På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Ett antal kvartalsrapporter publiceras under måndagen.

Lojalitetsbolaget Awardit, som är listat på First North, redovisar en ökad omsättning till 55,6 miljoner kronor (13,3) för det första kvartalet 2019. Ökningen beror främst på att dotterbolagen Crossroads och Motivation Service nu ingår i koncernen, vilket de inte gjorde samma period 2018.

Ebita-resultatet blev 5,4 miljoner kronor (3,5), motsvarande en ebita-marginal 9,8 procent (26,2). Rörelseresultatet, ebit, låg på -0,6 miljoner (2,8). Att koncernens rörelseresultat är negativt förklaras helt av goodwillavskrivningar hänförliga till förvärv.

"Under 2019 kommer vi att utreda vad det skulle innebära för koncernen att byta redovisningsregelverk från K3 till IFRS. En konsekvens av IFRS skulle vara att vi inte behöver skriva av goodwill löpande", kommenterar Awardit.

Resultatet efter skatt var -2,0 miljoner (2,0).

Bolaget pekar på att första kvartalet inte var lika starkt som det fjärde och att det beror på att en stor del av Crossroads och moderbolagets omsättning och lönsamhet är hänförlig till slutet av kalenderåret.

Vidare anges att Awardits underliggande organiska tillväxt är god och prospektlistan aldrig varit starkare.

"Vi har på kort tid genomfört en omfattande omorganisation av hela koncernen och tagit tillvara på såväl affärsmässiga som strukturella synergier, vilket förväntas börja få genomslag på resultatet från och med halvårsskiftet 2019 samt fullt ut under Q4", skriver vd Niklas Lundqvist.

Bolaget meddelar också att moderbolagets fakturering under april var mycket stark med en uppgång på cirka 40 procent jämfört med april förra året.

Det kvinnohälsoinriktade bioteknikbolaget Asarina Pharma, som avser behandla extrem PMS, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2019 på -9,4 miljoner kronor (-5,1).

Nettoomsättningen var alltjämt noll kronor. Rörelseresultatet sjönk till -10,8 miljoner kronor (-5,0).

"Vi har haft en bra start på 2019 och tillfört teamet ytterligare kompetens. God kontroll av budget och ekonomisk förvaltning leder till en solid kontantposition i slutet av första kvartalet", säger vd Peter Nordkild.

Kassan var vid kvartalets slut 129 miljoner kronor.

"Företaget har fortsatt applicerat en strikt förvaltning av sina kostnader", heter det i delårsrapporten.

När det gäller premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) uppger Asarina Pharma att bolagets fas 2b-studie fortsatte att göra goda framsteg, med antalet avhopp mindre än 15 procent jämfört med mer än 30 procent i andra jämförbara kliniska PMDS-studier. Det sistnämnda är något som bolaget har påtalat även tidigare.

"Vi förväntar oss topline-resultat i början av 2020", skriver bolaget som därmed upprepar sitt budskap från i bokslutsrapporten.

Elbussbolaget Hybricons rörelseintäkter sjönk till 2,9 miljoner kronor i det första kvartalet (3,5) samtidigt som förlusten före avskrivningar förbättrades till 2,9 miljoner, jämfört med en förlust på 5,9 miljoner motsvarande period året innan.

"Inledningen på 2019 har varit en händelserik, för att inte säga turbulent, tid för Hybricon. Slutsatsen så här långt måste ändå bli att de förstärkningar som bolaget genomgått de senaste tolv månaderna kvarstår och att det därför finns välgrundade förhoppningarna om att vår stärkta konkurrenskraft ska resultera i nya affärsmöjligheter", skriver vd Johan Suup i delårsrapporten.

Bakom den minskade förlusten ligger lägre kostnader som följd av den omställning till ett utvecklings-, sälj- och servicebolag med mindre andel egen produktion som har genomförts under 2018, uppger bolaget.

Hybricons rörelsekostnader under kvartalet uppgick till 7,5 miljoner kronor (11,1).

"Utöver att marknadsföra våra egna elbussar med tillbehör letar vi också aktivt bland främst utländska aktörer efter en framtida samarbetspartner. Vi har kontakterna och vi har den know-how och de resurser som krävs för att fungera som återförsäljare åt andra tillverkare. Samtidigt kan vi se att den nordiska marknaden för elbussar och laddningsstationer är attraktiv för många globala aktörer. Att vara återförsäljare kan därmed bli ytterligare ett intäktsben för företaget", skriver Johan Suup.

Ranplan, som handlas på First North sedan juni 2018 och som levererar planeringsverktyg för trådlösa inomhusnätverk, hade under första kvartalet 2019 intäkter på 12,8 miljoner kronor (6,7) och en bruttomarginal på 99,3 procent (100,0).

Bolaget genererade en vinst från den löpande verksamheten på 0,2 miljoner kronor, jämfört med en förlust från den löpande verksamheten på 3,4 miljoner under motsvarande kvartal i fjol.

Kassa och fordringar uppgick till 38,9 miljoner kronor, jämfört med 38,1 miljoner vid årsskiftet.

"Vi är mycket nöjda med att rapportera att bolaget i princip har fördubblat sina intäkter jämfört med samma period föregående år under första kvartalet 2019, och vi ser stabila möjligheter till en stark tillväxt för återstoden av året, tack var den nyligen registrerade inköpsordern på 22,5 miljoner kronor från vår samarbetspartner i Japan", heter det.

Ranplan räknar med att 5G "ger ytterligare bränsle" till bolagets expansion men understryker att bolaget oavsett 5G upplever en stark efterfrågan på verktyg som används för att planera och optimera 4G-nätverk.

På regional basis genererade bolaget över 90 procent av intäkterna under första kvartalet 2019 från Japan, Europa, USA och Kina.

"Vi räknar med att vår uttalade målsättning med en omsättning på minst 25 miljoner dollar i slutet av 2022 nu är inom räckhåll, i takt med att 5G vinner mark över hela världen, tillsammans med en vidareutveckling av vår produktportfölj och aktiviteter för marknadsintroduktioner", skriver vd Allistair Williamson i rapporten.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -