En teknikstjärna att ta rygg på

Fondanalys Teknikbolag har varit en av de bästa sektorerna de senaste 25 åren. Och mycket talar för en fortsatt stark tillväxt. Placera har grävt bland globala teknikfonder och hittat en fond som varit bra på att leverera en hög riskjusterad avkastning

Teknikbolag erbjuder fortfarande en tydlig exponering mot hög vinsttillväxt i en miljö med låga räntor och en allt svagare global tillväxt. Teknik är idag ledande och banar vägen för nya bolag som är distruptiva och förstör gamla affärsmodeller genom digitalisering. Det skapar många nya snabbväxande intressanta teknikbolag. Det är en sektor som drivs av unik innovation.

Andra tydliga trender är att många av världens bolag fortfarande är underinvesterade inom IT i spåren av nya digitaliseringstrender. Det drabbar allt från bankindustrin, detaljhandel till industribolag inom många olika sektorer. Den stora bredden i att olika sektorer digitaliseras skapar starka och diversifierad efterfrågan.

Det öppnar också upp för helt nya teknikmarknader som cybersäkerhet och molntjänster som driver på ny efterfrågan idag.

Runt hörnet väntar Internet of Things och big data, som skapar en helt ny digital värld och nya möjligheter.

Big data är namnet på data som finns i så stora mängder att de inte kan struktureras upp i traditionella databasprogram.

Det krävs mycket stor datorkraft för att lagra och analysera big data. Men utan big data skulle artificiell intelligens teknik inte kunna fungera särskilt bra.

Artificiell intelligens bygger sina beslut och sin fortsatta utveckling på data den analyserar utifrån olika parametrar. Det innebär kort och gått att ju mer information man har, leder till bättre beslut.

Ser vi längre in i framtiden spår man att ny teknik som artificiell intelligens och självkörande fordon driver teknikutveckling och efterfrågan. Samtidigt är tekniksektorn den klart mest globala av alla sektorer. Det har vi fått lära oss de senaste veckorna i handelskriget mellan USA och Kina.

Jag gillar själv teknik och innovativa företag och inte minst så tycker jag inte att det är fel att investera långsiktigt i en teknikfond. För den som vill ta ett teknik-bet har Placera hittat spetsfonden Fidelity Global Technology Fund.

Fonden investerar i tillväxtbolag på globalbasis. Den förvaltas sedan 2013 av Hyun Ho Sohn med bas i London.

Han är inne på sitt sjunde förvaltningsår i fonden och har gjort det mycket bra. Till sin hjälp har han tillgång till Fidelitys totalt 22 analytiker som bevakar TMT-sektorn. 

Hyun Ho Sohn

I investeringsprocessen letar de efter teknikbolag med starka marknadspositioner och bra långsiktiga framtidsutsikter för strukturell tillväxt. Bolagens lönsamhet ska vara bra i kombination med en stark affärsmodell. Bolagen ska gärna vara marknadsledare, vilket gör att de kan vara prisledande och sätta priset för att öka marginaler. Bolaget ska gärna verka på en marknad med höga inträdes barriärer för konkurrenter.

Teknikbolagen dels upp efter tre olika investeringsteman; tillväxt, cykliska och speciella situationer.

Drygt hälften av fonden består av teknikaktier med tillväxttema. Det är bolag som gynnas av en långsiktigt strukturell tillväxt, oftast är de marknadsledare med stor innovationshöjd och distruptiv teknologi som förändrar en hel sektor. Aktier med hög risk och man har en investeringshorisont på minst tre år oftast betydligt längre än så.

Typiska sektorer inom tillväxttemat är molntjänster, Internet of Things och e-handel. Kinesiska NetEase som är Kinas näst största spelutvecklare och e-handelsföretag, är en typisk aktie med tillväxttema enligt Fidelity.

Cykliska teknikaktier är bolag inom vissa undersektorer som följer ett cykliskt mönster. Det är teknikbolag som oftast har starkare balansräkningar och inte är så kapitalintensiva. Investeringshorisonten är kortare och mellan 12 till 18 månader. Och oftast utgör den här typen av aktier mindre än 30 procent av fonden. Här hittar vi halvledarbolag och kretskortsaktörer, till exempel tyska Infineon Technologies som producerar halvledarkomponenter till elbilsindustrin.

Fondens sista investeringstema är speciella situationer. Det är teknikbolag som är helt felprissatta. Oftast större bolag med diversifierad verksamhet som kräver en komplex analys för att förstå värdet av vissa delar. Det kan även vara bolag med ledningsbyte och viss verksamhetsförändring. Mindre än 30 procent av fonden består av den här typen av investeringstema.

Teknikjätten IBM är ett sådant innehav i fonden. IBM investerar mycket i ny teknik som artificiell intelligens och blockkedjeteknik samt cybersäkerhet och inte minst molntjänster. Men marknaden upplever IBM som en gammal teknik-dinosaurie och ser inte de framtida investeringarna. Det gör att Fidelity tycker IBM aktien är billig med tanke på ett starkt kassaflöde, hög utdelning med framtidsorienterade investeringar.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad portfölj på mellan 40 och 60 bolag, i dagsläget har fonden 60 innehav. Man har hög tilltro till de bolag förvaltaren tror mest på. Fondens tio största innehav väger drygt 42 procent. Fondens största sektor-bet är självklart teknikbolag på 70 procent och telekommunikation står för 22 procent. Går man ett steg vidare och ser på undersektorer så väger hårdvaruproducenter av halvledare och kretskort tyngst med 24 procent. Mjukvarubolag står för drygt 17 procent.

Amerikanska bolag utgör knappt 60 procent av fonden, vilket är en tydlig avvikelse från både aktieindex och fondkategorins snittinvesteringar. Asiatiska bolag väger 29 procent, där sticker kinesiska bolag ut med en total vikt i fonden på 12 procent. Europeiska teknikbolag utgör bara 11 procent och här väger tyska teknikbolag tyngst.

Knappt 75 procent av fonden är investerad i stora bolag. Små- och medelstora bolag utgör drygt 25 procent, vilket avviker från snittet av liknade fonder som oftast har större del investerat i riktigt stora bolag.

Fonden har haft en bra avkastning på drygt 207 procent de senaste fem åren vilket gör den till en av klassledarna, kategorisnittet har stigit med 186 procent. Fonden har fem stjärnor av Morningsstar och den årliga avgiften är 1,9 procent. Totalt förvaltar fonden runt 40 miljarder kronor vilket gör den till en av de största fonderna i fondkategorin.

Placera tycker spetsfond Fidelity Global Technology Fund är köpvärd för fondspararen med en lång placeringshorisont, som vill ha exponering mot globala teknikbolag. 

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -