På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Glöm inte biljetten till Railcare-tåget

Aktieanalys Med en ljusning på såväl den svenska som den brittiska marknaden ser Railcare ut att vara på väg att lämna en svacka bakom sig. Orderboken är full och aktien lågt värderad.

Railcare har en bred verksamhet inom järnvägsbranschen där verksamheten är organiserad i fyra affärsområden. Störst är Entreprenad Sverige där uppdrag inom underhåll med bolagets egna maskiner används. Även trumrenoveringar utförs för järnväg, väg och industri. Under vintertid utförs också snöröjning där bolaget enligt egen utsago har marknadens ”bästa snösmältare”.

Entreprenadgrenen är också verksam utanför Sverige (benämns Entreprenad Utland) och handlar då framförallt om ballastbyten i spår och växlar i Storbritannien men också runt om i Skandinavien.

Inom Transport Skandinavien erbjuder Railcare kunderna entreprenad- eller projekttransport med lok, vagnar och personal. Även verkstadstjänster för lok och vagnar samt uthyrning av underhållsutrustning faller inom detta affärsområde.

Slutligen så säljer bolaget även vakuumteknikmaskinerna Railvac, Tubevac, Minevac för tåg, tunnelbana och gruvor samt snösmältarfordonet SR700 samt snöplogen SR200, allt detta inom affärsområdet Maskinförsäljning.

Ser man till fjolårets utveckling för koncernen så var det ingen munter läsning där omsättningen minskade 8 procent till 270 Mkr, den lägsta nivån på fem år. Detsamma gäller rörelseresultatet som nästintill utraderades till 1,5 Mkr (16,7). Orsaken till omsättningstappet går att finna inom utlandssegmentet där efterfrågan minskade med 34 procent och dessutom föll omsättningen rejält inom Maskinförsäljning då ingen maskin såldes under fjolåret.

Vad gäller lönsamheten så föll den dels på grund av den fallande omsättningen och dels efter en kall och snörik vinter som orsakade höga kostnader för underhåll- och reparation inom affärsområdet Transport Skandinavien. Bolaget drogs därefter med högre kostnader än planerat även för lokunderhåll varpå ersättningslok fick hyras in. Vidare så tog bolaget uppstartskostnader för det avtal som tecknades med Kaunis Iron värt 360 Mkr över fem år, alltså 72 Mkr i genomsnitt per år.

I Q4 var detta avtal i full gång och löper också på som planerat under Q1. Det var också anledningen till att omsättningen steg med hela 28 procent i Q1. En tydlig återhämtning i Storbritannien kunde också skönjas där tillväxten var 23 procent. Trots nyanställningar som pressade lönsamheten steg rörelsemarginalen rejält till 12,2 procent (7,5) då ett högre kapacitetsutnyttjande ger en hög hävstång inom verksamheten.    

Det kan nog bli än bättre framåt i framförallt Storbritannien då CP6-programmet (Control Period 6; en 5 års plan som de brittiska myndigheterna sätter kring underhåll och budget var femte år varav denna är den sjätte i raden) kickade igång i april där 48 miljarder pund tillförts för nästa femårsperiod (2019-2024). De tidigare medlen för den tidigare budgetperioden (CP5) tog slut i oktober. Så kanske kan det lätta återigen för Railcare som har fyra Railvacmaskiner i Storbritannien. Brexit är förstås ett orosmoln, men med bättre villkor och en högre beläggning i början av 2019 så ser det ändå ljusare ut än på länge.

I verkstaden har Railcare också saker att göra där det för närvarande byggs fem generatorvagnar som under 2019 och 2020 ska levereras till Infranord med ett ordervärde om 30 Mkr. Under andra halvåret hoppas man också få färdigt en prototyp av en batteridriven Multi Purpose Vehicle (MPV) i samarbete med gruvbolaget Epiroc. Förutom de projekten är snöbekämpningsmaskinerna framtagna i samarbete med Trafikverket så det verkar som att Railcare har goda relationer och flera samarbeten med viktiga partners i branschen.

Inom Entreprenad Sverige är orderboken full fram tills november då snöröjningssäsongen tar vid och under 2019 planeras åtta spårbyten från de fem som är planerade under 2019 vilket bådar gott för fortsatt tillväxt. Den optimismen kommer till stor del från att statens infrastrukturplan för 2019-2029 (med drift, underhåll och trafikledning) ökat till 125 miljarder kronor. Det är en höjning med 47 procent från föregående period och banavgifter kan också öka den summan något. Det mesta verkar också tyda på att politikerna fortsatt satsar på ett miljövänligt transportsätt som järnvägen erbjuder.

Aktien har dock inte infriat förväntningarna med en kursnedgång på 30 procent de senaste 24 månaderna (justerat för aktiesplit 1:5). Balansräkningen innehåller en nettoskuld på omkring 144 Mkr. Då har vi räknat med en konvertering av 5 Mkr i form av resterande del av den utstående konvertibeln men exkluderat leasingskulden på 56 Mkr. Börsvärdet uppgår till dryga 400 Mkr.

Med en bra start på 2019 och goda marknadsutsikter så kan vi nog lämna fiaskoåret 2018 bakom oss. Brexit kan fortfarande ställa till det men annars så har Railcare alla möjligheter att växa under lönsamhet igen. Vi väntar oss starka siffror de närmaste åren där vi räknar med en tillväxt på runt 10 procent per år plus avtalet med Kaunis Iron som drar upp 2019-års prognos till 35 procents tillväxt. Rörelsemarginalen ser också ut att kunna nå 11 procent, vilket faktiskt är över bolagets målsättning på 10 procent. På dessa prognoser bli ev/ebit 12 för 2020 och med gynnsamma utsikter tror vi att 2018 mycket väl kan ha varit botten.

Insiders började köpa igen på 13 kr i december och även om aktien stigit rejält sedan dess så ser vi ändå köpläge tack vare relativt trygga intäkter från de stora underhållsprogrammen där bolaget är verksamt. Underhåll och drift av järnvägen kommer alltid att behövas. 

Railcare-aktien. (När analysen skrevs stod aktien 16,95 kronor)

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 24 den 10 juni. Läs mer om Börsveckan.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -