Har Avensia blivit lite för dyrt?

Aktiekommentar Kvalitetsbolaget Avensia har lagt ett bra första kvartal till handlingarna. Men bolaget ser en osäkrare marknad vid horisonten. Samtidigt har värderingen kommit ikapp tidigare prestationer.

E-handelsrådgivaren Avensia har levererat stark tillväxt även under början 2019. I första kvartalet ökade omsättningen med 42 procent. Rörelsemarginalen var i linje med motsvarande period för ett år sedan (14,7%). Däremot var kassaflödet negativt (-4,3 Mkr), vilket bolaget förklarade med ökade förfallna fodringar. Det ska dock inte vara något att oroa sig för.

Avensia vill ta ett stort steg och växa utanför Sverige. Nu har bolaget kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn, Chicago och Cebu i Filippinerna.

Internationella satsningar är ett tema som återkommer. I Storbritannien har man köpt bolaget Insider Trends. Förvärvet är också viktig för att stärka Avensias strategisk rådgivning, vilket bedöms som en viktig nyckel i verksamheten. Hit hör också nya satsningar på CRM, lojalitetsprogram och AI.

Fjolåret var intensivt. Bolaget anställde mycket ny personal för att möta en växande efterfrågan. Vid fjolårets slut var man ungefär 190 anställda, mot knappt 100 i snitt under 2017. Nu ser rekryteringsvågen ut att plana ut och i första kvartalet anställdes bara tre personer.

I kommande kvartal är det snarare nya investeringar och utvecklingsarbeten, bland annat lösningar för att för att möta kunder inom mat och mode, som kommer märkas sig i redovisningen. Allt för att Avensia ska fortsätta ligga i framkant.

Första kvartalet är enligt bolaget en gynnsam period för att genomföra förändringar i e-handeln. Kunderna kan undvika avbrott under viktiga försäljningshögtider som Black Friday, Cyber Monday och jul- och mellandagsrea.

I perioden har Filippa K lanserat en ny e-handel tillsammans med Avensia. Det samma gäller Scandinavian Photo. Båda bygger på Storefront Nitro (tidigare SCOPE).

Ett uppdaterat avtal har också slutits med Kjell och Company som lanserar en ny version av Avensias Storefront under 2019. ÖOB har lämnat över ansvaret för sin lågprisklubb.

Men trots en stark start på året har Avensia upplevt att de större kunderna blivit mer avvaktande. Detta har man parerat genom att skära ner på antalet underkonsulter. Att ingen storkund står för mer än 10 procent av omsättningen är positivt för riskspridningen.

Samtidigt är den kundgrupp som ligger bakom kurvan i sitt digitaliseringsarbete istället mer stressade. Och det kan komma att innebära större svängningar i beläggningen hos Avensia, som då kanske tvingas till fler blixtinsatser.

Internationell expansion är alltid en stor risk. Att Sverige inte längre känns stort nog kan, om man vill, också tolkas som att marknaden är något mer mättad än tidigare. Även om digitalisering och e-handel förväntas växa kraftigt även under kommande år – framförallt inom B2B.

Men bland företag som gör affärer med andra företag finns det stora kulturella skillnader i vad som gäller för e-handel. Olika branscher skiljer sig åt. Totalt sett bedöms Avensias adresserbara marknad inom B2B växa med 10 procent årligen.

Går vi tillbaka till årsredovisningen för 2018 är Sverige den överlägset största marknaden sett till omsättningen. Andelen har minskat från 82 procent år 2017 till 73 procent under 2018. Och samtidigt har omsättningen i Sverige vuxit med 33 procent.

Bolaget har utanför Sverige, i absoluta tal, vuxit mest i Norge. Den marknaden hanteras än så länge av Sverigekontoren. På övriga marknader är omsättningsbidragen närmast marginella.

Under många år har Avensia varit en mycket god investering och det finns inga skäl att döma ut bolaget på resultaten i första kvartalet. Det kan däremot vara klokt att ta lite mer höjd för den avmattning och de svängningar som bolaget ändå ser i den framtida efterfrågan.

I mitt positiva scenario fortsätter omsättningen att växa i snabb takt. Avensia är erkänt kompentent och levererar bra produkter. Efterfrågan är pådriven av en strukturell tillväxt i branschen.

Kan bolaget växa med 28 procent under 2019 (vilket är en lägre takt än 2018) stiger omsättningen till 320 Mkr.

Ökade investeringar och en större personal antar jag hämmar rörelsemarginalens utveckling. Jag räknar på att bolaget klarar att leverera en marginal på 12 procent under året. Det skulle ge ett rörelseresultat på 38,4 Mkr. P/e-talet blir då 21.

Skulle man istället räkna snålt på Avensia och anta en tillväxt på bara 15 procent stiger omsättningen till styvt 290 Mkr. En rörelsemarginal på bara 10 procent höjer värderingen till p/e 28.

På medellång sikt kan Avensia i så fall förefalla lite dyrt. Värt att poängtera är att rörelsemarginalen jag antagit under 2019 i det positiva scenariot är rätt mycket lägre än i första kvartalet.

Att kvalitet kostar har vi fått vänja oss vid.  Men Avensias värdering har i högsta grad kommit ikapp bolaget prestationer. Långsiktigt finns det mycket som talar för Avensia men jag är mer kritisk än tidigare. Det beror nästan enkom på värderingen. Och bara sedan min senaste köprekommendation i februari har aktien stigit med närmare 30 procent.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -