Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Börsen är tekniskt svag. Men Investtech har plockat fram två aktier med köpsignaler. Det varnas dock för säljsignaler i en fordonsaktie.

Under måndagen öppnade Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index ned men hade vid stängning återhämtat sig och stängde därmed svagt upp med 0.36 procent. Indexet har brutit ned genom nacklinjen på en huvudskuldra-formation vilket utlöst en säljsignal. Stöd hittar vi nu närmast vid 563 punkter på medellång sikt och vid reaktion upp får vi förhålla oss till motståndet vid 586 punkter på kort sikt och den signifikanta 594-punktersnivån på medellång sikt.

Investtechs hausseindex som förenklat är en optimism-indikator står i 40 på kort sikt och 56 på lång sikt. Det råder alltså nästan jämvikt mellan optimister och pessimister på marknaden. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 535 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 164. Köpandelen på månadsbasis är därmed 77 procent. På årsbasis är köpandelen 75 procent.

Indexet är tekniskt svagt negativt på medellång sikt (1-6 månader).

 

FM Mattsson som tillverkar armatur till bland annat badrum visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på kort och medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna varit villiga att betala högre och högre priser för att köpa in sig i bolaget, som bara i år har stigit med över 25 procent på börsen. Enligt våra forskningsresultat från data baserat på över 70000 identifierade trender, så ger stigande trender isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång. Två rektangelformationer och en omvänd huvudskuldra-formation indikerar vidare uppgång.

En positiv volymbalans stärker även trendbilden och ett positivt momentum indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien saknar helt motståndet och stöd återfinns runt 85.00 kronor. Aktien är maximalt positiv på insiderhandel där bland annat bolaget VD Fredrik Skarp rapporterade köp av 5000 aktier den 29 maj i år.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

SeaTwirl som utvecklar vertikalaxlade vindkraftverk som flyter befinner sig i en stigande trendkanal på kort- och medellång sikt och har brutit upp ur trenden på vår långsiktiga graf. Det indikerar att investerare under den senaste tiden har betalt allt högre priser för att köpa in sig i aktien som har stigit över 480 procent sedan årsskiftet. Aktier i stigande trendkanaler ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs senaste forskningsresultat på trender.

Aktien har en positiv volymbalans och ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70, vilket ger bra utsikter för aktien. Dessa tekniska signaler förstärker dessutom trendbilden. Aktien saknar motstånd och vid en reaktion ned återfinns stöd först runt 50.00 kronor på den medellånga grafen vilket är hela 68 procent under dagens kurs. SeaTwirl har en extrem volatilitetsrisk som gör att den kan röra sig kraftigt upp och ned på kort tid. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bulten AB som levererar delar till fordonsindustrin ligger i fallande trendkanaler på medellång- och lång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt sig ur aktien till lägre och lägre priser genom en längre period, vilket indikerar att intresset och förväntningarna på bolaget är avtagande. Bara i år har aktiekursen fallit med runt 17 procent på en börs som annars varit positiv. Enligt Investtechs senaste forskningsresultat på trender så indikeras en fortsatt negativ kursutveckling för aktier som denna som ligger i en fallande trendkanal.

Bulten saknar stödnivåer och vid en rekyl upp möter aktien på motstånd vid cirka 75.60 kronor på medellång sikt. Aktien har en starkt negativ volymbalans och ett ett starkt negativt momentum som försvagar de tekniska utsikterna för aktien enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utvecklig tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 4,5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -