På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Även under tisdagen kommer det kvartalsrapporter: Här är resultaten.

Det digitala tjänste- och mjukvarubolaget Zetadisplay redovisar ett resultat efter skatt på -1,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-3,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:04 kronor (-0:25).

Ebitda-resultatet blev 8,1 miljoner kronor (6,9). Rörelseresultatet blev 1,9 miljoner kronor (2,5) och rörelsemarginalen var 2,0 procent (3,9).

Nettoomsättningen uppgick till 93,3 miljoner kronor (65,0). Försäljningstillväxten var 43 procent. Kontrakterade tjänster (repetitiva) ökade med 49 procent till 31,6 miljoner kronor under kvartalet.

Läkemedelsföretaget Neurovive redovisar ett resultat efter skatt på -13,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-13,1). Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0). Det framgår av delårsrapporten.

Mjukvarubolaget Zaplox, som utvecklar lösningar för hotell- och resebranschen, hade en nettoomsättning på 0,9 miljoner kronor under det första kvartalet (0,5).

Bolagets intäkter består dels av startavgifter och abonnemangsavgifter och i rapporten konstaterar vd Magnus Friberg att intäktsökningen under kvartalet primärt kommer från startavgifter.

Under 2019 har bolaget tecknat avtal med tre nya hotellkedjor som innebär att bolagets lösning ska implementeras på över 7.000 dörrar, skriver Zaplox.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,8 miljoner kronor (-7,1).

"Vi är fortfarande i ett uppbyggnadsskede, som kräver investering både i utbildning och säljträning för våra partners, men skalbarheten har ökat väsentligt", skriver vd Magnus Friberg.

First North-bolaget Nepa, som gör mjukvara för marknadsundersökningar, redovisar en nettoomsättning om 66,3 miljoner kronor för det första kvartalet (57,6). Bruttovinsten steg med 19 procent till 50,9 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,3 miljoner kronor (-5,1).

"Personalkostnaderna ökade 13 procent, av vilket huvuddelen var investeringar i personal för R&D och marknadsföring. Syftet med dessa investeringar är att stärka vårt produkterbjudande och vår försäljningsorganisation. En ökning av bruttoresultatet som överstiger personalkostnadsökningen visar vår ökade skalbarhet", skriver bolagets vd Fredrik Östgren.

Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 19,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (15,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:98 kronor (0:87). Rörelseresultatet blev 27 miljoner kronor (22) och rörelsemarginalen var 10,0 procent (9,1).

Nettoomsättningen uppgick till 270 miljoner kronor (243), en ökning på 11,3 procent. Organiskt sjönk omsättningen med 7 procent.

"Den lägre orderingång som vi hade i mitten av förra året har påverkat kvartalets omsättning och den organiska tillväxten negativt. De senaste kvartalens goda orderingång innebär att den organiska tillväxten kommer tillbaka och förväntas bli 10 procent för helåret", skriver vd Kenneth Lundahl i rapporten.

Orderingången i det första kvartalet blev 362 miljoner, upp med 33,4 procent, och orderstocken ökade med 101 miljoner till drygt 1,5 miljarder kronor vid kvartalets slut. 90 procent av orderstocken är inom renoveringssegmentet.

"Balco möter ett fortsatt starkt marknadsbehov, vilket märks i en tillväxt av offerter och förfrågningar samt en rekordstor orderstock. Den plattform för tillväxt som vi har byggt fungerar och bidrar till en genomgående stark inledning på året", skriver Kenneth Lundahl.

Karolinska Development redovisar ett resultat efter skatt på -18,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-19,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:29 kronor (-0:31). Nettoomsättningen uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,7).

Likvida medel minskade med 24,0 miljoner kronor under det första kvartalet och uppgick till 61,8 miljoner per den 31 mars.

"Vi arbetar med att lösa Karolinska Developments konvertibellån och förhandlingar pågår med den största konvertibelinnehavaren, men vi har ännu inte nått någon lösning. Bolaget arbetar även med alternativa lösningar tillsammans med finansiella institut. Målsättningen är att kunna presentera ett förslag till bolagsstämman", skriver vd Viktor Drvota i rapporten.

Bioteknikbolaget Oncopeptides redovisar ett resultat efter skatt på -122 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-62,0). Resultatet per aktie uppgick till -2:57 kronor (-1:56).

Rörelseresultatet blev -122 miljoner kronor (-62,0).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet var -143 miljoner kronor (-40,5).

Det norska biometribolaget Next Biometrics redovisar ett resultat efter skatt på -44,0 miljoner norska kronor för det första kvartalet (-42,3).

Rörelseresultatet blev -42,9 miljoner kronor (-40,8). De totala intäkterna under kvartalet uppgick till 27,5 miljoner norska kronor (23,3).

"Vi är på väg att skifta från produktutveckling till intäktsgenereraring. Framstegen återspeglas i intäkterna som kommer från en bredare kundbas och undertecknandet av nya designkontrakt som väntas öka våra intäkter från det andra halvåret 2019", skriver Next Biometrics vd Ritu Favre i rapporten.

I avsnittet om utsikterna för de kommande 3-9 månaderna skriver bolaget bland annat att det ska utöka ekosystemet för smarta kort genom partnerskap och nätverk, att antalet så kallade design wins och intäkterna väntas öka samt att de operativa kostnaderna (opex) kommer gå ned under andra halvåret 2019.

First North-listade Zutec, som utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster, redovisar ett ebitda-resultat för bolagets tredje kvartal (januari till mars) på -7,1 miljoner kronor (-0,1).

Nettoresultatet sjönk till -8,3 miljoner kronor (-0,7).

Intäkterna minskade med 46 procent till 5,6 miljoner kronor (10,4). Det avslutade projektet i Qatar påverkar fortfarande, uppger bolaget som framhåller att intäkterna för koncernen steg med 32 procent om man jämför med kvartalet oktober-december.

Intäkterna växte dock inte i linje med bolagets egna förväntningar, uppger vd Brendan O'Riordan.

"Vi har åstadkommit viss tillväxt, men är fullt medvetna om att det inte är tillräckligt. Vår pipeline är hälsosam till följd av investeringar inom försäljning och marknadsföring, men vi får inte till avtal i den takt vi behöver. Internt omfokuserar vi våra sälj- och supportteam för att rätta till detta", skriver Zutec-chefen som uppger sig känna förvissning om att bolaget kommer att leverera ytterligare intäkter under de kommande kvartalen.

Zutec listades på Nasdaq First North i mars 2018.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -