På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Börs En rad mindre bolag rapporterar under torsdagen. Här är resultaten.

Net Gaming, som handlas på First North, redovisar ett ebitda för det första kvartalet på 2,6 miljoner euro, vilket kan jämföras med 3,1 miljoner kronor under motsvarande period året före.

"Vår operatörsverksamhet har lagts ned och Battle of Malta har avyttrats, vilket påverkar jämförelsetalen", skriver vd Marcus Teilman i rapporten.

Justerat för avyttringen av pokerturneringen av Battle of Malta uppgick ebitda-resultatet till 2,8 miljoner euro.

Intäkterna minskade till 4,1 miljoner euro (4,3).

"De politiska regleringseffekterna i Europa samt

omställningen till ökad andel Rev Share är två huvudfaktorer till att vi inte uppvisar bättre intäktsutveckling under första kvartalet", skriver vd i rapporten.

Han konstaterar vidare att bolaget står inför en period där dessa faktorer kommer att ha en fortsatt negativ påverkan på intäkterna.

Nordamerika sticker ut positivt där intäkterna växte med 42 procent och där omregleringen fortskrider, heter det vidare.

Resultatet efter skatt minskade till 1,9 miljoner euro (2,1). Resultat per aktie efter utspädning minskade till 0,026 euro (0,031).

Mobilspelsbolaget Bublar, vars aktie handlas på NGM Nordic MTF, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet på -9,2 miljoner kronor (-5,3). Intäkterna steg till 4,7 miljoner kronor (0,3).

"Det högre förlustvärdet reflekterar löpande avskrivningar relaterade till den tekniska plattformen och goodwill med 3,1 miljoner kronor (0,6)", skriver bolaget.

Sekventiellt ökade omsättningen från 3,1 miljoner kronor medan rörelseförlusten minskade något från 9,7 miljoner kronor.

"Jag vill öka vår kraft att tillvarata våra produkters kommersiella möjligheter på den globala marknaden. Därför skall vi öka takten genom ytterligare resurser för att möta marknadens efterfrågan av våra kompetensområden och de produkter vi utvecklar", skriver Maria Grimaldi i vd-ordet.

First North-listade Axichem, som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, redovisar ett resultat efter finansiella poster och nettoresultat på -2,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-1,8). Några intäkter redovisas inte.

Bolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets utgång till 46,8 miljoner kronor (3,3) sedan bolaget i början av februari tillförts knappt 56 miljoner kronor genom en nyemission.

S2 Medical, som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter och som är listat på First North, redovisar en omsättning om 0,4 miljoner kronor (0,2) i det första kvartalet.

Rörelseresultatet blev -3,8 miljoner kronor (-2,3). Resultatminskningen är hänförlig till ökade kostnader för bolaget på grund av ökad aktivitet, heter det i rapporten.

"Första kvartalet 2019 visar på en positiv utveckling i förhållande till motsvarande period föregående år. Omsättningen ökade, vilket är ett tecken på att våra satsningar inom sälj och marknadsföring börjar ge resultat", skriver bolagets vd Petter Sivlér i rapporten.

Bränsleteknikbolaget Triboron, som listades på First North i början av april, hade ett rörelseresultat om -5,2 miljoner kronor (-2,2) under det första kvartalet 2019.

Resultat per aktie före och efter utspädning var -0:34 kronor(-0:11).

Det operativa kassaflödet, som exkluderar engångsutgifter uppgående till cirka 3,8 miljoner kronor hänförligt till listningen på First North, uppgick till -4,5 miljoner kronor (-3,0).

Likvida medel per 31 mars 2019 uppgick till 14,6 miljoner kronor (7,5). Värt att notera är att bolaget från emissionen tillförts ytterligare nära 12,2 miljoner kronor i likvida medel efter första kvartalets utgång.

Fokus under årets första kvartal har varit att förbereda bolagets listning på First North, skriver vd Pär Krossling i rapporten.

När det gäller Triborons befintliga internationella kontrakt pågår nu en långsam utrullning hos Futurefuels.

"Ordervärderna från Triborons distributörer har än så länge varit begränsat och kan i nuläget under vissa kvartal vara noll beroende på lagerstatus och på när beställn

Bostadsutvecklaren Alm Equity hade under det första kvartalet en omsättning på 423 miljoner kronor (639) och ett rörelseresultat om 10 miljoner kronor (65).

"I våra resultat ser vi att effekten från all omställning av våra projekt fortsätter sätta sina spår och det är en bit kvar att vandra för att komma i mål", skriver Joakim Alm i kvartalsrapportens vd-ord.

Det lägre resultatet och rörelsemarginalen i det gångna kvartalet visar att bolagets "omställning tar tid och resurser" samtidigt som det skjuter produktionsstarter på framtiden.

"Vi ser dock en ljusning i att vi närmar oss produktionsstart i flera av våra projekt vilket ger oss ett första kvitto på att satsningen kommer få positiva effekter längre fram", fortsätter han.

Bolaget har arbetat hårt med att ställa om projektportföljen till hyresrätter sedan det blivit svårt att sälja blivande bostadsrätter på ritning.

"Vinstavräkning görs med ungefär samma marginal som vi hade räknat med om bostäderna sålts till slutkunder på bostadsrättsmarknaden. Vi har alltså en oförändrad vinst i projektkalkylen med den skillnaden att vi fortsätter att förvalta fastigheterna", skriver Joakim Alm.

First North-listade Unibap, redovisar en nettoomsättning på 2,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Den är en minskning från 3,9 miljoner motsvarande period föregående år.

"Att erbjuda produktionsoptimering för fabriker med produktionslivscykler på 5-10 år är krävande, i synnerhet för en ny aktör som såväl tekniskt som organisatoriskt ska testas och verifieras innan systemen kan driftsättas. Denna långsiktiga process medför längre försäljningscykler, vilket har påverkat att omsättningen inte har haft önskad tillväxt under perioden. Detta är ett av de områden som vår nya försäljningschef Mikael Steiner kommer att ha stort fokus på", skriver vd Fredrik Bruhn i rapporten.

Resultat efter finansiella poster blev -4,5 miljoner kronor (-4,7).

Under det tredje kvartalet har Unibap fokuserat på att synliggöra bolagets lösningar, tjänsteerbjudande och produkter genom att delta på mässor och andra kundaktiviteter i Sverige, Danmark, Frankrike och Tyskland.

"Förutom att bearbeta marknaden ytterligare så arbetar vi hårt med att färdigställa flera stora kundprojekt. Leveransen till det amerikanska rymdbolaget Moog går helt enligt planerna och vi kommer att slutfakturera engångslicensavgiften under innevarande räkenskapsår, samt via Moog påbörja produktförsäljningen i USA", skriver Fredrik Bruhn.

Unibap beslutade i slutet av april att göra en riktad emission om nära 19 miljoner kronor där tecknare är Swedbank Robur Microcap och Andras Vajlok.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -