Fantastisk men dyr, vänta på dippen

Aktieanalys Sectra är dyrt som alltid. I skrivande stund till och med dyrare än vanligt. Handeln i aktien är tunn och resultaten mellan kvartalen är slagiga. Det kan ge bra läge att kliva på längre fram.

Medicinteknikbolaget Sectra avslutade nyligen sitt brutna räkenskapsår. Det blev en klang och jubelföreställning och aktien steg till en ny rekordnivå.

Och det på goda grunder av rapporten att döma. Spänningsmomentet var som vanligt orderingången. Stora och långa kontrakt innebär att utfallen blir slagiga mellan kvartalen. När installationerna väl är genomförda ger avtalen sen stabila kassaflöden, och ungefär hälften av Sectras intäkter klassificeras som återkommande.

I det fjärde kvartalet, som i regel är ett starkt kvartal, ökade ordermottagandet med hela 120 procent och böckerna stängdes med en orderingång i kvartalet på 1 104 Mkr. Upp till 23 procent av stocken förväntas levereras inom 12 månader.  

För att sätta ord på storheten kan sista kvartalet ställas emot hela räkenskapsåret. Under hela perioden ökade orderingången med 43 procent till 2 133 Mkr, var av hälften alltså härstammar ifrån sista kvartalet.

Sett över perioder om rullande tolv månader har trenden i orderingången varit flackt stigande, och stundtals negativ, under fyra kvartal. Men efter framgångarna i fjärde kvartalet sticker trenden iväg rakt uppåt.

En viktig notering är att hälften av ökningen i orderingången kommer ifrån nya kunder. Utmärkande är ett nytt och omfattande avtal med australienska NSW Health, men också beställningar från aktörer i Kanada, Sverige och USA har lyft resultaten. Mer än sjuttio procent av Sectras intäkter härstammar från utlandet.

Just nu pågår tillväxtsatsningar i USA, där Sectra fortfarande är litet. Intäkterna stiger stadigt och uppgår nu till över 300 Mkr över rullande tolv månader. Bolaget ser sig själva som marknadsledare i Holland, UK, Norge, Portugal och Sverige. Den stora valutaexponeringen har inneburit en fördel under året.

Sectras mindre affärsområde, Secure Communications, säljer lösningar för säker kommunikation. Affären har en marginell påverkan på totalresultaten. Och är mer eller mindre helt särkopplad från huvudverksamheten.

Omsättningen inom Secure Communications har under två år stigit från knappt 100 Mkr till 150 Mkr. Men marginalen på affären är låg, på rörelsenivå ungefär 7 procent.

Huvudprodukten är den superkrypterade telefonen Tiger som bland annat sålts till höjdare inom Nato. Telefonen paketeras smart som en prenumerationstjänst, som lite fyndigt kallas crypto-as-a-service.

Bolaget satsar också på cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur, vilket är en spännande marknad. Nya regelverk kring den typen av säkerhet kommer att driva på utvecklingen. I Sverige har man en stor marknadsandel med fokus på energisektorn. Nu rullar expansionen vidare i Finland och Norge.

Sectra har tre uttalade finansiella mål. Alla tre är uppfyllda med råge över rullande tolv månader. Soliditeten (mål 30 procent) ligger på 55 procent, rörelsemarginalen (mål 15 procent) är 16,7 procent och rörelseresultatet (mål 50 procent över fem år) har ökat med 78 procent de senaste fem åren.

Bolagets främsta styrka är kvalitetn i de levererade tjänsterna. Det är tack vare den som man lyckas konkurrera ut jättar som Philips på vissa marknader. Och för att bibehålla försprånget återinvesteras en stor del av vinsten när bolaget överpresterar sitt långsiktiga rörelsemarginalmål.

SvD Börsplus menar i en tidigare analys att detta också är en medveten strategi för att hålla nere marginalen för att inte uppröra kunderna. Då det finns en generell motsättning emot allt för höga marginaler inom vården.

Efter den starka avslutningen på förra räkenskapsåret förväntas en aktiesplit 2:1 och ett obligatoriskt återköpsprogram, vilket ger 4,50 kronor per aktie till ägarna.

Värderingen i Sectra är nu mera något i hästväg. Den har förvisso alltid varit hög men baserat på de senaste årets siffor handlas aktien nu till p/e 62 och en P/S-multipel närmare 9. Det är en ansträngd värdering även med hänsyn taget till den växande delen återkommande intäkter och att bolaget har en nettokassa.

Historiskt har omsättningen vuxit med mellan 6 och 16 procent de senaste fyra åren. Över rullande tolv månader sjunker tillväxten till mellan 1 och 4 procent de senaste fyra perioderna.

Den stora orderingången i fjärde kvartalet och ett ökat antal viktiga kontrakt talar för att tillväxten landar i den högre delen av intervallet.

Senast som orderingången var så här stor i relation till omsättningen var 2015. Året därefter ökade omsättningen med 12 procent, men rörelsemarginalen pressades något. Ett likvärdigt antagande gör jag för räkenskapsåret 2019/2020. Antaget i prognosen är en rörelsemarginal på 16 procent och en omsättningstillväxt på 15 procent.

Givet detta handlas aktien till en P/s-multipel på 7,5 och ett p/e-tal på 57 på nästa år. Även det är en betydligt högre värdering än bolaget haft tidigare.

Handeln är tunn i aktien. Under den senaste tiden har aktien fått flera nya ägare. Bland annat teknikfonden TIN Core Ny teknik. I den nystartade fonden väger bolaget nästan 4 procent och är ett av de fem största innehaven. Kanske har deras intåg i aktien drivit upp prislappen på börsen.

Jag har återkommit till Sectra ungefär en gång per år. Nästan varje gång har jag konstaterat att aktien varit för dyr. Det senaste rådet, som nu alltså är drygt ett år gammalt, var att köpa aktien på svaghet.

Sådana tillfälliga dippar har dykt upp och den som gjort såna affärer har fått en fenomenal avkastning. Den som istället köpte aktier direkt i samband med analysen har åtnjutit en avkastning på närmare 80 procent, vilket ställer mitt neutrala råd i ganska dålig dager.

Samma råd upprepas dock denna gång. Sectra är en för dyr aktie för en ren köprekommendation. Men på tillfällig svaghet kan det vara ett bra tillfälle att fylla på med kvalitetsaktier i portföljen.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SECTRA B Neutral 334,50 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -