då marknaden förväntades ha toppat men börjar komma tillbaka igen. Ränteförväntningarna har som sagt sjunkit en hel del men konjunkturen väntas i dagsläget hanka sig fram hyggligt de kommande åren.

Direktavkastningen i Platzer-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 2,3 procent respektive 2,5 procent.

Platzer-aktien har inte bara haft en stark utveckling i år. Kursen har utvecklats bra ända sedan introduktionen. Facit sedan slutet av 2013 är en uppgång på dryga 230 procent. Under de åren har också Platzers fastighetsportfölj ökat i värde från 7 till 19 miljarder kronor.

Det är starkt marscherat och bolaget strategi att satsa på egna projekt och stadsutveckling har som sagt varit mycket lyckad. Med en fortsatt hygglig ekonomi i ryggen, låga räntor, en välfylld projektportfölj och ett Göteborg som väntas satsa stort på stadsutveckling under lång tid framåt ser framtiden rätt ljus ut för Platzer.

En ljus framtid har förvisso också prisats in i aktien och något kortsiktigt klipp kan man kanske inte vänta sig efter årets tjurrusning. Siktar man bara lite mer långsiktigt tror vi dock att aktien har mer att ge. Rekommendationen blir Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Platzer Fastigheter Holding B Köp 86,30 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -